© ks. Ireneusz Węgrzyn
 

 

21 sierpnia 2021 r. - Sobota XX Tygodnia Zwykłego
Słowa Jezusa o uczonych w Piśmie i faryzeuszach: "Wszystkie swe uczynki spełniają w tym celu, żeby się ludziom pokazać" (Mt 23,1-12) można potraktować jako zachętę do refleksji nad tym, jacy naprawdę jesteśmy. Kiedy jesteśmy sobą? Przy ludziach czy w samotności? W domu czy poza nim? Z rodziną czy z gośćmi? W pracy czy na urlopie? Obyśmy zawsze i niezmiennie byli braćmi, dziećmi jednego Ojca.

20 sierpnia 2021 r. - Piątek XX Tygodnia Zwykłego
W najnowszym wydaniu Lekcjonarza mszalnego znajdujemy słowa Jezusa, że "na dwóch przykazaniach (miłości) ZAWISŁO całe Prawo i Prorocy" (Mt 22,34-40). "Prawo i Prorocy" to inaczej cały Stary Testament, cała Boża nauka. By to pojąć, warto pomyśleć o lustrze, które w naszym domu wisi na jednym bądź dwóch gwoździach. Jeśli któryś z nich zawiedzie, lustro rozbije się na tysiące niepotrzebnych nikomu kawałków. Nasze życie, nasza wiara, nasze działanie bez miłości Boga i bliźniego nie mają najmniejszej wartości i sensu.

19 sierpnia 2021 r. - Czwartek XX Tygodnia Zwykłego
"Jezus w przypowieściach mówił do arcykapłanów i starszych ludu" (Mt 22,1-14). To dziwne. Bo przecież byli to ludzie wykształceni, oczytani, znający Biblię niemal na pamięć. Nie to, co prosty, niepiśmienny tłum. A jednak trzeba im było wszystko tłumaczyć jak dzieciom, za pomocą obrazów i przykładów z życia. To dla nas nadzieja, że jeśli czegoś z nauki Bożej nie rozumiemy, nie jesteśmy na straconej pozycji. Trzeba tylko przyjąć postawę dziecka gotowego słuchać pasjonujących opowieści z szeroko otwartymi oczami. I sercem.

18 sierpnia 2021 r. - Środa XX Tygodnia Zwykłego
Najtragiczniejszymi  bohaterami przypowieści o robotnikach w winnicy (Mt 20,1-16) są ludzie, którzy cały dzień stali bezczynnie nie dlatego, że byli leniwi i nie chcieli pracować, ale dlatego, że nikt ich do pracy nie najął. Warto pomyśleć podczas czytania tej przypowieści o ludziach z naszego otoczenia, którzy nikomu nie są potrzebni. Z powodu wieku, słabego zdrowia, niskiej kondycji, braku talentów, a może nawet z powodu swojego trudnego charakteru bądź uzależnień. Obojętność to straszna choroba naszych czasów.

17 sierpnia 2021 r. - Wtorek XX Tygodnia Zwykłego
W Ewangelii czytamy, że uczniowie Jezusa, słysząc Jego trudną naukę, "bardzo się przerazili i pytali: Któż więc może być zbawiony?" (Mt 19,23-30). Nam też czasem trzeba się przerazić, ale nie ze strachu przed Bogiem, bo Ojca i Przyjaciela nie trzeba się bać, lecz z lęku o nieumiejętność naszego korzystania z wolności. I z tego, że bardziej wolimy być pierwszymi niż ostatnimi.

16 sierpnia 2021 r. - Poniedziałek XX Tygodnia Zwykłego
Według ewangelistów Marka i Łukasza pytanie bogatego młodzieńca skierowane do Jezusa brzmiało: "Nauczycielu dobry, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne?". Tymczasem św. Mateusz inaczej przekazuje treść pytania: "Nauczycielu, co dobrego mam czynić, aby otrzymać życie wieczne?" (Mt 19,16-22). Teksty te wzajemnie się uzupełniają - Bóg jest dobry, więc człowiek też ma taki być, ma czynić dobro, wypełniać przykazania, miłować Boga i bliźniego, "a będzie miał skarb w niebie".

15 sierpnia 2021 r. - Niedziela - Wniebowzięcie NMP
Warto zwrócić uwagę na słowo "pośpiech" (Łk 1,39-56) towarzyszące wizycie Maryi u oczekującej narodzin dziecka Elżbiety. Od Maryi trzeba uczyć się pośpiechu w pomaganiu potrzebującym. Każde odłożenie na później udzielenia pomocy może okazać się bezpowrotnie utraconą szansą. Dobrze byłoby wykreślić ze swego słownika zwroty typu: "zaraz", "poczekaj", "nie teraz", "daj mi spokój", "nie przeszkadzaj", "nie mam czasu".