© ks. Ireneusz Węgrzyn
 

 

24 lipca 2021 r. - Sobota XVI Tygodnia Zwykłego
W przypowieści o chwaście Jezus opowiadał, że "gdy ludzie spali, przyszedł nieprzyjaciel i nasiał chwastu miedzy pszenicę" (Mt 13,24-30). W sensie fizycznym sen jest nam oczywiście potrzebny do zdrowego funkcjonowania, ale w życiu duchowym trzeba się strzec wszelkiej ospałości. By nie przespać nadejścia oblubieńca jak panny nieroztropne. By nie przespać cierpień Jezusa jak apostołowie w Ogrójcu. By nie przespać zmartwychwstania jak żołnierze pilnujący grobu.

23 lipca 2021 r. - Piątek - Święto św. Brygidy, patronki Europy
Gdyby latorośle zostały wsadzone w ziemię każda osobno, ich owoce byłyby małe i cierpkie. Gwarancją obfitego plonu oraz dobrego i jednakowego smaku owoców jest wszczepienie latorośli w krzew winny (J 15,1-8). Podobnie jest z nami. Jeśli swoją wiarę próbowalibyśmy budować wyłącznie na sobie, nie wyda ona oczekiwanego owocu. Trzeba wrosnąć w Jezusa i z Niego czerpać moc owocowania. Zjednoczenie z Jezusem będzie również gwarancją trwałości i niezmienności naszej wiary.

22 lipca 2021 r. - Czwartek - Święto św. Marii Magdaleny
Od św. Marii Magdaleny możemy nauczyć się bardzo wielu rzeczy. Kiedy Jezus umarł i spoczął w grobie, z przejęcia nie była w stanie spać, dlatego jako pierwsza wczesnym rankiem pobiegła do grobu. Gdy zobaczyła, że grób jest pusty, zaczęła płakać - z ogromnym żalem i niepokojem o być może wykradzione ciało Jezusa. Usłyszawszy swoje imię, natychmiast rozpoznała żyjącego Jezusa i wyznała Mu, że jest jej Nauczycielem, po czym podjęła się misji oznajmienia uczniom cudu zmartwychwstania (J 20,1.11-18).
Obyśmy i my nie byli w stanie zasnąć, gdy Jezus umiera. Obyśmy umieli zapłakać, gdy Jezusa przy nas zabraknie. Oby Nauczyciel Jezus i do nas zwracał się po imieniu. Obyśmy wszystkim głosili Boża żywego.

21 lipca 2021 r. - Środa XVI Tygodnia Zwykłego
Kiedy Jezus, siedząc w łodzi, nauczał tłumy zebrane nad jeziorem, Jego słowa były jak ziarno rzucane przez siewcę (Mt 13,1-9). Później ludzie ci wrócili do swoich domów i miejsc pracy, i od nich samych zależało, co się stanie ze Słowem zasianym przez Jezusa. Czy będzie na drodze, czy na skale, czy między cierniami, czy też w ziemi żyznej? Ważne jest, byśmy - usłyszawszy Słowo - potrafili wybierać takich ludzi i takie miejsca, których obecność będzie dla nas gwarancją wydania obfitego plonu.

20 lipca 2021 r. - Wtorek XVI Tygodnia Zwykłego
Od Maryi i krewnych Jezusa (Mt 12,46-50) możemy uczyć się pokory rozumianej jako odnalezienie swego miejsca w kolejce do Jezusa. Tłum otaczający Jezusa z pewnością rozstąpiłby się, gdyby Maryja powiedziała: "Przepuśćcie mnie". Ona jednak pokornie stała na zewnątrz i czekała, aż Jej Syn znajdzie czas dla Niej. Dla nas może to oznaczać mniej więcej tyle, byśmy nie uważali swoich modlitw za najważniejsze, które Jezus musi w pierwszej kolejności wysłuchać. I swoich uczynków za zasługujące na najwyższą i natychmiastową nagrodę.

19 lipca 2021 r. - Poniedziałek XVI Tygodnia Zwykłego
Kiedy przychodzimy do kościoła na msze święte lub przeróżne nabożeństwa, przedstawiamy Bogu tysiące swoich potrzeb. Czy jest jakiś sposób, by przekonać Boga, że warto nas wysłuchać? Jezus przestrzega przed stawianiem Bogu żądań: "Plemię przewrotne i wiarołomne żąda znaku, ale żaden znak nie będzie mu dany, prócz znaku proroka Jonasza" (Mt 12,38-42). I podpowiada, że trzeba się nawrócić (jak mieszkańcy Niniwy) i uważnie słuchać Mądrości Bożej (jak królowa z południa). W ten sposób możemy zyskać przychylność Bożą.

18 lipca 2021 r. - XVI Niedziela Zwykła
Ludzie bywają męczący. Pójściem na łatwiznę jednak byłoby wybrać ze swego otoczenia samych najfajniejszych i tylko z nimi przebywać. Trzeba - jak Jezus - iść do wszystkich, nawet jeśli jesteśmy zmęczeni ludzkim hałasem, cierpieniem, złem, natrętnością, i wolelibyśmy pójść "osobno na pustkowie, wypocząć nieco" (Mk 6,30-34).