© ks. Ireneusz Węgrzyn
 

 

6 lutego 2021 r. - Sobota IV Tygodnia Zwykłego
Przebywanie non stop z ludźmi bywa męczące, "apostołowie nawet na posiłek nie mieli czasu", dlatego Jezus zaproponował im: "Pójdźcie na pustkowie i wypocznijcie nieco" (Mk 6,30-34). Prawem człowieka jest prawo do odpoczynku. Jednak ponad tym prawem jest dobro potrzebujących, chorych, zagubionych. Trzeba brać przykład z Jezusa, który uczniów wysyłał na odpoczynek, ale sam, nie zważając na zmęczenie, szedł do ludzi jak do "owiec niemających pasterza".

5 lutego 2021 r. - Piątek IV Tygodnia Zwykłego
Jan Chrzciciel został zabity krótko po rozpoczęciu przez Jezusa publicznej działalności, gdy "Herod posłyszał o Jezusie, gdyż Jego imię nabrało rozgłosu" (Mk 6,14-29). Jezus dostał ostrzeżenie, że może Go spotkać ten sam los co Jana, jeśli się nie uciszy. Jezus jednak i ludzie Jemu podobni nie wiedzą, co to strach, i potrafią dla Dobrej Nowiny nawet oddać życie. Czy Janowi Chrzcicielowi nie było żal umierać tak młodo, w wieku trzydziestu lat? Z pewnością, ale warto przypomnieć jego słowa o relacji z Jezusem: "Potrzeba, by On wzrastał, a ja się umniejszał" (J 3,30).

4 lutego 2021 r. - Czwartek IV Tygodnia Zwykłego
Dlaczego Jezus rozsyłał apostołów po dwóch na pracę misyjną, by "wzywali do nawrócenia, wyrzucali wiele złych duchów, chorych namaszczali olejem i uzdrawiali" (Mk 6,7-13)? Obecność drugiego człowieka przy nas, i nasza przy drugim człowieku, jest błogosławiona. To gwarancja większego bezpieczeństwa, to także czuwanie, by woda sodowa nie uderzyła nam do głowy, to wsparcie w chwilach słabości, to wzajemne uzupełnianie się. Jak dobrze mieć obok siebie drugiego człowieka.

3 lutego 2021 r. - Środa IV Tygodnia Zwykłego
Jedną z prawd naszej wiary jest to, że Jezus był jedynym synem Maryi. Tymczasem na kartach Ewangelii możemy spotkać na przykład takie słowa: "Czy nie jest to cieśla, syn Maryi, a brat Jakuba, Józefa, Judy i Szymona? Czyż nie żyją tu u nas także Jego siostry?" (Mk 6,1-6). Czyżby po Jezusie Maryja urodziła także inne dzieci? Najprostsze wytłumaczenie tej wątpliwości odwołuje się do specyfiki języka hebrajskiego, w którym kuzynki i kuzynów, nawet tych dalekich, nazywa się siostrami i braćmi. Ale można też na powyższe słowa spojrzeć nieco głębiej - my wszyscy jesteśmy rodziną Jezusa, skoro On podzielił się z nami swoim Ojcem i Matką. Kościół to Boża rodzina.

2 lutego 2021 r. - Wtorek - Święto Ofiarowania Pańskiego
Starzec Symeon "człowiek sprawiedliwy i pobożny (...) z natchnienia Ducha przyszedł do świątyni" (Łk 2,22-40) i dzięki temu spotkał Jezusa, Maryję i Józefa. Warto, byśmy i my byli otwarci na natchnienia Ducha Świętego i w ten sposób doświadczali Bożej obecności w naszym świecie, w ludziach, w przyrodzie, w wydarzeniach pozornie przypadkowych, a tak naprawdę odwiecznie zaplanowanych przez Stwórcę.

1 lutego 2021 r. - Poniedziałek IV Tygodnia Zwykłego
W miejscu działalności Jezusa i w Jego czasach świnie nie należały do najcenniejszych zwierząt hodowlanych, ale i tak posiadanie stada dwutysięcznego oznaczało całkiem spory majątek. Kiedy więc Jezus, wyrzucając z opętanego złe duchy, skierował je w stado świń, a te potonęły w jeziorze, ich właściciele "zaczęli Go prosić, żeby odszedł z ich granic" (Mk 5,1-20). W naszym życiu też niestety czasem tak się zdarza, że odsuwamy się od Jezusa, gdy przeróżne sprawy, na przykład materialne lub ideologiczne, wydają się od Niego ważniejsze. Obyśmy umieli uczyć się na błędach - cudzych i swoich.

31 stycznia 2021 r. - IV Niedziela Zwykła
Święty Marek daje świadectwo, że Jezus "uczył jak ten, który ma władzę" (Mk 1,21-28). Słowo Boże ma naprawdę wielką moc. A który fragment Pisma Świętego jest najczęściej powtarzanym przez ludzi tekstem biblijnym? Zdecydowanie jest to modlitwa "Ojcze nasz" mówiona codziennie miliardy razy we wszystkich językach świata. Jeśli więc będziemy mieli kiedykolwiek problem z przerastającym nas złem, to warto wtedy pomyśleć, jak wielką moc ma Jezus i modlitwa, której nas nauczył. "Nawet duchom nieczystym rozkazuje i są Mu posłuszne".