© ks. Ireneusz Węgrzyn
 

 

7 sierpnia 2021 r. - Sobota XVIII Tygodnia Zwykłego
W przeróżnych poradnikach można często wyczytać sugestię, by uwierzyć w siebie. Słusznie, trzeba wierzyć w swoje możliwości, nie zrażać się niepowodzeniami, być optymistą. Jednak największa nawet wiara w siebie nie jest w stanie "gór przenosić" (Mt 17,14-20). To może tylko wiara w Jezusa i Jego Boską moc i miłość.

6 sierpnia 2021 r. - Piątek - Święto Przemienienia Pańskiego
W scenie Przemienienia Pańskiego widać, jak przez ludzką cielesność Jezusa przebija się Jego boskość (Mk 9,2-10). Podobnie jest z człowiekiem zatopionym w modlitwie, zasłuchanym w Słowo Boże, głodnym Eucharystii. Podobnie jest również z każdym człowiekiem, który bezinteresownie pomaga potrzebującym. Patrząc na takiego człowieka, naprawdę można zobaczyć cząstkę Boga.

5 sierpnia 2021 r. - Czwartek XVIII Tygodnia Zwykłego
Fragment Ewangelii zatytułowany "Wyznanie Piotra" (Mt 16,13-19) powraca do nas w liturgii kilka razy w ciągu roku, zarówno w wielkie święta, jak np. uroczystość apostołów Piotra i Pawła, jak i w powszednie dni wakacyjne. Swoją wiarę w mesjańską misję Jezusa trzeba wyznawać i od święta, i w szarzyźnie codzienności.

4 sierpnia 2021 r. - Środa XVIII Tygodnia Zwykłego
Ludzie spotykający Jezusa często błagali Go o ratunek. Tonący w jeziorze Piotr wołał: "Panie, ratuj mnie", a kobieta kananejska zatrwożona chorobą córki: "Ulituj się nade mną, Panie, Synu Dawida!" i "Panie, dopomóż mi" (Mt 15,21-28). Czasem z ust kierowników duchowych słyszymy sugestię, że zbyt często traktujemy Boga jak pogotowie ratunkowe, i zamiast Go uwielbiać, ciągle o coś pilnego prosimy. Może jednak nie jest to wcale taka zła postawa, skoro Ewangelia - Słowo Boże na to pozwala?

3 sierpnia 2021 r. - Wtorek XVIII Tygodnia Zwykłego
W filmie "Anioł w Krakowie" można zobaczyć ciekawą scenę. Oto anioł o imieniu Giordano idzie po tafli jeziora, by małemu Karolowi podać piłkę, która wpadła do wody. Zdumionemu chłopcu anioł wyjaśnia, czemu szedł po wodzie: "Bo nigdy nie nauczyłem się pływać". W ewangelicznym zdarzeniu wędrówki Jezusa po wodzie nie samo chodzenie po falach jest najważniejsze - to drobiazg dla wszechmocnego Jezusa. O wiele ważniejsze jest to, że Piotr nauczył się wołać: "Panie, ratuj mnie" (Mt 14,22-36) i mocno uchwycił się ręki Jezusa.

2 sierpnia 2021 r. - Poniedziałek XVIII Tygodnia Zwykłego
Na kartach Ewangelii kilkakrotnie spotykamy opisy cudownego nakarmienia przez Jezusa wielotysięcznych tłumów kilkoma chlebami i rybami. Za każdym razem opisom tym towarzyszy stwierdzenie, że wszyscy "jedli do sytości", a "z tego, co pozostało, zebrano kosze pełne ułomków" (Mt 14,13-21). Tak właśnie działa Bóg. Daje nam więcej niż potrzebujemy lub jesteśmy w stanie przyjąć. Oby nasza otwartość na łaskę była coraz większa, byśmy niczego z darów Bożych nie marnowali.

1 sierpnia 2021 r. - XVIII Niedziela Zwykła
Różne były motywacje ludzi przychodzących do Jezusa. On nikogo nie odpychał, wszystkich chętnie przyjmował, ale próbował prostować zawiłości ludzkich sumień. Namawiał, by pierwszą motywacją obecności przy Nim był głód chleba, "który z nieba zstępuje i życie daje światu" (J 6,24-35). Nam też towarzyszą różne powody przychodzenia do kościoła. Czasem bywa to potrzeba psychiczna, czasem zachowanie tradycji i zwyczajów rodzinnych, czasem tylko towarzyszenie komuś bliskiemu. Najważniejsze jednak jest to, byśmy - za radą Jezusa -pracowali nad uczuciem duchowego głodu, i zaspokajali go pokarmem Słowa Bożego i Eucharystii.