© ks. Ireneusz Węgrzyn
 

 

20 listopada 2021 r. - Sobota XXXIII Tygodnia Zwykłego
Obietnicom składanym przez ludzi nie zawsze trzeba wierzyć, wiele razy dane nam było doświadczyć bezwartościowości ludzkich słów. Słowa Jezusa jednak są w 100% wiarygodne, dlatego warto przyjąć Jego obietnicę, że jesteśmy "uznani za godnych udziału w świecie przyszłym i w powstaniu z martwych", że jako "równi aniołom i dzieci Boże jesteśmy uczestnikami zmartwychwstania" (Łk 20,27-40). Nawet śmierć nie pozbawi nas życia.

19 listopada 2021 r. - Piątek XXXIII Tygodnia Zwykłego
Jezus lubił zestawiać ze sobą różne przeciwieństwa. Na przykład światło i ciemność, dom na skale i dom na piasku, bogacz i łazarz, faryzeusz i celnik, ziarno w żyznej ziemi i ziarno między cierniami, stare i nowe bukłaki, dobre i złe drzewo. Takim zestawieniem przeciwieństw są również słowa: "Napisane jest 'Mój dom będzie domem modlitwy', a wy uczyniliście go jaskinią zbójców" (Łk 19,45-48). Stąd bardzo prosty i logiczny wniosek - Trzeba się modlić, by nie stać się zbójcą. Albo jedno, albo drugie.

18 listopada 2021 r. - Czwartek XXXIII Tygodnia Zwykłego
Święty Łukasz jest patronem służby zdrowia, ale czcimy go również jako patrona artystów malarzy, prawdopodobnie dlatego, że posiadał niezwykłą umiejętność malowania słowem, co widać w spisanej przez niego Ewangelii. Przez kilka ostatnich dni w liturgii są czytane fragmenty Ewangelii przedstawiające Jezusa jako osobę o niezwykłej wrażliwości i wyjątkowym charakterze. Wrażliwość na cierpienie niewidomego, radość z nawrócenia Zacheusza, smutek z powodu odrzucenia przez ludzi, wreszcie płacz nad Jerozolimą (Łk 19,41-44). To portret Jezusa bardzo podobny do obrazu, który codziennie widzimy, patrząc w lustro. Dobrze, że mamy takiego Boga, który jest po prostu ludzki, a przez to tak bliski nam.

17 listopada 2021 r. - Środa XXXIII Tygodnia Zwykłego
W Biblii mina to nie wyraz twarzy człowieka ani nie materiał wybuchowy. Mina to jednostka monetarna o wartości nieco ponad pół kilograma srebra. Powierzenie dziesięciu min dziesięciu sługom przez człowieka szlachetnego rodu udającego się w daleką podróż (Łk 19,11-28) może być przez nas odczytane jako alegoria Boga zlecającego nam jakieś konkretne misje do wykonania. Dziś też wielu ludziom w świecie wydaje się, że Bóg jest nieobecny, że jest bardzo daleko. Ale to my - Jego słudzy w Jego imieniu mamy czynić dobro, głosić prawdę, rozdawać miłość. Obyśmy skarbu nam powierzonego nie ukryli przed ludźmi. Oby nasze życie przyniosło Bogu zysk.

16 listopada 2021 r. - Wtorek XXXIII Tygodnia Zwykłego
Po nawróceniu celnika Zacheusza Jezus powiedział, że "zbawienie stało się udziałem jego domu" (Łk 19,1-10). Nie samego Zacheusza, nie jego duszy, ale całego domu - rodziny, przyjaciół, gości, współpracowników, służby. Dobrze byłoby, gdybyśmy podobnie myśleli o zbawieniu nie tylko własnym, ale też wszystkich, z którymi dzień w dzień idziemy przez życie.

15 listopada 2021 r. - Poniedziałek XXXIII Tygodnia Zwykłego
Niewidomy pod Jerychem, usłyszawszy, że Jezus przechodzi, wołał do Niego o pomoc. A gdy "ci, co szli na przedzie, nastawali na niego, żeby umilkł, on jeszcze głośniej wołał" (Łk 18,35-43). Dziś też wielu nam mówi, że modlitwa nie ma sensu. Że wiara to cofnięcie się do średniowiecza. Że dziś trzeba wierzyć w siebie, a nie w Boga. Że dziś przyznawanie się do wiary to obciach. Nie warto ich słuchać. Tylko Jezus pozwoli nam na nowo zobaczyć otaczające nas dobro, prawdę i piękno.

14 listopada 2021 r. - XXXIII Niedziela Zwykła
Bóg jest Światłością, my jednak czasem pozwalamy, by ta Światłość w nas przygasała. Być może to właśnie miał na myśli Jezus, gdy mówił, że "słońce się zaćmi i księżyc nie da swego blasku, gwiazdy będą spadać z nieba i moce na niebie zostaną wstrząśnięte" (Mk 13,24-32). Jak to światło na nowo rozpalić, jak usłyszeć głos Boga? Na przykład czytając regularnie Pismo Święte, uważnie wsłuchując się w głos sumienia i szukając Bożej obecności w bliźnich, zwłaszcza w rodzinie i w potrzebujących pomocy.