© ks. Ireneusz Węgrzyn
 

 

11 czerwca 2022 r. - Sobota - Wspomnienie św. Barnaby, apostoła
W nauce Jezusa wielokrotnie możemy spotkać przekaz, że dobro zawsze powraca do człowieka, i to powraca zwielokrotnione. "Wart jest robotnik swojej strawy" (Mt 10,7-13). Gdy w imię Jezusa nauczamy, okazujemy miłosierdzie, karmimy, pocieszamy, prowadzimy zagubionych, cierpliwie słuchamy - to wszystko jest jakby lokatą w Bożym banku. I gdy sami będziemy kiedyś w potrzebie, znajdą się setki osób gotowych przyjść nam z pomocą.

10 czerwca 2022 r. - Piątek X Tygodnia Zwykłego
Często, myśląc o przykazaniach, podchodzimy do nich w sposób jurydyczny. Co wolno, a czego nie wolno? Od jakiej ilości złych czynów zaczyna się grzech ciężki? Tymczasem Jezus w "Kazaniu na górze" (Mt 5,27-32) kładzie mocno akcent na wrażliwość naszego sumienia. Uczy, że grzech rozpoczyna się w środku nas, w naszych pragnieniach, planach, tęsknotach. I właśnie tam winna się również toczyć nasza praca nad uświęceniem.

9 czerwca 2022 r. - Czwartek - Święto Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana
Być kapłanem to pośredniczyć między Bogiem a ludźmi oraz sprawować kult, składając Bogu ofiarę w imieniu ludzi. Za każdym razem, gdy w modlitwie używamy słów "Przez Chrystusa, Pana naszego", wyznajemy wiarę w Jego pośrednictwo. I kiedy uczestniczymy w składaniu ofiary eucharystycznej, oddajemy Bogu cześć tak wielką, jaką tylko Syn Boży może składać Ojcu. Jezus pragnie, byśmy współuczestniczyli w Jego kapłaństwie - "Ojcze, chcę, aby ci, których Mi dałeś, byli ze Mną" (J 17,1-2.9.14-26).

8 czerwca 2022 r. - Środa X Tygodnia Zwykłego
Wielkość w oczach Bożych bierze się z wypełniania przykazań, zwłaszcza przykazania miłości, oraz uczenia innych, jak je wypełniać (Mt 5,17-19). Niestety czasem bardziej wolimy wielkość we własnych oczach lub w oczach świata. Trudno to zmienić, ale Jezus obiecuje nam pomoc, "aż się wszystko spełni".

7 czerwca 2022 r. - Wtorek X Tygodnia Zwykłego
Po intensywnych przeżyciach Wielkiego Postu, Triduum Paschalnego i Okresu Wielkanocnego warto postawić sobie pytanie, co dalej. Jezus zachęca nas, by nasza sól nie utraciła smaku, a nasze światło nie zgasło (Mt 5,13-16). By wszystko prowadziło do większej chwały Ojca.

6 czerwca 2022 r. - Poniedziałek - Święto NMP Matki Kościoła
Stać pod krzyżem Jezusa jak Maryja, Jan i Maria Magdalena (J 19,25-27) to współuczestniczyć w Jego cierpieniu. Jak to dobrze, że i w naszych krzyżach jest tak wielu dobrych ludzi, którzy razem z nami współcierpią. Wspólnie niesiony krzyż jest dużo lżejszy, ale ani trochę nie traci swej mocy zbawczej.

5 czerwca 2022 r. - Niedziela - Zesłanie Ducha Świętego
Jak otrzymać Ducha Świętego, którego Ojciec pośle w imieniu Jezusa, który wszystkiego nas nauczy, który przypomni nam wszystko, co powiedział Jezus (J 14,15-6.23-26)? Trzeba miłować Jezusa, wypełniać przykazania, wypełniać Bożą naukę. Wtedy przyjdzie Paraklet - Duch Święty. I będą się działy rzeczy wielkie.