© ks. Ireneusz Węgrzyn
 

 

2 lipca 2022 r. - Sobota XIII Tygodnia Zwykłego
Pytanie, jakie skierowali do Jezusa uczniowie Jana Chrzciciela, jest przykładem niezwykle częstej pokusy grożącej także nam: "Dlaczego my dużo pościmy, Twoi zaś uczniowie nie poszczą" (Mt 9,14-17). Dobrze byłoby nauczyć się powstrzymywania od ocenienia innych, zwłaszcza takiego oceniania, w którym budujemy swą wielkość na poniżaniu bliźnich.

1 lipca 2022 r. - Piątek XIII Tygodnia Zwykłego
Gdy św. Mateusz opisuje swoje powołanie, przedstawia je jako coś niezwykle prostego do wykonania - "Jezus rzekł do niego: Pójdź za Mną!, a on wstał i poszedł za Nim" (Mt 9,9-13). Dla nas pójście za głosem Bożego powołania jest czymś o wiele trudniejszym, wymagającym gruntownego przygotowania, przemyślenia, a często odczekania (nazywanego poddaniem próbie czasu). Może warto od Mateusza nauczyć się prostoty i szybkości w podejmowaniu decyzji, zwłaszcza wtedy, gdy to sam Bóg nas woła.

30 czerwca 2022 r. - Czwartek XIII Tygodnia Zwykłego
Kiedy Jezus odpuścił grzechy paralitykowi, a potem cudownie go uzdrowił, "tłumy ogarnął lęk na ten widok, i wielbiły Boga, który takiej mocy udzielił ludziom" (Mt 9,1-8). Gdy widzimy jakiegokolwiek człowieka klękającego przy konfesjonale, nasza reakcja powinna być podobna. Najpierw podziw i zadumanie nad głębią Bożego miłosierdzia, a potem uwielbienie i radość z powodu kolejnego nawrócenia.

29 czerwca 2022 r. - Środa - Uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła
Rola apostoła Piotra w Kościele - podobnie jak każdego papieża, jego następcy - jest tak istotna, że cokolwiek Piotr powie, to mówi nie tylko w swoim imieniu, ale także i naszym, czyli Kościoła. Gdy więc Piotr wyznaje Jezusowi, że uważa Go za Mesjasza, Syna Boga żywego (Mt 16,13-19), warto się zastanowić, co konkretnie to wyznanie oznacza dla naszego życia osobistego i wspólnotowego. Co znaczy, że Jezus jest Bożym Wybrańcem? Co znaczy, że Bóg jest Bogiem żywym?

28 czerwca 2022 r. - Wtorek - Wspomnienie św. Ireneusza, męczennika
Co oznaczał sen Jezusa w łodzi podczas burzliwej przeprawy przez jezioro (Mt 8,23-27)? Na pewno nie obojętność na niebezpieczeństwo grożące apostołom. Miłość do powołanych przez siebie uczniów nie pozwoliłaby Mu na to, by w jakikolwiek sposób narazić ich na utratę życia lub zdrowia. Sen Jezusa jest raczej znakiem pokoju, jaki panuje wszędzie tam, gdzie On przebywa. Wszak "Książę Pokoju" jest jednym z tytułów Jezusa przekazanym w proroctwie Izajasza (Iz 9,5).

27 czerwca 2022 r. - Poniedziałek XIII Tygodnia Zwykłego
Drugi dzień z kolei słyszymy w liturgii mszalnej słowa Jezusa o Jego bezdomności, tym razem w wersji św. Mateusza (Mt 8,18-22). Te słowa to zaproszenie, by zbudować Jezusowi dom we własnym sercu. Żeby pójść za Jezusem, nie trzeba wędrować na krańce świata, wystarczy wybrać się w podróż do własnego wnętrza, do sumienia, bo właśnie tam - w domu - On na nas czeka.

26 czerwca 2022 r. - XIII Niedziela Zwykła
Trzy ważne wskazania zapisane w niedzielnym fragmencie Ewangelii (Łk 9,51-62):
1) Nie należy nikogo potępiać i skazywać na ogień piekielny, nawet jeśli człowiek czyni rzeczy ewidentnie złe. Bo póki człowiek żyje, w sercu Bożym ciągle tli się nadzieja na jego nawrócenie.
2) Jezus przedstawia siebie jako bezdomnego, więc bardzo sensownym jest pytanie, czy zechcemy z własnego serca uczynić Mu schronienie.
3) Jezus zachęca swych uczniów, by w podejmowanych decyzjach byli konsekwentni. By mimo upadków ciągle trwali na Bożej drodze.