© ks. Ireneusz Węgrzyn
 

 

2 października 2021 r. - Sobota - Wspomnienie św. Aniołów Stróżów
Tajemniczy świat aniołów zawsze inspirował do stawiania pytań o podobieństwa, różnice i relacje między nimi a nami. Człowiek i anioł to oczywiście dwa różne byty, ale jest (a właściwie powinno być) między nimi wiele podobieństw. Od aniołów winniśmy się uczyć nieustannego zapatrzenia w Boga (Mt 18,1-5.10) oraz niekończącej się gotowości pomagania słabszym od siebie.

1 października 2021 r. - Piątek XXVI Tygodnia Zwykłego
Po przeczytaniu słów Jezusa: "Kto was słucha, Mnie słucha, a kto wami gardzi, Mną gardzi" (Łk 10,13-16) naturalną (niestety) reakcją jest zastanawianie się, kto w naszym otoczeniu nie słucha Jezusa i Nim gardzi. Na stworzonej w ten sposób w naszych myślach liście często jednak brakuje jednego imienia. Czyjego? Odpowiedź na to pytanie będzie początkiem nawrócenia.

30 września 2021 r. - Czwartek XXVI Tygodnia Zwykłego
Po wyborze dwunastu apostołów pozostali uczniowie mogli czuć się przez Jezusa pominięci. Spośród nich Jezus wybrał kolejnych siedemdziesięciu dwóch i wysłał na pracę misyjną (Łk 10,1-12). Ale zostało jeszcze wielu, i oni też mieli prawo czuć się niepotrzebni. Jezus jednak każdego potrzebuje, każdego powołuje i dla każdego ma konkretne zadanie ewangelizacyjne. Niezależnie od tego, kim jesteśmy: księdzem, zakonnicą, osobą zamężną lub samotną, wykształconym lub niewykształconym, starym lub młodym, bogatym lub biednym, zdrowym lub chorym - każdy z nas ma swoje miejsce w Bożym planie zbawienia. Mówi się, że "nie ma ludzi niezastąpionych", ale to nieprawda. Każdy z nas jest niezastąpiony, każdego z nas Bóg potrzebuje.

29 września 2021 r. - Środa - Święto Świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała
W rozmowie z Natanaelem Jezus zasugerował, że dostrzeganie obecności aniołów jest dowodem wyższego stopnia życia duchowego (J 1,47-51). Dlatego doskonaląc się w wierze, warto elementem własnej pobożności uczynić stały kontakt z aniołami: Michałem, Gabrielem, Rafałem, a także innymi, których imion nie znamy, zwłaszcza z własnym Aniołem Stróżem.

28 września 2021 r. - Wtorek XXVI Tygodnia Zwykłego
Kiedy uczeń prosi swego katechetę tuż przed wakacjami: "Proszę księdza, niech ksiądz się za mnie modli, bo mam problem ze zdrowiem", a zaraz po wakacjach rezygnuje z uczestnictwa w katechizacji, to pierwszą reakcją jest chęć zaprzestania modlitwy - "Skoro on nie chce, to czemu ja mam chcieć?". Opisana przez św. Łukasza (Łk 9,51-56) reakcja Jezusa na propozycję wezwania ognia z nieba na opornych mieszkańców samarytańskiego miasteczka uczy jednak czegoś innego. Trzeba być miłosiernym jak Jezus, choć czasem to niezwykle trudne.

27 września 2021 r. - Poniedziałek XXVI Tygodnia Zwykłego
Ludzie pragną wielkości. Chcą być najbogatsi, najmądrzejsi, najbardziej szanowani, nawet najpobożniejsi. A Jezus stawia wszystkim przed oczy dziecko i mówi, że ono jest najważniejsze. Że drogą do wielkości jest przyjęcie wszystkich słabych, biednych, bezbronnych, i zaopiekowanie się nimi (Łk 9,46-50). Warto rozważyć, co nam się bardziej opłaca: być wielkim w oczach swoich i świata, czy być wielkim w oczach Boga.

26 września 2021 r. - XXVI Niedziela Zwykła
Jezus z reguły nauczał łagodnie, z miłością. Czasem jednak to właśnie miłość kazała Mu mówić i działać bardzo stanowczo. Tak było na przykład, gdy wypędzał kupców ze świątyni, albo gdy Piotr próbował Go odwieść od perspektywy krzyża. Stanowczy był również, gdy mówił o dobru słabych i bezbronnych, zwłaszcza dzieci. Dlatego każdy, kto czuje się odpowiedzialny za młode pokolenie - w rodzinie, państwie, szkole, Kościele - musi wziąć sobie do serca mocne słowa Jezusa: "Kto by się stał powodem grzechu dla jednego z tych małych, którzy wierzą, temu lepiej byłoby kamień młyński uwiązać u szyi i wrzucić go w morze" (Mk 9,38-48).