© ks. Ireneusz Węgrzyn
 

 

23 lipca 2022 r. - Sobota - Święto św. Brygidy, patronki Europy
Z jednego krzewu winnego wyrasta wiele latorośli, a na każdej z nich wiele kiści winogron. Wszystkie te owoce czerpią swoją soczystość, smak, zapach, kolor z krzewu winnego (J 15,1-8). Tak samo jest w Kościele - jest w nim miejsce dla przeróżnych osobowości z wielu narodów i kultur, ale wszystkich łączy Jezus Chrystus, który jest naszym winnym krzewem. Obrazem Kościoła jest św. Brygida, która żyła na północy i południu Europy, była żoną i matką, a potem zakonnicą, prowadziła życie światowe i ascetyczne. Warto pracować nad tym, by w różnorodności widzieć szansę, a nie zagrożenie dla Kościoła.

22 lipca 2022 r. - Piątek - Święto św. Marii Magdaleny
W tekście św. Jana opisującym spotkanie Jezusa z Marią Magdaleną o poranku dnia zmartwychwstania kluczowe się wydają słowa "Rabbuni, to znaczy: Mój Nauczycielu" (J 20,1.11-18), a zwłaszcza słowo "mój". Relacja z Jezusem musi oznaczać przynależność, bo kochać to znaczy należeć do kogoś, oddać siebie komuś całkowicie. Tylko o osobach najbliższych mówimy: "Mój mąż, moja żona, moi rodzice, moje dzieci, mój przyjaciel, mój Jezus". Jezus chce być naprawdę nasz, i chce, byśmy my byli Jego.

21 lipca 2022 r. - Czwartek XVI Tygodnia Zwykłego
"Dlaczego mówisz do nich w przypowieściach?" - pytali Jezusa uczniowie (Mt 13,10-17). Odpowiedź jest bardzo prosta. Jezusowi zależało na tym, by Jego nauka dotarła do wszystkich ludzi bez wyjątku. Jako Bóg mający pełnię mądrości mógłby nauczać za pomocą niezrozumiałych dla zwykłego śmiertelnika pojęć filozoficznych i teologicznych, tylko kto by tę naukę mógł pojąć? Dlatego do rolników Jezus mówił o uprawianiu zboża, do hodowców o owcach i pasterzach, do ludzi głodnych o chlebie i winie, do biednych o bogactwie Królestwa Bożego, do niekochanych o ojcowskiej miłości Boga. Jezus to prawdziwy mistrz empatii.

20 lipca 2022 r. - Środa XVI Tygodnia Zwykłego
Przypowieść o siewcy (Mt 13,1-9) warta jest bardzo dokładnego przemyślenia. Analizując ją, można za każdym razem zwracać uwagę na inny szczegół (siewca, ziarna, ziemia, plon), ale zawsze trzeba ją odnosić do siebie i swego życia. Warto na przykład pomyśleć, jakim podłożem dla ziarna Słowa Bożego jest nasze serce: udeptaną drogą, gruntem skalistym, ciernistym krzewem lub - daj Boże - ziemią żyzną, gdzie ziarno wyda plon, by nakarmić ludzi, z którymi idziemy przez życie.

19 lipca 2022 r. - Wtorek XVI Tygodnia Zwykłego
Nie ma chyba bliższych więzi między ludźmi jak więzi rodzinne. A wśród więzi rodzinnych nie ma bliższych jak więzi z matką i rodzeństwem. Dlatego, gdy Jezus mówi "Kto pełni wolę Ojca, ten jest Mi bratem, siostrą i matką" (Mt 12,46-50), w Jego słowach warto odczytać propozycję bliskości, i to bliskości największej z możliwych. Dziwne, że tak wielu ludzi nie chce z tej oferty skorzystać, albo odkłada ją na nieokreśloną przyszłość.

18 lipca 2022 r. - Poniedziałek XVI Tygodnia Zwykłego
Bóg nie czyni znaków na żądanie. Ale to nie znaczy, że wcale nie daje nam znaków swej obecności i miłości. Znaków jest pełno, tylko trzeba starać się bardzo mocno pracować nad własną wrażliwością, by je dostrzec i właściwie odczytać. Kluczowa chyba wydaje się w tym pokora, by od Boga niczego nie żądać, a cierpliwie poddawać się działaniu Jego łaski. Tak zrobili na przykład wspomniani przez Jezusa "ludzie z Niniwy" oraz "królowa z południa", co zaowocowało ich nawróceniem i otwarciem na Bożą mądrość (Mt 12,38-42).

17 lipca 2022 r. - XVI Niedziela Zwykła
Dla wielu z nas wakacje to czas zasłużonego wypoczynku. Odpoczywając po całorocznej pracy mamy wreszcie czas, by zatrzymać się, pomyśleć, poczytać, spotkać się, porozmawiać, pójść na spacer. Wizyta Jezusa w domu dwóch sióstr Marty i Marii (Łk 10,38-42) pokazuje, że nie trzeba bez przerwy "uwijać się około rozmaitych posług". Warto też czasem zatrzymać się i "usiadłszy u nóg Pana, słuchać Jego słowa".