© ks. Ireneusz Węgrzyn
 

 

6 sierpnia 2022 r. - Sobota - Święto Przemienienia Pańskiego
Ludziom modlącym się żarliwie lub przyjmującym Komunię Świętą nie wypada się przyglądać, bo te czynności są bardzo osobiste, a prywatności nie powinno się naruszać. Gdybyśmy jednak to zrobili, dałoby się dostrzec podobieństwo ich twarzy do odmienionej twarzy Jezusa na górze Tabor w scenie Przemienienia (Łk 9,28-36). Tak dzieje się z każdym, kto staje twarzą w twarz z Bogiem.

5 sierpnia 2022 r. - Piątek XVIII Tygodnia Zwykłego
Dobrze jest trzymać się właściwej kolejności etapów rozwoju duchowego, jakie proponuje Jezus każdemu, kto chce pójść za Nim. Najpierw "niech się zaprze samego siebie", potem "niech weźmie krzyż swój", a na końcu "niech Mnie naśladuje" (Mt 16,24-28). Kroczenie za Jezusem nie jest chwilowym, jednorazowym wydarzeniem, to proces, który trwa przez całe nasze życie. Stosując się do wskazówek naszego Mistrza, z pewnością osiągniemy cel.

4 sierpnia 2022 r. - Czwartek XVIII Tygodnia Zwykłego
Dobrze się składa, że w pierwszy czwartek miesiąca, czyli w dzień szczególnie poświęcony sakramentom eucharystii i kapłaństwa, wspominamy w liturgii patrona kapłanów, św. Jana Marię Vianneya. I równie dobrze, że tego dnia w liturgii czytamy fragment Ewangelii, w którym Piotr najpierw wyznaje Jezusowi swoją wiarę, ale chwilę później musi usłyszeć od Niego ostrą reprymendę (Mt 16,13-23). W życiu wszystkich nas (także księży) wiara jest niestety wymieszana z niedowiarstwem, pokora z pychą, a miłość Boga z miłością własną. Oby nam starczyło życia, by to zmienić.

3 sierpnia 2022 r. - Środa XVIII Tygodnia Zwykłego
W tekście zatytułowanym "Wiara kobiety kananejskiej" (Mt 15,21-28) warto zwrócić uwagę na pewien szczegół. Oto kobieta błaga Jezusa o uwolnienie córki spod władzy złego ducha, ale używa słów "Ulituj się nade mną". W rodzinie to normalne, że cierpienie dziecka jest cierpieniem rodziców, ból żony jest bólem męża, troski sióstr są troskami braci. A skoro Kościół jest jedną rodziną, to i problemy naszych bliźnich powinny być naszymi problemami.

2 sierpnia 2022 r. - Wtorek XVIII Tygodnia Zwykłego
W cudzie Jezusa naprawdę nie chodziło o to, że chodził po wodzie (Mt 14,22-36). Równie dobrze mógł kroczyć po ziemi lub unosić się w powietrzu. Cudem było to, że szedł do swoich uczniów, gdy się znajdowali na środku jeziora w miotanej falami łodzi. Cudem było to, że Jezus wyciągnął rękę i pochwycił tonącego Piotra. Cudem było, że po dotarciu na drugi brzeg spotkali tam mnóstwo ludzi potrzebujących pomocy Jezusa i głęboko wierzących w Jego moc. W nas też podobny cud się dokona, jeśli uwierzymy, że Jezus nas szuka i pozwolimy Mu się znaleźć.

1 sierpnia 2022 r. - Poniedziałek XVIII Tygodnia Zwykłego
Spojrzenie w niebo, odmówienie błogosławieństwa i rozdanie chlebów głodnym ludziom (Mt 14,13-21) to czynności, których nie powinno się od siebie rozdzielać. Gdyby człowiek wciąż patrzył w niebo i modlił się wytrwale, ale nie pomagał potrzebującym, jego wiara nie miałaby uznania w Bożych oczach. Ale też samo troszczenie się o biednych jest tak energochłonną czynnością, że potrzeba nam wsparcia z zewnątrz, a to zyskujemy w kontakcie z niebem. Modlitwa i czyn muszą tworzyć nierozdzielną jedność.

31 lipca 2022 r. - XVIII Niedziela Zwykła
Gdybyśmy otrzymali od Boga możliwość poproszenia o jedną tylko rzecz, ale z gwarancją, że On nam na pewno ją da, co by to było? Najprawdopodobniej byłoby to na pierwszym miejscu zdrowie, a na drugim nieograniczone zasoby finansowe. Warto jednak pomyśleć, czy nie lepsza byłaby prośba o świętość. Co byłoby lepsze: być zdrowym i bogatym grzesznikiem, czy chorym i biednym świętym? Na szczęście Bóg daje nam więcej niż jedną łaskę i nie każe dokonywać tak radykalnych wyborów. Trzeba jednak pamiętać, że Bóg nazywa głupcem każdego, "kto skarby gromadzi dla siebie, a nie jest bogaty u Boga" (Łk 12,13-21).