© ks. Ireneusz Węgrzyn
 

 

23 stycznia 2021 r. - Sobota II Tygodnia Zwykłego
Czy można powiedzieć o Jezusie, że "odszedł od zmysłów" (Mk 3,20-21)? W najczęstszym rozumieniu jako utracie zdolności korzystania z rozumu - zdecydowanie nie. Ale jeśli zmysłowość będziemy pojmowali jako przeciwieństwo duchowości (jak to opisuje św. Paweł w drugim rozdziale Pierwszego Listu do Koryntian), to jak najbardziej. W tym znaczeniu my też powinniśmy "odchodzić od zmysłów" i być jak Jezus.

22 stycznia 2021 r. - Piątek II Tygodnia Zwykłego
W kaplicy Parafii Świętej Rodziny hasło roku liturgicznego "Zgromadzeni na Świętej Wieczerzy" jest wpisane w obraz Ostatniej Wieczerzy Jezusa i apostołów. Ciekawym szczegółem tego obrazu jest to, że niemal wszyscy apostołowie mają ręce wzniesione i skierowane ku Jezusowi podającemu im Eucharystię. Jedynie Judasz chowa swe ręce, nie chcąc dotknąć Ciała Chrystusa. Słuchając przekazanego przez Ewangelistę Marka spisu imion apostołów (Mk 3,13-19), warto postawić sobie pytanie, ile w nas jest Piotra, Jakuba, Jana, Andrzeja, Filipa, Bartłomieja, Mateusza, Tomasza, Jakuba, Tadeusza, Szymona - wznoszących ręce ku Jezusowi, a ile Judasza stroniącego od bliskości z Nim.

21 stycznia 2021 r. - Czwartek II Tygodnia Zwykłego
W Dniu Babci warto wspomnieć wiarę naszych babć, ich rozmodlenie, zaufanie Bogu i ciągłe poszukiwanie Jego obecności w codziennym życiu. Podobnie czynili ludzie w czasach Jezusa - gdy raz Go spotkali, "cisnęli się do Niego, aby Go dotknąć" (Mk 3,7-12). Babcia to jeden z najpiękniejszych wynalazków Pana Boga.

20 stycznia 2021 r. - Środa II Tygodnia Zwykłego
Możemy spróbować sobie wyobrazić, jak biedne byłoby nasze życie, gdybyśmy mieli uschłą rękę, jak trudno byłoby nam wykonywać podstawowe życiowe czynności. Dla człowieka z uschłą ręką jego kalectwo było z pewnością wymówką, że nie jest w stanie spełnić tyle obowiązków, ile powinien. Jezus, uzdrawiając go (Mk 3,1-6), przywraca mu zdolność pracy, pomagania ludziom, wznoszenia rąk w modlitwie. Warto prosić Jezusa, by uzdrowił także nasze "uschłe ręce", które są częstą wymówką w czynieniu dobra.

19 stycznia 2021 r. - Wtorek II Tygodnia Zwykłego
Uczniowie nie musieli pytać Jezusa, czy mogą w szabat zrywać kłosy. Sama obecność Mistrza dodawała im mądrości w podejmowaniu decyzji, co Jezus potwierdził, stając w ich obronie przed faryzeuszami (Mk 2,23-28). Warto, byśmy i my w każdej chwili życia cieszyli się bliskością Boga, a to będzie dla nas inspiracją i wsparciem we wszystkich codziennych działaniach.

18 stycznia 2021 r. - Poniedziałek II Tygodnia Zwykłego
Jezus swoją obecność miedzy nami porównał do przyjęcia weselnego: "Czy goście weselni mogą pościć, dopóki pan młody jest z nimi?" (Mk 2,18-22). A to oznacza, że obecność Jezusa powinna być dla nas źródłem radości, pokoju, nadziei i szczęścia. Największą tragedią życia byłaby dla nas nieobecność Boga. On co prawda nie opuści nas nigdy, ale to my - niestety - czasem Go opuszczamy. A wtedy pozostaje tylko smutek i post.

17 stycznia 2021 r. - II Niedziela Zwykła
Bohater pierwszego czytania mszalnego od Boga słyszał wołanie: "Samuelu, Samuelu", a od ludzi: "Idź, połóż się spać" (1 Sm 3,3-10.19). Gdy Bóg wzywa nas, jak Samuela, jak Andrzeja i Szymona, i wielu, wielu innych, byśmy poszli za Nim, to trzeba słuchać Boga, a nie świata. Jest w tym oczywiście wielkie ryzyko - Jezus zmieniając imię Szymonowi na Piotr (J 1,35-42), wyraźnie dał do zrozumienia, że odtąd wszystko w jego życiu się zmieni. Ale warto!