© ks. Ireneusz Węgrzyn
 

 

18 września 2021 r. - Sobota - Święto św. Stanisława Kostki
Całe nasze życie winno być nieustannym szukaniem Jezusa. W wierze, sakramentach i Kościele, w rodzinie, przyjaciołach i spotykanych ludziach, w sprawach wielkich i małych, radościach i smutkach. A jeśli coś stoi na przeszkodzie i nie pozwala Go znaleźć, musi nas boleć serce, jak Maryję i Józefa (Łk 2,41-52).

17 września 2021 r. - Piątek XXIV Tygodnia Zwykłego
W najbliższym otoczeniu Jezusa oprócz dwunastu apostołów były osoby przez Niego "uwolnione od złych duchów i od chorób". Ewangelista dopowiada, że ludzie ci "usługiwali Jezusowi, udzielając ze swego mienia" (Łk 8,1-3). Każdy z nas również otrzymał od Jezusa niejedną łaskę, za którą należy się Mu nasza wdzięczność. Warto więc oddać Mu nasze "mienie", czyli wszystko, co posiadamy. Wielkim uproszczeniem byłoby ograniczenie tej wskazówki do kwestii materialnych, przecież posiadamy rzeczy o wiele cenniejsze niż pieniądze: duszę, osobowość, talenty, marzenia, emocje, czas.

16 września 2021 r. - Czwartek XXIV Tygodnia Zwykłego
We fragmencie Ewangelii zaczerpniętym z czwartkowej liturgii dwukrotnie czytamy o ludziach, którzy mówili sami do siebie słowa potępienia: najpierw wobec prowadzącej grzeszne życie kobiety, a potem Jezusa (Łk 7,36-50). To dla nas bardzo ważna lekcja, by nie tylko wystrzegać się zła, które widać, ale także tego, które jest ukryte w naszym wnętrzu: w myślach, uczuciach, pragnieniach, opiniach. O ile nad czynami jest w miarę łatwo zapanować, o tyle kontrolowanie myśli to bardzo trudne zadanie, bez pomocy łaski Bożej chyba niewykonalne.

15 września 2021 r. - Środa - Wspomnienie NMP Bolesnej
W naszych praktykach duchowych czcimy przeróżne wizerunki Maryi, ale wydaje się, że najbliższa nam wszystkim jest Matka Boska Bolesna. Dlaczego? Bo nic chyba tak bardzo nie zbliża ludzi jak wspólnie przeżywane cierpienie. Maryja Bolesna jest nam tak bliska, bo stała pod krzyżem Syna i z bólu serca sama wręcz umierała (J 19,25-27). Jest Mamą wszystkich, którzy cierpią, zwłaszcza gdy cierpią z powodu cierpienia swoich najbliższych.

14 września 2021 r. - Wtorek - Święto Podwyższenia Krzyża Świętego
Na krzyż najczęściej patrzymy z dołu. Krzyże w przestrzeni publicznej (kościoły, domy, ulice) zawsze są umieszczane powyżej linii ludzkiego wzroku. By zobaczyć krzyż, trzeba podnieść wzrok. A to oznacza oderwanie choćby na chwilę od spraw ziemskich. Jezus, mówiąc o swoim ukrzyżowaniu, odwołał się do miedzianego węża chroniącego Izraelitów przed jadem pełzających po ziemi gadów (J 3,13-17). Wiele musiało ich kosztować ryzyko oderwania wzroku od ziemi, przecież w dole pełno było niebezpieczeństwa. Ale tylko to - bezwzględne zaufanie Bogu - było dla nich ratunkiem. Jeśli nie będziemy patrzeć na krzyż, zginiemy.

13 września 2021 r. - Poniedziałek XXIV Tygodnia Zwykłego
Każdy z nas z pewnością niejednokrotnie zastanawiał się, czy są jakieś słowa, którymi można "wkraść się" w łaski Boga. W oparciu o tekst ewangelicznej rozmowy Jezusa z setnikiem (Łk 7,1-10) można powiedzieć, że takimi słowami są te, które poprzedzają nasze przyjęcie Komunii Świętej: "Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja". Oby nasze słowa - jak setnika - wywoływały zadziwienie Jezusa.

12 września 2021 r. - XXIV Niedziela Zwykła
Łatwo jest wymagać od siebie, gdy ludzie na nas patrzą, gdy jesteśmy "na świeczniku". O wiele trudniej jest "zaprzeć się samego siebie i wziąć krzyż" (Mk 8,27-35), gdy nikt nie patrzy i nie sprawdza. Podobnie łatwo jest wyznać Jezusowi wiarę w imieniu tłumów, a trudniej zdobyć się na osobiste wyznanie. Jednak na tym właśnie polega dojrzałość wiary, że przyjmujemy odpowiedzialność za wszystkie swoje decyzje i nie ociągamy się z ich podjęciem, nawet jeśli są bardzo trudne.