© ks. Ireneusz Węgrzyn
 

 

18 grudnia 2021 r. - Sobota III Tygodnia Adwentu
Bardzo wiele rzeczy dzieje się w naszym życiu "za sprawą Ducha Świętego" (Mt 1,18-24). Niekoniecznie muszą to być rzeczy tak wielkie jak poczęcie przez Maryję Syna Bożego. To mogą być sprawy pozornie przypadkowe, jak znalezienie się w tym, a nie innym miejscu, w odpowiednim czasie. To mogą być spotkani przypadkiem ludzie, którzy powiedzą nam jakieś wyjątkowe słowa. To mogą być również sny, przez które Bóg - jak do Józefa - do nas mówi. Warto być otwartym na Ducha Świętego i Jego działanie w nas.

17 grudnia 2021 r. - Piątek III Tygodnia Adwentu
Według świętego Mateusza między Abrahamem a Jezusem było trzy razy po czternaście pokoleń (Mt 1,1-17). Wszyscy wymienieni w rodowodzie Jezusa stanowili rodzinę - "Abraham był ojcem Izaaka, Izaak ojcem Jakuba, Jakub ojcem Judy, (...), Jakub ojcem Józefa, męża Maryi, z której narodził się Jezus zwany Chrystusem". Bóg postanowił przyjść na świat przez rodzinę, dlatego tak ważne jest, by Jego wyznawcy żyli ze sobą jak jedna wielka rodzina, byśmy byli sobie wzajemnie oddani tak mocno jak w rodzinie.

16 grudnia 2021 r. - Czwartek III Tygodnia Adwentu
"Wierzę w Boga wszechmogącego" - powtarzamy co najmniej raz na tydzień. Boża wszechmoc, jeśli ma być prawdziwą wszechmocą, nie może mieć żadnych ograniczeń. A jednak ma. Tylko jedno, i to takie, które Bóg sam na siebie nałożył. To szacunek Boga dla naszej wolnej woli, dla wszystkich naszych życiowych wyborów, dobrych i złych. Ewangelista Łukasz pisze: "Faryzeusze i uczeni w Prawie udaremnili zamiar Boży względem siebie, nie przyjmując chrztu od Jana" (Łk 7,24-30). Oby nasze korzystanie z wolności nie udaremniało Bogu jego działania w nas i przez nas.

15 grudnia 2021 r. - Środa III Tygodnia Adwentu
Wydawać by się mogło, że ktoś tak święty i wyjątkowy jak Jan Chrzciciel nie może mieć wątpliwości co do Jezusa, a nawet on posłał do Jezusa uczniów z zapytaniem: "Czy Ty jesteś Tym, który ma przyjść, czy też innego mamy oczekiwać?" (Łk 7,18-23). Podobne wahania przeżywali święci Józef, Zachariasz, Szymon Piotr, a nawet Maryja. Bo nie chodzi o to, by nie stawiać Bogu trudnych pytań, ale o to, by w Nim, w mądrości Jego Słowa i w miłości Jego Serca słuchać odpowiedzi.

14 grudnia 2021 r. - Wtorek III Tygodnia Adwentu
Słowa głoszone przez Jezusa trzeba, naprawdę koniecznie trzeba usłyszeć jako skierowane bezpośrednio do nas. Do arcykapłanów i starszych ludu żyjących 2000 lat temu oczywiście również, ale przede wszystkim do nas. Nawet wtedy, gdy są to słowa tak bardzo gorzkie i bolesne, jak te: "Celnicy i nierządnice wchodzą przed wami do królestwa niebieskiego" (Mt 21,28-32). Słowo Boże ma moc zbawczą, ale tylko wtedy, gdy przyjmujemy je otwartym umysłem i sercem.

13 grudnia 2021 r. - Poniedziałek III Tygodnia Adwentu
Często pytamy Jezusa jak arcykapłani i starsi: "Jakim prawem to czynisz? I kto Ci dał tę władzę?" (Mt 21,23-27). Dlaczego ludzie chorują? Dlaczego umierają? Dlaczego w wypadkach i katastrofach giną niewinni? Dlaczego w świecie jest tyle zła? Dlaczego tylu ludzi na świecie cierpi głód? Mamy prawo zadawać Bogu pytania, a im są one trudniejsze, tym bardziej właśnie Bóg jest ich adresatem. Ważne jest jednak, by chcieć naprawdę usłyszeć Bożą odpowiedź, a nie jak arcykapłani oskarżać Boga i skazywać na banicję z naszego świata.

12 grudnia 2021 r. - III Niedziela Adwentu
Na jednym z cmentarzy naszego miasta można w kaplicy zobaczyć krzyż procesyjny z figurą Jezusa mającą odłamaną rękę. Pomijając kwestię kompetencji administratorów cmentarza, można ten smutny widok odczytać alegorycznie. Kiedy Jezus nie ma rąk, winniśmy oddać Mu nasze na służbę. Kiedy nie ma ust, my możemy w Jego imieniu przemawiać - jak Jan Chrzciciel udzielający ludziom konkretnych życiowych porad (Łk 3,10-18). A najważniejsze, to oddać Mu do dyspozycji swoje serce, na zawsze i bez reszty.