© ks. Ireneusz Węgrzyn
 

 

9 lipca 2022 r. - Sobota XIV Tygodnia Zwykłego
Na co dzień doświadczamy od Boga wielu dobrodziejstw, ale czasem zdarza się, że otrzymana Boża łaska jest szczególnie wielka (gdy na przykład powracamy do zdrowia po ciężkiej chorobie). Wtedy jest w nas bardzo mocne pragnienie, by okazać Bogu swoją wdzięczność przez możliwie najlepsze życie, dawanie świadectwa i pomaganie bliźnim. To dobrze, że tak jest, ale warto usłyszeć przestrogę Jezusa, by zbyt szybko nie wycofywać się z podjętych postanowień: "Do każdego więc, kto się przyzna do Mnie przed ludźmi, przyznam się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie. Lecz kto się Mnie zaprze przed ludźmi, tego zaprę się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie" (Mt 10,24-33).

8 lipca 2022 r. - Piątek XIV Tygodnia Zwykłego
Gdy Jezus mówi: "Bądźcie roztropni jak węże, a nieskazitelni jak gołębie" (Mt 10,16-23), to warto zapamiętać, że obie te cechy są nam po równo potrzebne. Nie można być tylko roztropnym i nie można być tylko nieskazitelnym. Mądrość i świętość muszą się w nas wzajemnie uzupełniać i razem tworzyć naszą tożsamość. Św. Jan Paweł II napisał w encyklice "Fides et ratio": "Wiara i rozum są jak dwa skrzydła, na których duch ludzki unosi się ku kontemplacji prawdy".

7 lipca 2022 r. - Czwartek XIV Tygodnia Zwykłego
Wysyłając apostołów na głoszenie Dobrej Nowiny, Jezus dał im radę, by po dotarciu co celu podróży, zatrzymywali się u ludzi wartościowych i godnych (Mt 10,7-15). Dla nas to także cenna nauka, by próbować się trzymać blisko ludzi mądrych, pobożnych, uczciwych, miłosiernych, pomocnych. Będzie to dla nas szansą, że i my tacy będziemy - "Kto z kim przestaje, takim się staje".

6 lipca 2022 r. - Środa XIV Tygodnia Zwykłego
Gdy popsuje się nam jakiś sprzęt domowy, często łatwiej jest wyrzucić go na śmietnik i kupić nowy, niż zatroszczyć się o naprawę. Gdy wielu spośród Izraelitów nie chciało uznać Mesjasza w Jezusie, Bóg też mógłby spisać ich na straty i wyrzucić na śmietnik, czyli do piekła. Ale Bóg nie idzie na łatwiznę i ciągle walczy nawet o tych, którzy Go odrzucają. To właśnie znaczy polecenie Jezusa dane apostołom: "Nie idźcie do pogan, nie wstępujcie do żadnego miasta samarytańskiego. Idźcie raczej do owiec, które poginęły z domu Izraela" (Mt 10,1-7).

5 lipca 2022 r. - Wtorek XIV Tygodnia Zwykłego
Być "jak owca niemająca pasterza" (Mt 9,32-38) to wielkie ludzkie nieszczęście. Człowiek do szczęścia potrzebuje między innymi spełnienia fundamentalnej życiowej potrzeby afiliacji, czyli przynależności (z łaciny afiliacja to usynowienie, włączenie do rodziny). Bóg o tym wie, dlatego z miłości do nas proponuje nam przynależność do wspólnoty rodzinnej, jaką jest Lud Boży, w której On jest Ojcem - Pasterzem nadającym sens naszemu istnieniu.

4 lipca 2022 r. - Poniedziałek XIV Tygodnia Zwykłego
W krótkim fragmencie Ewangelii św. Mateusza (Mt 9,18-26) czytamy o dwóch wielkich cudach uczynionych przez dotyk Jezusa. Najpierw zwierzchnik synagogi błaga Jezusa, by położył rękę na jego córkę, by mogła żyć. A chwilę później ciężko chora kobieta decyduje się ukradkiem dotknąć Jezusa, by odzyskać w ten sposób zdrowie. Dotyk to znak bliskości. Nic tak nie jest nam potrzebne jak dotknięcie Jezusa, jak trwanie w nieustannym przytuleniu do Niego.

3 lipca 2022 r. - XIV Niedziela Zwykła
Tęsknotą Jezusa jest dotrzeć do jak największej liczby osób, także do tych, którzy może nawet nigdy w życiu nie usłyszeli słowa "Jezus". By tak się stało, Jezus potrzebuje pomocników, których - jak Jego uczniów dwa tysiące lat temu - pośle przed sobą "do każdego miasta i miejscowości, dokąd sam przyjść zamierzał" (Łk 10,1-9). Fundamentalne pytanie: Czy my się na to zgadzamy? Czy Jezus może na nas liczyć? Czy zechcemy dołączyć do grona siedemdziesięciu dwóch posłanych?