© ks. Ireneusz Węgrzyn
 

 

11 grudnia 2021 r. - Sobota II Tygodnia Adwentu
Gdy Jan Chrzciciel prowadził swoją prorocką działalność, wielu nie chciało mu uwierzyć - "nie poznali go i postąpili z nim tak, jak chcieli" (Mt 17,10-13). Gdy Jezus przyszedł jako długo wyczekiwany Mesjasz, również spotkał się z ludzką obojętnością. Dziś również Bóg do nas przychodzi w sakramentach, Słowie Bożym, wspólnocie Kościoła i w ludziach potrzebujących pomocy, a my tak często zamykamy oczy, by Go nie widzieć. Przekraczając połowę Adwentu, warto pomodlić się o uleczenie nas z dobrowolnej  ślepoty.

10 grudnia 2021 r. - Piątek II Tygodnia Adwentu
Dlaczego ludzie tak bardzo lubią krytykować innych? Być może z powodu niskiego poczucia własnej wartości, poniżając drugiego, wywyższają siebie. Jezus przestrzega nas przed taką postawą, mówiąc, że tak czyniąc, pozostajemy w rozwoju duchowym na poziomie niedojrzałego dziecka (Mt 11,16-19)?
A jeśli to nas krzywdzi niesprawiedliwa i złośliwa krytyka, to warto zapamiętać słowa Jezusa: "Mądrość usprawiedliwiona jest przez swe czyny" i czynić dalej dobro, nie oglądając się na ludzkie opinie.

9 grudnia 2021 r. - Czwartek II Tygodnia Adwentu
Słowo "gwałt" ma najczęściej znaczenie pejoratywne, kojarzy się z przemocą wobec słabszego człowieka. O czym myślał Jezus, gdy mówił, że "królestwo niebieskie doznaje gwałtu" (Mt 11,11-15)? Może o tym, że naród wybrany był poddany w niewolę Cesarstwa Rzymskiego? Może o tym, że słudzy Boga - kapłani stali się niewolnikami pieniądza i polityki? Może o tym, że ci, których przyszedł zbawić, których karmił, uzdrawiał i nauczał, w Wielki Piątek wybiorą Barabasza? A może myślał też o nas, żyjących 2000 lat później, że i my będziemy poddanymi grzechu, uwikłanymi w przeróżne zniewolenia, niewdzięcznymi wobec Jego miłości? I mimo to nie przestał nas kochać. Bóg jest wielki.

8 grudnia 2021 r. - Środa - Niepokalane Poczęcie NMP
Od anioła Gabriela Maryja usłyszała słowa "Nie bój się" (Łk 1,26-38). Wejście z Bogiem w głęboką relację miłości, oddanie Mu każdej chwili swojego życia, rezygnacja z własnych planów na rzecz Bożej woli wymaga nie lada odwagi. My nie boimy się wiary płytkiej, powierzchownej. Ale gdy zastanawiamy się, czy nie dać Bogu z siebie więcej, to też pojawia się lęk. Czy damy radę? Czy starczy nam sił? Czy nie zdezerterujemy? A co ludzie powiedzą?
Maryja, prosta, uboga nastolatka z Nazaretu odważyła się, więc i nam się może udać.

7 grudnia 2021 r. - Wtorek II Tygodnia Adwentu
W przypowieści o pasterzu i zaginionej owcy (Mt 18,12-14) Jezus mówi o większej radości z jednej odnalezionej owcy niż z dziewięćdziesięciu dziewięciu pozostałych. Nie do końca ta przypowieść oddaje naturę Boga. Bóg przecież jednakowo kocha wiernych i niewiernych. Jednakowo cieszy się z tych, którzy stale są przy Nim, i z tych, którzy powracają do Niego z dalekiego odejścia. Miłość Boża do każdego człowieka jest nieskończenie wielka. Dlaczego w takim razie Jezus tak właśnie sformułował przypowieść? Odpowiedź jest tylko jedna - chciał nas zachęcić do poszukiwania zaginionych i nauczyć radości z przebaczenia grzesznikom. To bardzo ważne, gdyż wśród nas jest niestety wielu marzących o karze piekielnej dla zabłąkanych.

6 grudnia 2021 r. - Poniedziałek II Tygodnia Adwentu
Ktoś niedawno powiedział: "Ja nie muszę być grzeczny, nie potrzebuję Mikołaja, sam sobie kupuję prezenty". Wielu współczesnych ludzi ma niestety takie podejście do Boga. Sami próbują budować szczęście na ziemi, nie przewidując, że życie bardzo szybko ich przekona o ich niemocy. Mężczyźni, którzy "niosąc na łożu człowieka, który był sparaliżowany, starali się go wnieść i położyć przed Jezusem" (Łk 5,17-26), są dla nas nauczycielami ufności złożonej w Bogu. A za ufność Bóg udzieli łaski nie tylko ciału, ale i duszy, bo zawsze daje więcej niż Go prosimy.

5 grudnia 2021 r. - II Niedziela Adwentu
Opowiadając o początku działalności Jana Chrzciciela, ewangelista św. Łukasz pisze o cesarzu Tyberiuszu, namiestniku Piłacie, tetrarchach Herodzie, Filipie i Lizaniaszu oraz kapłanach Annaszu i Kajfaszu (Łk 3,1-6). Dlaczego? Podanie szczegółowych informacji pozwala czytającym umieścić to wydarzenie w historii narodu żydowskiego, cesarstwa rzymskiego i całego świata. Nas też to dotyczy - Bóg pragnie wejść w naszą historię. Dlatego mamy datę urodzenia, datę chrztu, Pierwszej Komunii, bierzmowania, ślubu czy święceń kapłańskich. Warto te daty znać i co roku świętować kolejne rocznice naszego związku z Jezusem. Mamy też ludzi, którzy są wpisani w naszą historię życia duchowego - rodziców, dziadków, chrzestnych, wychowawców, przyjaciół. Wdzięczność wobec nich to między innymi codzienna modlitwa w ich intencji.