© ks. Ireneusz Węgrzyn
 

 

15 stycznia 2021 r. - Sobota I Tygodnia Zwykłego
Ewangelia ukazuje Jezusa jako kogoś, kto ciągle był w drodze. Odwiedzał różne miasta i wioski, wychodził nad jezioro, modlił się na górskich szczytach i nauczał w synagogach, mijał bramy miejskie i komory celne, odwiedzał domy celników (Mk 2,13-17). Był ciągle w drodze, bo poszukiwał ludzi, zwłaszcza chorych na ciele i na duszy, grzeszników i wszystkich, "którzy się źle mają". Chrześcijanie - uczniowie Jezusa, również powinni byś ciągle w drodze, w poszukiwaniu, nie w zamknięciu czterech ścian mieszkania i nie w zamknięciu własnego egoizmu.

14 stycznia 2021 r. - Piątek I Tygodnia Zwykłego
Choremu człowiekowi spotkanemu w Kafarnaum Jezus uzdrowił nie tylko ciało z paraliżu, ale też duszę z grzechów (Mk 2,1-12). To ważne, byśmy Jezusa prosili o uzdrowienie nie tylko z chorób opisywanych w podręcznikach medycyny, ale także z tych, o których mówi Dekalog i spis siedmiu grzechów głównych.

13 stycznia 2021 r. - Czwartek I Tygodnia Zwykłego
Wokół nas jest bardzo wielu ludzi "trędowatych". których boimy się dotknąć, uciekamy od nich. To nie muszą być ludzie chorzy fizycznie na zakaźne choroby lub bezdomni, nieumyci, roznoszący zarazki. Współczesny trąd to także niezgodność poglądów, rozbieżności w patrzeniu na świat, na wiarę i Kościół, różnice finansowe i międzypokoleniowe. Jezus uczy nas, że dotknięciem trędowatego można go uzdrowić, ale na pewno tego nie da się zrobić odwróceniem się i ucieczką od niego (Mk 1,40-45).

12 stycznia 2021 r. - Środa I Tygodnia Zwykłego
Podczas spotkań kolędowych większość osób zapytanych, w jakiej intencji chcą się pomodlić, odpowiada: "O zdrowie". To zrozumiałe, bo przecież każdy z nas pragnie dobrego zdrowia i długiego życia. Bóg nie ma nic przeciwko temu, najwięcej cudów dokonanych przez Jezusa to właśnie uzdrowienia (Mk 1,29-39). Warto jednak od Jezusa oczekiwać czegoś więcej niż zdrowie ciała. Ważne jest zdrowie duszy, mądrość, miłość, a przede wszystkim zbawienie swoje i bliskich.

11 stycznia 2021 r. - Wtorek I Tygodnia Zwykłego
Żyjemy w czasach kultu wolności, którą uważamy za prawdopodobnie największe osiągnięcie ludzkości. Kiedy na początku Ewangelii św. Marka czytamy, że Jezus uczył jak ten, który ma władzę (Mk 1,21-28), to może się w nas zrodzić postawa buntu. Bo my nie chcemy mieć nad sobą żadnej władzy, nawet Boskiej. To oczywiście błędne myślenie, bo Bóg - owszem - ma władzę, ale jest również Miłością, a prawdziwa miłość nigdy nie rozchodzi się z wolnością.

10 stycznia 2021 r. - Poniedziałek I Tygodnia Zwykłego
Zwyczajowo pozostawiamy dekoracje świąteczne w kościele do początku lutego, ale liturgicznie czas Bożego Narodzenia już się skończył. Tym mocniej brzmią w naszych uszach słowa Jezusa: "Czas się wypełnił" (Mk 1,14-20). Warto, byśmy zadali sobie pytanie o owoce ostatnich świąt, na przykład o gotowość pójścia za Jezusem, jak to zrobili pierwsi uczniowie Szymon, Andrzej, Jakub i Jan.