© ks. Ireneusz Węgrzyn
 

 

18 czerwca 2022 r. - Sobota XI Tygodnia Zwykłego
Kiedy po raz pierwszy słyszymy słowa Jezusa "Nie martwcie się o swoje życie" (Mt 6,24-34), może się w nas odezwać sprzeciw i niezrozumienie. Gdy jednak zaczniemy rozmawiać z ludźmi doświadczonymi przez życie, obarczonymi cierpieniem, złamanymi przez niezliczone choroby, okaże się, że właśnie te doświadczenia pozwalają odkryć własne piękno płynące z zawierzenia Bogu.
"Jesteśmy piękni Twoim pięknem, Panie"
.

17 czerwca 2022 r. - Piątek XI Tygodnia Zwykłego
Wczorajsza uroczystość Bożego Ciała dla wielu była okazją do pogłębionej refleksji nad naszą pobożnością eucharystyczną. W tej refleksji warto usłyszeć głos naszego arcybiskupa Grzegorza: "Tak, jak chcemy dzisiaj okazać Jezusowi publiczny szacunek, klękając wielokrotnie przed Najświętszym Sakramentem, tak chciejmy szanować Ciało Pańskie zwłaszcza wtedy, kiedy przychodzi ono do nas w Kościele nie tymi członkami, które zawsze o siebie potrafią zadbać i dadzą sobie radę, tylko tymi, którzy są rzeczywiście głodni, spragnieni i potrzebujący" (Boże Ciało '2022). Troska o potrzebujących jest gromadzeniem sobie ogromnego skarbu, który będzie przepustką do nieba (Mt 6,19-23).

16 czerwca 2022 r. - Czwartek - Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa
Fragment Ewangelii czytany podczas mszy w Boże Ciało (Łk 9,11-17) mówi o Jezusie pomagającym ludziom chorym, ale także o Jego nakazie, by uczniowie również spieszyli z pomocą potrzebującym. Kiedy w życiu dopada nas czasem jakaś poważna trudność (np. choroba, szpital, operacja, zagrożenie życia), to właśnie Jezus i Jego uczniowie są dla nas źródłem pokoju. Bogu dzięki za wszystkich ludzi o dobrym sercu.

15 czerwca 2022 r. - Środa XI Tygodnia Zwykłego
Naukę Jezusa o praktykach pokutnych (jałmużnie, modlitwie i poście) warto sobie przypominać nie tylko w Wielkim Poście, zwracając szczególną uwagę na prawdziwe intencje, jakie nami kierują. Ale w tekście św. Mateusza jest jeszcze jedna myśl godna przemyślenia. Jezus sugeruje, że ludzie zakłamani "przybierają wygląd ponury" (Mt 6,1-6.16-18). Obyśmy nigdy nie byli ponurakami.

14 czerwca 2022 r. - Wtorek XI Tygodnia Zwykłego
Nienawiść jest bardzo mocnym słowem. Gdyby ktoś nas spytał, czy nienawidzimy, z pewnością stanowczo zaprzeczylibyśmy. I dobrze, że tak jest. Według Jezusa to jednak za mało. Nie wystarczy nie czynić zła, trzeba czynić dobro. Nie wystarczy nie nienawidzieć, trzeba kochać (Mt 5,43-48).

13 czerwca 2022 r. - Poniedziałek - Wspomnienie św. Antoniego
Ciekawe, czy wśród naszych współbraci w wierze jest choćby jedna osoba, która nie korzystałaby z pomocy św. Antoniego w poszukiwaniu rzeczy zagubionych. Czytając dziś fragment Ewangelii mówiący o przebaczeniu (Mt 5,38-42), warto poprosić św. Antoniego, byśmy nigdy nie zgubili miłości bliźniego, nawet gdy ten policzkuje nas, prawuje się z nami, zabiera szatę, zmusza do pójścia wbrew naszej woli.

12 czerwca 2022 r. - Niedziela - Uroczystość Najświętszej Trójcy
W Księdze Przysłów czytamy prawdę o Bogu i o każdym z nas: "Pan mnie stworzył, swe arcydzieło" (Prz 8,22-31). Bóg - Trójca Święta jest najdoskonalszym arcydziełem, więc my, Jego dzieci stworzone na Boże podobieństwo, też mamy prawo czuć się doskonałymi. Ale jest jeden warunek. Doskonałość musi wynikać z możliwie najgłębszej więzi z Ojcem, Synem i Duchem Świętym oraz wynikającego z tej więzi stylu życia. Arcydzieło budowane bez Boga jest kiczem i miernotą. Po ludzku trudno to pojąć, ale Jezus obiecuje: "Gdy przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy" (J 16,12-15).