© ks. Ireneusz Węgrzyn
 

 

29 maja 2021 r. - Sobota VIII Tygodnia Zwykłego
Jezus wywoływał przeróżne reakcje u ludzi, którzy Go spotykali. Jednych zadziwiał, innych irytował, jeszcze innych zachwycał. Pytanie arcykapłanów: "Jakim prawem to czynisz?" (Mk 11,27-33) mogłoby być pytaniem naprawdę dobrym, gdyby tylko wynikało z prawdziwej chęci poznania Jezusa. Intencje arcykapłanów były jednak inne, oni chcieli Jezusa uciszyć, pozbyć się Go jak wyrzutu sumienia. Dlatego nie usłyszeli odpowiedzi na swoje pytanie. Żeby usłyszeć odpowiedź Jezusa, trzeba chcieć Go wysłuchać.

28 maja 2021 r. - Piątek VIII Tygodnia Zwykłego
Bankierzy i kupcy handlujący w świątyni, zamiast modlić się i słuchać Słowa Bożego, myśleli, że owocem ich życia są pieniądze, którymi obracają. Jezus wielokrotnie mówił, że nie dla pieniędzy człowiek żyje, a prawdziwym majątkiem jest wiara, która góry przenosi. Obyśmy nie stali się przeklętym nieurodzajnym drzewem figowym (Mk 11,11-25).

27 maja 2021 r. - Czwartek - Święto Jezusa Chrystusa - Najwyższego i Wiecznego Kapłana
Jezus - Najwyższy i Wieczny Kapłan jest zarówno składającym Ofiarę, jak i Ofiarą składaną Ojcu (Mk 14,22-25). I to jest dla nas chyba najlepsza wskazówka, jak odprawiać msze świętą i jak w niej uczestniczyć. Nie tylko czynić coś dla Boga i ludzi (modlić się, śpiewać pieśni, słuchać Słowa Bożego, przyjmować Komunię Świętą), ale przede wszystkim siebie samego oddawać Bogu do dyspozycji.

26 maja 2021 r. - Środa VIII Tygodnia Zwykłego
Jezus stanowczo sprzeciwił się dwóm uczniom, gdy ci prosili Go o pierwszeństwo po Jego prawej i lewej stronie w Królestwie Bożym. Powiedział im, że jedyną drogą do pierwszeństwa w oczach Bożych jest postawa służby (Mk 10,32-45). Chyba nikt tego tak dobrze nie rozumie, jak nasze mamy, które służą swym dzieciom bez chwili wytchnienia. Warto być im wdzięcznym nie tylko w Dniu Matki.

25 maja 2021 r. - Wtorek VIII Tygodnia Zwykłego
Ludzie, którzy poszli za Jezusem, mają prawo spodziewać się od Niego nagrody w tym (ziemskim) i przyszłym życiu. Lecz gdyby motywacją ich pójścia za Jezusem nie był Jezus, ale spodziewana nagroda, to właśnie ich dotyczyłaby Jezusowa przestroga, że "wielu pierwszych będzie ostatnimi, a ostatnich pierwszymi" (Mk 10,28-31).

24 maja 2021 r. - Poniedziałek - Święto Maryi, Matki Kościoła
Można podczas dyskusji teologicznych stawiać pytanie o moment początku Kościoła. Czy było to Zwiastowanie, czy Boże Narodzenie? A może powołanie pierwszych uczniów? Może Ostatnia Wieczerza z ustanowieniem eucharystii i kapłaństwa? Śmierć na krzyżu czy zmartwychwstanie? A może rozesłanie uczniów i Zesłanie Ducha Świętego? Najpełniejszą odpowiedzią jest stwierdzenie, że początkiem Kościoła jest Jezus Chrystus, wszystko, co powiedział i zrobił. A także ludzie, którzy Go otaczali, którzy Mu zaufali i poszli za Nim, którzy oddali Mu swe życie. Wśród nich Maryja - Matka Jezusa i dana nam pod krzyżem Matka Kościoła (J 19,25-34).

23 maja 2021 r. - Niedziela - Zesłania Ducha Świętego
Prawda o nas, o tym, że jesteśmy grzeszni, słabi, chwiejni, jest bardzo bolesna, dlatego Jezus mówi, że "jeszcze wiele ma nam do powiedzenia, ale teraz tego znieść nie możemy" (J 15,26-27;16,12-15). Obiecuje nam jednak Ducha Świętego i nazywa Go Parakletem, czyli z greckiego obrońcą, który przed sądem poręcza za oskarżonego. To właśnie Duch Święty broni nas przed oskarżeniami szatana, że nic nie jesteśmy warci. Duch Święty pomaga nam zobaczyć w sobie umiłowane (choć słabe) dziecko Boże.