© ks. Ireneusz Węgrzyn
 

 

13 lutego 2021 r. - Sobota V Tygodnia Zwykłego
Gdy wczytujemy się w Słowo Boże, możemy wiele się nauczyć. I to nie tylko od Jezusa, apostołów lub wybitnych postaci biblijnych, ale od zwykłego, szarego, anonimowego tłumu. Jak wielka musiała być ufność ludzi, którzy mimo grożącego im głodu, mimo zmęczenia i niewygody, cały czas byli z Jezusem, by Go słuchać i patrzeć na Jego wielkie dzieła (Mk 8,1-10). Obyśmy mieli choćby cząstkę ich wiary.

12 lutego 2021 r. - Piątek V Tygodnia Zwykłego
Czytając Ewangelię, co jakiś czas można natrafić na wezwanie Jezusa: "Kto ma uszy, niechaj słucha". Nic więc dziwnego, że kiedy Jezus spotykał ludzi głuchych, natychmiast przywracał im słuch, by i oni mogli usłyszeć Dobrą Nowinę (Mk 7,31-37). Słowo "Effatha - Otwórz się" mówi Jezus także do nas, by otworzyć nasze uszy, umysły i serca na Jego naukę.

11 lutego 2021 r. - Czwartek V Tygodnia Zwykłego
Na kartach Pisma Świętego można wielokrotnie znaleźć opisy sytuacji, w których ludzie "targują się" z Bogiem. Przykładem takiego naciskania na Boga jest prośba Syrofenicjanki o uwolnienie jej córki spod władzy złego ducha (Mk 7,24-30). Stwierdzenie Jezusa "Przez wzgląd na te słowa idź, zły duch opuścił twoją córkę" są dowodem na to, że Bóg zgadza się na nasze z Nim "targowanie". A to przecież nic innego jak tylko wytrwałość w modlitwie.

10 lutego 2021 r. - Środa V Tygodnia Zwykłego
Znaną sentencję jednego z filozofów "Myślę, więc jestem" możnaby sformułować nieco inaczej: "Jak myślę, taki jestem".  W podanym przez Jezusa katalogu grzechów (Mk 7,14-23) na początku i na końcu wymienione jest zło, które ukrywa się w środku nas, w głowie i sercu, i od którego wszystko się zaczyna: "złe myśli (...), pycha i głupota". Zaś pomiędzy nimi są grzechy, które wychodzą z nas na zewnątrz przez usta, ręce i ciało: "nierząd, kradzieże, zabójstwa, cudzołóstwa, chciwość, przewrotność, podstęp, wyuzdanie, zazdrość, obelgi". Dlatego bardzo mocno trzeba strzec swoich myśli, by były święte, czyste, pełne Bożego Ducha, a wtedy całe nasze działanie też takie będzie.

9 lutego 2021 r. - Wtorek V Tygodnia Zwykłego
Jedną z pokus, przed którymi dość często stajemy, jest myślenie, że to, co nasze, jest najlepsze na świecie. Ludzie młodzi nie rozumieją starszych, starsi nie akceptują młodzieńczego sposobu myślenia. Faryzeusze i uczeni w Piśmie mieli poważny problem z przyjęciem nowości, jakie niosła nauka Jezusa, na przykład w kwestii zachowywania tradycyjnych obmyć rąk i zastawy stołowej (Mk 7,1-13). Tradycję oczywiście warto szanować, ale nie może się ona stać dla nas ważniejsza od dobra człowieka. Miłość jest większa i ważniejsza od wszystkiego.

8 lutego 2021 r. - Poniedziałek V Tygodnia Zwykłego
Już samo dotknięcie frędzli u płaszcza Jezusa przywracało chorym zdrowie (Mk 6,53-56). Warto więc pomyśleć, że my - uczniowie Jezusa, Kościół - jesteśmy jakby Jego szatą, a każdy, kto się nas dotknie, doświadczy Bożej pomocy, dobroci i ciepła. Oby tak naprawdę było, oby Jezus nie musiał potrzebować nowej szaty. Obyśmy Go nie zawiedli.

7 lutego 2021 r. - V Niedziela Zwykła
Jeśli się mamy uczyć, to tylko od najlepszych. A najlepszy zdecydowanie jest Jezus. Czego możemy się od Niego nauczyć?
1) troski o cierpiących - "przynosili do Niego wszystkich chorych i opętanych, (...) uzdrowił wielu dotkniętych rozmaitymi chorobami",
2) wiedzy, gdzie szukać mocy do czynienia dobra - "gdy jeszcze było ciemno, wstał, wyszedł i udał się na miejsce pustynne, i tam się modlił",
3) otwartości, troski o innych, nie tylko o swoich - "Pójdźmy gdzie indziej, abym i tam mógł nauczać" (Mk 1,29-39).