© ks. Ireneusz Węgrzyn
 

 

16 lipca 2022 r. - Sobota - Wspomnienie NMP z Góry Karmel
Pisząc o Jezusie, św. Mateusz zacytował proroctwo Izajasza mówiące o niezwykłej łagodności Syna Bożego: "Nie będzie się spierał ani krzyczał (...)Trzciny zgniecionej nie złamie ani knota tlejącego nie dogasi" (Mt 12,14-21; Iz 42,1-4). A ponieważ życie ludzi wierzących jest naśladowaniem Chrystusa, wszyscy Jego święci, z Maryją na czele, słyną z wybitnej łagodności, cierpliwości i spokoju. Może właśnie dlatego tak kochamy Maryję, bo jest dla nas zawsze cierpliwa i łagodna, bo na Jej matczyną wyrozumiałość zawsze możemy liczyć.

15 lipca 2022 r. - Piątek XV Tygodnia Zwykłego
Rozmowa Jezusa z faryzeuszami na temat zachowywania szabatu (Mt 12,1-8) ukazuje, jak wiele ich różniło w kwestii Bożych przykazań. Faryzeusze kładli nacisk na prawny aspekt Dekalogu, o przykazaniach myśleli tylko pod kątem, co wolno, a czego nie wolno ludziom czynić. A Jezus uczył, że najważniejsze jest ludzkie sumienie, w którym człowiek spotyka miłosiernego Boga i z tego spotkania wynikają wszystkie podejmowane w życiu decyzje.
Warto właśnie w ten sposób podejmować zalecany przez Kościół piątkowy post - nie w duchu posłuszeństwa przepisom, ale z miłości i w zaufaniu Bogu, który wie, co dla nas dobre.

14 lipca 2022 r. - Czwartek XV Tygodnia Zwykłego
Kiedy człowiek czuje się dzieckiem szczęścia, kiedy absolutnie nic mu nie dolega, a kłopoty i zmartwienia mijają go szerokim łukiem, zaczyna często myśleć, że sam sobie do życia wystarczy. Po co mu Bóg, po co wiara, po co zasady moralne? Kiedy jednak wcześniej czy później dopadnie go cierpienie, warto, by pamiętał słowa Jezusa: "Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię" (Mt 11,28-30). Na powrót do Boga nigdy nie jest za późno. I żadna odległość nie jest zbyt wielka, by nie można było wrócić.

13 lipca 2022 r. - Środa XV Tygodnia Zwykłego
Skoro Jezus mówi: "Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom" (Mt 11,25-27), to czy mamy rezygnować z mądrości i roztropności? Przecież mądrość jest jednym z darów Ducha Świętego, a roztropność pierwszą z cnót kardynalnych. Wydaje się, że chyba chodzi tu o to, byśmy nie byli mądrzy i roztropni po swojemu, siebie uważając za źródło wszelkiej prawdy. Trzeba jak prostaczkowie zaufać Bogu, zdać się na Jego mądrość, na wzór samego Jezusa, który głosił "wszystko, co przekazał Mu Ojciec".

12 lipca 2022 r. - Wtorek XV Tygodnia Zwykłego
Gdy Jezus czynił wyrzuty miastom Korozain, Betsaidzie i Kafarnaum, "w których dokonało się najwięcej Jego cudów, że się nie nawróciły" (Mt 11,20-24), moglibyśmy odnieść wrażenie, że stosuje On zasadę odpowiedzialności zbiorowej. Ale to nieprawda. Każdy człowiek sam odpowiada przed Bogiem za swoje życie duchowe, za czynione przez siebie dobro i zło, za przyjęcie bądź odrzucenie Bożej propozycji. Jedyna odpowiedzialność zbiorowa, jaka istnieje, to miłość bliźniego, która każe nam troszczyć się o zbawienie ludzi kroczących obok nas przez życie.

11 lipca 2022 r. - Poniedziałek - Święto św. Benedykta, patrona Europy
Ryzykowne było pytanie, jakie Piotr zadał Jezusowi: "Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą, cóż więc otrzymamy?" (Mt 19,27-29). Bo przecież pójście za Jezusem dla perspektywy nagrody nie ma większego sensu. Z pewnością intencje Piotra były czyste, podobnie jak intencje pozostałych apostołów, jak intencje św. Benedykta i wszystkich innych, niezliczonych świętych. Obyśmy i my mieli w sercu bezinteresowne pragnienie służenia Jezusowi. Jak się o tym przekonać? Na przykład analizując treść własnej modlitwy - ile jest w niej mówienia o sobie, a ile o bliźnich i ich potrzebach.

10 lipca 2022 r. - XV Niedziela Zwykła
W rozmowie Jezusa z uczonym w Prawie (Łk 10,25-37) piękne jest to, że Jezus nie odpowiada na jego pytania autorytarnie, ale wchodzi z nim w pełen szacunku dialog. Mówi i słucha, zadaje pytania i słucha odpowiedzi. Razem poszukują prawdy. My też Jezusowi zadajemy przeróżne pytania. I warto, byśmy szukali nie gotowych odpowiedzi, lecz wsłuchiwali się w głos sumienia, bo tam sam Jezus prowadzi piękny dialog z nami.