© ks. Ireneusz Węgrzyn
 

 

27 listopada 2021 r. - Sobota XXXIV Tygodnia Zwykłego
Kiedy człowiek ma nadwagę, idzie czasem do dietetyka i prosi o wskazówki, jak zadbać o zdrowie. Jezus, widząc nasze "serca ociężałe wskutek pijaństwa i trosk doczesnych", daje nam konkretną poradę: "Czuwajcie i módlcie się w każdym czasie" (Łk 21,34-36). Jak dobra dieta i zdrowy tryb życia są potrzebne naszemu ciału, tak czuwanie i modlitwa są zbawieniem dla naszej duszy.

26 listopada 2021 r. - Piątek XXXIV Tygodnia Zwykłego
Optymista rozgląda się i widzi wokół siebie same rzeczy dobre, pesymista same złe. Optymista widzi w ludziach dobro, pesymista grzechy. Patrząc w lustro, optymista widzi dziecko Boże, pesymista wyrodnego syna. Gdy Jezus wskazywał uczniom wypuszczające pąki drzewo figowe, sugerował im, by pomyśleli o zbliżającym się lecie i o słodkich owocach figowca. Owszem, "niebo i ziemia przeminą, ale słowa Jezusa nie przeminą" (Łk 21,29-33). Słowo Boże ma moc dodawania życiu nadziei.

25 listopada 2021 r. - Czwartek XXXIV Tygodnia Zwykłego
W krótkim fragmencie Ewangelii zatytułowanym "Powtórne przyjście Chrystusa" (Łk 21,20-28) znajdujemy wiele słów, których słuchanie boli nas i napawa lękiem: spustoszenie, czas pomsty, biada, ucisk, gniew, niewola, trwoga, strach. Takie niestety jest życie, prócz pokoju i radości jest w nim miejsce na wiele trudnych i bolesnych przeżyć. Warto jednak mieć w pamięci ostatnie w tym tekście zdanie Jezusa, podtrzymujące nas na duchu: "Gdy się to dziać zacznie, nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie". Jezus to nasza nadzieja.

24 listopada 2021 r. - Środa XXXIV Tygodnia Zwykłego
Jezus mówi: "Podniosą na was ręce i będą was prześladować" (Łk 21,12-19). Można podnosić ręce, by kogoś prześladować. Można podnosić ręce w geście poddania i rezygnacji. Można wreszcie podnosić ręce do modlitwy. Te same ręce, ale ich wznoszenie może coś innego oznaczać. Od nas samych zależy, w jakim celu je podnosimy.

23 listopada 2021 r. - Wtorek XXXIV Tygodnia Zwykłego
Chyba warto trzymać się z dala od tzw. przemądrzalców, którzy na wszystkim się najlepiej znają. Na chorobach, na polityce, na życiu, nawet na wierze. Sam Jezus przestrzega przed takimi ludźmi: "Strzeżcie się, żeby was nie zwiedziono. Wielu przyjdzie pod moim imieniem i będą mówić 'To ja jestem' oraz 'Nadszedł czas'. Nie podążajcie za nimi!" (Łk 21,5-11). Lepszym nauczycielem jest ten, który umie powiedzieć: "Nie wiem", od tego, który ciągle powtarza: "Wiem wszystko".

22 listopada 2021 r. - Poniedziałek XXXIV Tygodnia Zwykłego
Pewien suspendowany (czyli pozbawiony prawa korzystania ze święceń kapłańskich) ksiądz zasłynął ostatnio kazaniem o kolorach pieniędzy odpowiadających kolorom szat liturgicznych. Mówił na przykład, że w święta maryjne trzeba dawać na tacę 50 zł, gdyż pięćdziesiątka jest banknotem o niebieskim, maryjnym kolorze. Jezus przyglądający się ludziom wrzucającym ofiary do skarbony świątynnej uczy jednak czegoś zupełnie przeciwnego. Stawia ubogą wdowę i jej dar z dwóch drobnych pieniążków jako wzór ofiarności (Łk 21,1-4). Nie liczy się nominał, liczy się serce.

 * Nazwisko tego księdza niech pozostanie tajemnicą, bo Jezus uczył, by nikogo nie sądzić i nie potępiać.

21 listopada 2021 r. - Niedziela - Uroczystość Chrystusa Króla
Dialog Piłata i Jezusa (J 18,33-37) może nas nauczyć kilku ważnych i cennych rzeczy.
Po pierwsze - jeśli czegoś nie wiemy lub nie rozumiemy, zawsze możemy spytać Jezusa, a On cierpliwie i zgodnie z prawdą będzie wszystko objaśniał.
Po drugie - dojrzałość duchowa jest przechodzeniem od tradycyjnej wiary odziedziczonej po przodkach do wiary wynikającej z własnego wyboru i własnej potrzeby ("Czy to mówisz od siebie, czy też inni powiedzieli ci o Mnie?").
Po trzecie - w królestwach ziemskich często panuje przemoc ("słudzy moi biliby się, żebym nie został wydany"), zaś "królestwo Jezusa nie jest stąd" i nie opiera się na ziemskich, brutalnych zasadach. Konstytucją Królestwa Bożego jest Miłość.