© ks. Ireneusz Węgrzyn
 

 

17 lipca 2021 r. - Sobota XV Tygodnia Zwykłego
Niezwykle wyrazisty jest kontrast między faryzeuszami a Jezusem. "Faryzeusze wyszli i odbyli naradę przeciw Jezusowi", On zaś - jak pisze cytowany przez św. Mateusza prorok Izajasz - "nie będzie się spierał ani krzyczał i nikt nie usłyszy na ulicach Jego głosu" (Mt 12,14-21). Faryzeusze, także ci współcześni, są zawsze skierowani przeciw innym, Jezus jest zawsze zwrócony do nas.

16 lipca 2021 r. - Piątek XV Tygodnia Zwykłego
Znane powiedzenie głosi: "Jak ktoś chce psa uderzyć, to kij zawsze znajdzie". Faryzeusze, chcąc uderzyć w Jezusa, oskarżali Jego uczniów o łamanie przepisów szabatowych. Żeby jeszcze dotyczyło to jakiejś poważnej sprawy, ale uczniowie, "odczuwając głód, zaczęli zrywać kłosy i jeść ziarna" (Mt 12,1-8). Tylko tyle, a wystarczyło, by krytykować, oskarżać i wyklinać. Ważne i piękne w Jezusie jest to, że On zawsze staje w obronie niesłusznie oskarżanych.

15 lipca 2021 r. - Czwartek XV Tygodnia Zwykłego
Gdyby Jezus był celebrytą z pierwszych stron kolorowych pism, gdyby był gwiazdą mediów społecznościowych, z pewnością miałby swoją chwilę chwały, ale po dwóch tysiącach lat nikt by już o Nim nie pamiętał, a Jego nauka nie miałaby ani jednego wyznawcy. On jednak zamiast być głośnym i pysznym wolał być "cichym i pokornego serca" (Mt 11,28-30), i dzięki temu ciągle ma wiernych przyjmujących Jego słodkie jarzmo i lekkie brzemię. Warto, byśmy i my od naszego Mistrza uczyli się cichości i pokory.

14 lipca 2021 r. - Środa XV Tygodnia Zwykłego
Na pewno dobrze jest być mądrym i roztropnym, przecież mądrość to jeden z darów Ducha Świętego, a roztropność to pierwsza z czterech cnót kardynalnych. Jeśli jednak człowiek źródło mądrości i roztropności będzie widział w sobie samym, a nie w Bogu, to nawet prostaczkowie są od niego mądrzejsi i roztropniejsi, a Bóg ma w nich upodobanie (Mt 11,25-27).

13 lipca 2021 r. - Wtorek XV Tygodnia Zwykłego
Nie da się nikogo wychować metodą zastraszania. Bóg jako najlepszy wychowawca dobrze o tym wie i nie chce nas zastraszyć. Jeśli Jezus mówi: "Biada tobie, Korozain, biada tobie, Betsaido" (Mt 11,20-24), w Jego słowach trzeba przede wszystkim dostrzec współczucie, użalenie się nad biednym losem tych, co odrzucają Bożą łaskę. Obyśmy jak najmniej bólu sprawiali Jezusowi.

12 lipca 2021 r. - Poniedziałek XV Tygodnia Zwykłego
Jednym z tytułów Jezusa jest "Książę pokoju". To określenie mocno kontrastuje z Jego słowami przekazanymi przez św. Mateusza: "Nie sądźcie, że przyszedłem pokój przynieść na ziemię; nie przyszedłem przynieść pokoju, ale miecz" (Mt 10,34-11,1). Jak to pogodzić? Pokój, zgoda, jedność to wielkie wartości i z pewnością trzeba robić wszystko, co w naszej mocy, by one panowały między ludźmi. Ale czasem może się tak zdarzyć, że dla Królestwa Bożego trzeba będzie swemu otoczeniu powiedzieć prosto w oczy: "Nie, nie zgadzam się", nawet za cenę wykluczenia lub wrogości. Nie można pomylić pokoju ze świętym spokojem.

11 lipca 2021 r. - XV Niedziela Zwykła
Kiedy wyruszamy na wakacyjne wojaże, często zabieramy ze sobą bagaże tak wielkie, jakby wyjazd miał trwać rok, a nie tylko kilka tygodni. Jezus, rozsyłając uczniów na pracę misyjną, "przykazał im, żeby nic z sobą nie brali na drogę prócz laski: ani chleba, ani torby, ani pieniędzy w trzosie" (Mk 6,7-13). Może właśnie dlatego, że nie mieli nic, na czym mogliby polegać, musieli zaufać Bogu i Jego Opatrzności. I dzięki temu zaufaniu "wyrzucali wiele złych duchów, a wielu chorych namaszczali olejem i uzdrawiali". Jezus obiecał św. Pawłowi (oraz nam): "Wystarczy ci mojej łaski, moc bowiem w słabości się doskonali" (2Kor 12,9).