© ks. Ireneusz Węgrzyn
 

 

31 lipca 2021 r. - Sobota XVII Tygodnia Zwykła
Wiele osób zadaje pytanie, dlaczego w liturgii mszalnej często są czytane fragmenty Pisma Świętego opisujące drastyczne sceny, na przykład makabryczną śmierć Jana Chrzciciela (Mt 14,1-12). Czy nie lepiej byłoby pominąć te teksty i pozostawić je wyłącznie biblistom, teologom, a oszczędzić "zwykłym" wiernym słuchania takich okropności? Odpowiedzi mogą być dwie. Po pierwsze: Biblii nie można cenzurować, nauki Bożej nie można traktować wybiórczo, czytając tylko to, co się nam podoba. Po drugie: Biblia jest jak życie, w którym jest miejsce na radość i na smutek, na szczęście i na ból. Bóg chce być z nami zawsze, we wszelkich okolicznościach życia.

30 lipca 2021 r. - Piątek XVII Tygodnia Zwykła
Dla ludzi żyjących w czasach Jezusa Jego nauka była zupełną nowością, często zaskakującą w swoich tezach. Ludzie wychowani w tradycji mojżeszowej nie wiedzieli rzeczy dla nas oczywistych, na przykład, że Bóg jest Ojcem, że jest miłosierny, że najważniejsza jest miłość, nawet wobec nieprzyjaciół. Dlatego dziwili się, "byli zdumieni i pytali: Skąd u Niego ta mądrość?" (Mt 13,54-58). Oni mieli prawo się dziwić i nie rozumieć, ale my, ludzie XXI wieku, od dwóch tysięcy lat wychowywani w duchu chrześcijańskim, dlaczego my tak często jesteśmy niedowiarkami?

29 lipca 2021 r. - Czwartek - Wspomnienie św. Marty, Marii i Łazarza
Od 2021 roku przypadające 29 lipca wspomnienie św. Marty jest w liturgii Kościoła obchodzone jako wspomnienie trzech świętych osób: Marty, Marii i Łazarza. Byli oni rodzeństwem, przyjaciółmi Jezusa, który często korzystał z gościny w ich domu (Łk 10,38-42). A kiedy Łazarz zmarł, Jezus przybył do jego sióstr, by je pocieszyć po bracie (J 11,19-27). Jak kilka dni temu, we wspomnienie św. Anny i Joachima, myśleliśmy o babciach i dziadkach, tak we wspomnienie Marty, Marii i Łazarza warto pomyśleć o naszym rodzeństwie i o drodze do Jezusa, którą razem przemierzamy.

28 lipca 2021 r. - Środa XVII Tygodnia Zwykła
Ludzie, którzy znają się na biznesie, wiedzą, że nie powinno się inwestować w sposób ryzykowny, że lepiej zarobić mniej, ale mieć zysk gwarantowany. Tymczasem Jezus w przypowieści o skarbie i perle uczy, że czasem trzeba "pójść na całość", sprzedać cały swój majątek i kupić ziemię z ukrytym w niej skarbem lub drogocenną perłę (Mt 13,44-46). Oczywiście Jezus nie uczy nas zasad ekonomii ziemskiej, On chce nas namówić do radykalizmu w poszukiwaniu Królestwa Bożego. Ten skarb jest wart najwyższego ryzyka.

27 lipca 2021 r. - Wtorek XVII Tygodnia Zwykła
Seria powieści Franka Perettiego ("Władcy ciemności", "Synowie buntu", "Prorok") ukazuje współistniejące ze sobą dwa światy: ludzi oraz aniołów i demonów. Coś podobnego mówi Jezus w przypowieści o chwaście, gdzie obok ludzi dobrych ("synowie Królestwa") i złych ("synowie Złego") działa diabeł i aniołowie (Mt 13,36-43).
Z lektury powieści Perettiego warto zapamiętać szczególnie jedną myśl - Im bardziej ludzie się modlą, tym więcej siły mają aniołowie do zwyciężania nad demonami. Obyśmy my, synowie Królestwa, nigdy nie przestali się modlić.

26 lipca 2021 r. - Poniedziałek - Wspomnienie św. Joachima i Anny
Wszyscy pragniemy i poszukujemy szczęścia. Jezus na to pragnienie odpowiada: "Szczęśliwe oczy wasze, że widzą, i uszy wasze, że słyszą" (Mt 13,16-17). Już sam fakt posiadania wzroku, słuchu i innych zmysłów może być powodem szczęścia. Ale jeszcze większym szczęściem jest widzieć, słyszeć i dotykać Boga, czuć Jego bliskość i czułość. Nie ma większego szczęścia.

25 lipca 2021 r. - XVII Niedziela Zwykła
Chwilę przed cudownym pomnożeniem chleba, Jezus zapytał Filipa: "Gdzie kupimy chleba, aby oni się najedli?", a ewangelista Jan dodaje, że "mówił to, wystawiając go na próbę" (J 6,1-15). Dlaczego? Odpowiedzi może być kilka. Na pewno Jezus - nauczyciel był świetnym pedagogiem, dlatego znając wcześniej rozwiązanie zadania, proponował uczniom, by oni sami to uczynili. Na pewno też okazywał uczniom, że potrzebuje ich współpracy w dziele czynienia dobra, i zachęcał, by tworzyli łańcuch dobrych serc (Jezus - Filip - Andrzej - chłopiec z chlebami i rybami).
Warto pozwolić się prowadzić pedagogii Jezusa.