© ks. Ireneusz Węgrzyn
 

 

16 lutego 2021 r. - Wtorek VI Tygodnia Zwykłego
Dzień przed rozpoczęciem Wielkiego Postu warto pomyśleć, w jakim stanie ducha wejdziemy w ten święty i wyjątkowy czas. Czy nie przypominamy przypadkiem uczniów Jezusa, którzy mimo że byli świadkami cudownego pomnożenia chleba i nakarmienia nim tysięcy głodnych ludzi, sami rozprawiali między sobą o tym, że nie mają co jeść (Mk 8,14-21). Może warto przeżyć Wielki Post w zapomnieniu o sobie i w syceniu się obecnością Boga? Gdy Jezus pyta: "Jeszcze nie rozumiecie?", Jego słowa możemy przyjąć jako zachętę, by za czterdzieści dni choć trochę zrozumieć.

15 lutego 2021 r. - Poniedziałek VI Tygodnia Zwykłego
Warto zestawić ze sobą dwa fragmenty Ewangelii wg św. Marka czytane w liturgii mszalnej przez kolejne dwa dni. Oto trędowaty przyszedł do Jezusa z pokorną prośbą o uzdrowienie i Jezus natychmiast spełnił jego pragnienie. A później faryzeusze nie prosili, lecz "chcąc wystawić Jezusa na próbę, domagali się od Niego znaku", co spotkało się z Jego kategoryczną odmową - "Żaden znak nie będzie dany temu plemieniu" (Mk 8,11-13). Szukając odpowiedzi na pytanie o jakość naszych modlitw, warto ciągle pamiętać, kto jest czyim panem i kto od kogo ma prawo wymagać.

14 lutego 2021 r. - VI Niedziela Zwykła
W niedzielnym fragmencie Ewangelii zwraca uwagę pięć krótkich słów Jezusa, które układają się w konkretną radę dla naszego życia: "Chcę - Bądź - Bacz - Idź - Złóż" (Mk 1,40-45).
Jezus chce naszego szczęścia, dlatego nas oczyszcza z trądu grzechów i mówi "Bądź święty". Musimy jednak baczyć, by nie zejść z Bożej drogi. Mamy też iść do ludzi z Dobrą Nowiną, i wszystko, czym jesteśmy, złożyć Bogu w ofierze.