© ks. Ireneusz Węgrzyn
 

 

25 września 2021 r. - Sobota XXV Tygodnia Zwykłego
Jezus zachęcał uczniów, by wzięli sobie do serca słowa: "Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi" (Łk 9,43-45). Pierwsze skojarzenie to oczywiście wydanie Jezusa na śmierć krzyżową. Ale można też spojrzeć na te słowa w nieco inny sposób. Z miłości do nas Jezus postanowił oddać się w nasze ręce i pozwolić nam samym zdecydować, co z Nim uczynimy. Pokochamy czy będziemy obojętni? Będziemy z Nim rozmawiać czy pozostaniemy głusi? Pójdziemy za Nim czy odwrócimy się plecami? Los Jezusa wydanego w nasze ręce zależy od nas samych.

24 września 2021 r. - Piątek XXV Tygodnia Zwykłego
Zadane uczniom pytanie, za kogo uważają Jezusa, i odpowiedź Piotra, że jest On Mesjaszem Bożym (Łk 9,18-22), warto uczynić często powtarzanym elementem wyznawanej przez nas wiary. Trzeba siebie samego ciągle pytać: "Kim jest dla mnie Jezus Chrystus?" i nie ustawać w poszukiwaniu odpowiedzi. Bez wyraźnie ustawionego drogowskazu ciężko jest iść we właściwym kierunku.

23 września 2021 r. - Czwartek XXV Tygodnia Zwykłego
Tetrarcha Herod wszystko oceniał wyłącznie według ziemskich zasad. Niemożliwym mu się wydawało, że Jan Chrzciciel, którego kazał ściąć, może działać cuda zza grobu. Tym bardziej więc o Jezusie myślał z niepokojem i ciekawością (Łk 9,7-9). Ewangelia uczy nas jednak innej logiki. Zbawienie przychodzi przez krzyż. Moc w słabości się doskonali. Kto się uniża, będzie wywyższony. Jeśli z powodu Jezusa spotykają nas przykrości, to jesteśmy zwycięzcami.

22 września 2021 r. - Środa XXV Tygodnia Zwykłego
Gdzie było źródło skuteczności apostołów, których Jezus "wysłał, by głosili Królestwo Boże i uzdrawiali chorych" (Łk 9,1-6)? Dlaczego my, księża, katecheci, misjonarze XXI wieku, nie jesteśmy tak skuteczni? Kluczem do odpowiedzi na te pytania jest posłuszeństwo Jezusowi, który kazał uczniom iść, nie biorąc ze sobą "ani laski, ani torby podróżnej, ani chleba, ani pieniędzy". A my uzależniamy skuteczność ewangelizacji od klasy komputera, szybkości Internetu, mocy mikrofonów i głośników, zasobności portfela. Strasznie trudno jest dla Jezusa pójść na całość.

21 września 2021 r. - Wtorek - Święto św. Mateusza, apostoła i ewangelisty
Gdy Mateusz spotkał Jezusa i usłyszał od Niego: "Pójdź za Mną" (Mt 9,9-13), być może miał ochotę zatrzymać Go tylko dla siebie. Przecież do tej pory był celnikiem, czyli człowiekiem myślącym o materialnej stronie życia i umiejącym kalkulować, co dla niego najbardziej opłacalne. A jednak sam opowiada w Ewangelii, że zaraz po swoim nawróceniu zaprosił do swego domu "wielu celników i grzeszników", by i oni zasiedli do stołu z Jezusem i doświadczyli dobrodziejstwa spotkania z Nim. To bardzo mocna wskazówka dla nas, którzy spotykamy Jezusa codziennie. Nie może nam wystarczyć bycie z Nim, trzeba do Niego przyprowadzać współczesnych celników i grzeszników.

20 września 2021 r. - Poniedziałek XXV Tygodnia Zwykłego
Podczas trwających w całej Łodzi rekolekcji ewangelizacyjnych warto przyjąć i głęboko w sercu rozważyć trudne słowa Jezusa: "Bo kto ma, temu będzie dane; a kto nie ma, temu zabiorą nawet to, co mu się wydaje, że ma" (Łk 8,16-18). Najlepszym chyba odniesieniem tych słów jest nasza więź z Bogiem. Jeśli robimy wszystko, by była jak najmocniejsza, Bóg sprawi, że taka właśnie będzie. Ale jeśli tylko wydaje się nam, że wierzymy, bo tak nas wychowano, bo taka tradycja, bo jesteśmy ochrzczeni, a brakuje nam osobistej relacji z Jezusem, to niestety jesteśmy na prostej drodze do utraty wiary. Obyśmy potrafili otrząsnąć się z letniości.

19 września 2021 r. - XXV Niedziela Zwykła
Apostołowie mogli być najszczęśliwszymi ludźmi na świecie, bo przecież mieli tuż obok siebie Jezusa, mogli Go słuchać, widzieć i na własnej skórze doświadczać Jego mocy. Cóż z tego, skoro zamiast widzieć Mistrza woleli patrzeć każdy na siebie i sprzeczać o to, kto z nich jest największy (Mk 9,30-37). Obyśmy my w naszym poszukiwaniu szczęścia spotkali Jezusa i nie pozwolili sobie na oderwanie od Niego wzroku.