© ks. Ireneusz Węgrzyn
 

 

6 listopada 2021 r. - Sobota XXXI Tygodnia Zwykłego
Jezus uczył, że wierność w sprawach drobnych zaowocuje w naszym życiu wiernością w sprawach wielkich (Łk 16,9-15). Dla przykładu - jeśli ktoś należy do grupy Żywego Różańca, jego powinnością jest codzienne odmówienie jednej tajemnicy różańcowej, co przeciętnie zajmuje 4-5 minut, czyli praktycznie nic. Ale wierność codziennej modlitwie i rozważaniu tajemnic życia Jezusa i Maryi sprawi duchowy wzrost człowieka i otworzy przed nim perspektywę nieba.

5 listopada 2021 r. - Piątek XXXI Tygodnia Zwykłego
Zdecydowanie lepiej jest uczyć się na przykładach dobrych niż złych, życie jednak niestety jest pełne antyprzykładów. Bóg jednak - w swej nieskończonej mądrości - ze złych rzeczy jest w stanie wyprowadzić jakieś dobro. Nawet Jezus uczył dobrych rzeczy odwołując się w przypowieści do obrazu nieuczciwego rządcy (Łk 16,1-8). By jednak ta nauka nie poszła na marne, trzeba stykając się ze złem, stać zawsze po stronie Boga i Jego oczami patrzeć na świat.

4 listopada 2021 r. - Czwartek XXXI Tygodnia Zwykłego
W niebie panuje wieczna radość. Aniołowie i święci są szczęśliwi przebywaniem w obecności Boga. To szczęście przeogromne i nieskończone. Czy może być ich szczęście jeszcze większe? Okazuje się, że tak. Jezus mówi: "Radość nastaje wśród aniołów Bożych z powodu jednego grzesznika, który się nawraca" (Łk 15,1-10). Obyśmy wszyscy byli powodem radości obywateli nieba.

3 listopada 2021 r. - Środa XXXI Tygodnia Zwykłego
Tłumacząc zawiłości życia duchowego, Jezus posłużył się obrazami człowieka budującego kosztowną wieżę oraz króla wyruszającego na nierówną bitwę (Łk 14,25-33). Warto pamiętać, że w życiu często spotykamy wyzwania, które nas przerastają, wobec których jesteśmy po prostu bezsilni. Wtedy tylko Bóg może nam pomóc. Dlatego warto uchwycić się Go i pozwolić Mu nieść razem z nami nasz krzyż.

2 listopada 2021 r. - Wtorek - Dzień Zaduszny
Dlaczego czerń jest uważana za kolor żałobny? Najlepszą odpowiedzią na to pytanie są słowa Ewangelii opisujące śmierć Jezusa: "Było już około godziny szóstej i mrok ogarnął całą ziemię aż do godziny dziewiątej; słońce się zaćmiło" (Łk 23,44-46). Kiedy umierał Jezus, a także kiedy odchodzą nasi bliscy, to tak, jakby nam słońce zgasło. Ktoś, kto rozświetlał i rozgrzewał nasze życie, nagle gaśnie. Na szczęście ten mrok żałoby trwa krótko, a naszą nadzieją jest wiara w zmartwychwstanie i w to, że kiedyś znów będziemy razem.

1 listopada 2021 r. - Poniedziałek - Uroczystość Wszystkich Świętych
Podczas uroczystości Wszystkich Świętych czcimy tych, którzy przeszli już przez bramę śmierci, są już zbawieni i przebywają w niebie. Warto jednak pomyśleć również o wszystkich żyjących, także tych z naszego bliskiego otoczenia, którzy heroicznie czynią dobro. To żyjący wśród nas święci. Często narzekamy, że świat jest zły, że ludzie są źli, że życie jest złe. Duch Święty przez św. Pawła podpowiada: "Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj" (Rz 12,21). Czynienie dobra (na mnóstwo sposobów, ale zawsze z niegasnącym zapałem) to prosta recepta na świętość.

31 października 2021 r. - XXXI Niedziela Zwykła
Dialog Jezusa z uczonym w Piśmie na temat największego przykazania (Mk 12,28-34) ukazuje, że Jezus nie był teoretykiem wiary, ale w praktyce realizował wszystko, czego nauczał. Bóg niewyobrażalnie mądrzejszy od człowieka słuchał cierpliwie, co człowiek miał do powiedzenia, potem mówił, a później znów słuchał. Prawdziwy i piękny dialog. Jak by to było pięknie, gdyby ludzie też potrafili i chcieli ze sobą normalnie, spokojnie rozmawiać, słuchając się wzajemnie, patrząc w oczy, a nie na zegarek. Dzień przed Wszystkimi Świętymi warto pomyśleć, że świętość zaczyna się od umiejętności słuchania.