© ks. Ireneusz Węgrzyn
 

 

13 listopada 2021 r. - Sobota XXXII Tygodnia Zwykłego
Ludzie działający w duszpasterstwie parafialnym, należący do grup modlitewnych, formacyjnych, apostolskich, charytatywnych, często przeżywają kryzysy swego zaangażowania. Może sobie odpuścić? Może lepiej być "zwykłym" parafianinem, patrzącym na wspólnotę z dużego dystansu? Na takie pokusy Jezus odpowiada słowem o wytrwałości, o "wołaniu dniem i nocą do Niego". Tylko tak sprawimy, że "Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie" (Łk 18,1-8).

12 listopada 2021 r. - Piątek XXXII Tygodnia Zwykłego
Czymś normalnym jest, że w codziennym życiu jemy, pijemy, kupujemy, sprzedajemy, sadzimy, budujemy, żenimy się i za mąż wychodzimy (por. Łk 17,26-37). Nie można jednak całej swojej uwagi poświęcić sprawom tego świata, a stracić wrażliwość na Boga i wieczność. Jak żona Lota, która nie mogła oderwać wzroku od swego majątku i znajomych pozostawionych w Sodomie. Dla Jezusa warto stracić, by zyskać niewyobrażalnie więcej.

11 listopada 2021 r. - Czwartek XXXII Tygodnia Zwykłego
Bogu niech będą dzięki za wszystkich dobrych ludzi, którzy jak św. Marcin potrafią połowę swego płaszcza oddać na okrycie ubogim, którzy służą potrzebującym swoim czasem, talentami, pieniędzmi, uczuciami, niewiele zostawiając dla siebie. Dzięki takim ludziom spełniają się słowa Jezusa: "Oto Królestwo Boże pośród was jest" (Łk 17,20-25).

10 listopada 2021 r. - Środa XXXII Tygodnia Zwykłego
"Jeden z dziesięciu" to nie tylko tytuł popularnego teleturnieju, ale również niezwykle pouczające wydarzenie opisane na kartach Ewangelii. Oto z dziesięciu trędowatych cudownie uzdrowionych przez Jezusa zaledwie jeden wrócił, by Mu podziękować (Łk 17,11-19). Dlaczego pozostała dziewiątka nie przyszła? Tego nie wiemy, może ze szczęścia, może ze strachu, a może po prostu nie umieli znaleźć Jezusa. Po 2000 lat często jest podobnie, wystarczy przeanalizować treść spraw, jakie poruszamy na codziennej modlitwie. Albo porównać ilość mszy dziękczynnych do błagalnych. Wdzięczność to cnota bardzo potrzebna w naszych relacjach z Bogiem i ludźmi.

9 listopada 2021 r. - Wtorek - Święto rocznicy poświęcenia bazyliki laterańskiej
Nad wejściem do bazyliki św. Jana na Lateranie, katedry papieża, znajduje się napis: "Mater et Caput omnium Ecclesiarum Urbis et Orbis" (Matka i Głowa wszystkich kościołów Miasta i Świata). W święto rocznicy jej poświęcenia warto pomyśleć o naszej odpowiedzialności za Kościół - wspólnotę sióstr i braci, za kościół - miejsce modlitwy, i za świątynię, jaką dla Boga są nasze dusze i ciała (J 2,13-22).

8 listopada 2021 r. - Poniedziałek XXXII Tygodnia Zwykłego
Jeśli ktoś nas kiedyś bardziej lub mniej skrzywdził i nie zdążył swej winy nam wynagrodzić, lecz umarł, to jego grzech może być balastem dla duszy utrzymującym ją w czyśćcu i niepozwalającym na niebo. Dlatego w ostatnim dniu Oktawy Wszystkich Świętych warto pomyśleć o roli naszego przebaczenia w pomaganiu duszom czyśćcowym. "Jeśliby brat twój siedem razy na dzień zawinił przeciw tobie i siedem razy zwrócił się do ciebie, mówiąc: Żałuję tego, przebacz mu" (Łk 17,1-6). Może i nam ktoś kiedyś wybaczy krzywdy przez nas wyrządzone?

7 listopada 2021 r. - XXXII Niedziela Zwykła
Często myślimy, że dla Boga trzeba robić rzeczy wielkie. Owszem, czasem trzeba wielkiego poświęcenia, aż do ofiary z życia. Najczęściej jednak potrzeba rzeczy małych jak grosz ubogiej wdowy (Mk 12,41-44), ale spełnianych regularnie i konsekwentnie. Gdybyśmy na przykład codziennie przeczytali jeden rozdział z Pisma Świętego (co zajmie maksymalnie pięć minut), to w dziewięć miesięcy mielibyśmy przeczytany cały Nowy Testament. Albo gdybyśmy codziennie odmówili dziesiątkę różańca lub koronkę (pięć minut), to bardzo wielu ludziom moglibyśmy pomóc swoją modlitwą. Warto być "ubogą wdową", bo właśnie tacy ludzie są wielcy w oczach Bożych.