© ks. Ireneusz Węgrzyn
 

 

13 sierpnia 2022 r. - Sobota XIX Tygodnia Zwykłego
Bardzo piękną praktyką jest podchodzenie przez rodziców do Komunii Świętej razem z dziećmi, które jeszcze sakramentu eucharystii nie przyjęły. Wtedy kapłan podaje Komunię rodzicom, a dziecku kreśli na czole znak krzyża. W ten sposób realizuje się to samo, co czynił Jezus 2000 lat temu - "Przynoszono do Jezusa dzieci, aby położył na nie ręce i pomodlił się za nie" (Mt 19,13-15).
A słowa "Dopuśćcie dzieci i nie przeszkadzajcie im przyjść do Mnie" powinni wpisać do własnego rachunku sumienia ci wszyscy, którym przeszkadzają dzieci w kościele.

12 sierpnia 2022 r. - Piątek XIX Tygodnia Zwykłego
Najważniejszą chyba prawdą naszej wiary jest to, że jesteśmy dziećmi Boga, umiłowanymi tak mocno, że jest On gotów z miłości do nas posłać Syna na krzyż. A skoro jesteśmy dziećmi, to mamy nieustannie budować i pogłębiać w sobie podobieństwo do Ojca. To jest odpowiedź na pytanie, dlaczego trzeba być żoną / mężem / zakonnicą / księdzem na 100 procent. Jeśli miłość Boża jest nierozerwalna, to i miłość małżeńska / zakonna / kapłańska nie może ustać. "Co Bóg złączył, niech człowiek nie rozdziela" (Mt 19,3-12) to zasada dotycząca każdego powołania.

11 sierpnia 2022 r. - Czwartek XIX Tygodnia Zwykłego
W przeróżnych dyskusjach na temat ludzkich zachowań można często usłyszeć powiedzenie "Karma wraca". "Karma" to słowo, które nie występuje w Biblii i nie jest używane w nauczaniu Kościoła. Pochodzi z religii hinduistycznej i oznacza wszelkie działania człowieka, które mają wpływ na jego przyszłość. Popularność tego słowa wiąże się z masową dostępnością Internetu i postępującą globalizacją. Mimo że Jezus nie używał słowa "karma", w Jego nauczaniu wielokrotnie powracał wątek sprawiedliwości Bożej jako nagrody za czynione dobro i konsekwencji dokonanych złych czynów - "Podobnie uczyni wam Ojciec mój niebieski, jeżeli każdy z was nie przebaczy z serca swemu bratu" (Mt 18,21-19,1).

10 sierpnia 2022 r. - Środa - Święto św. Wawrzyńca, męczennika
Szkoda, że współcześnie bardzo rzadko daje się dzieciom imię Wawrzyniec, bo to imię niezwykłego świętego, wzoru odwagi i wierności. Św. Wawrzyniec był strażnikiem dóbr kościelnych i opiekunem biedaków, a kiedy pod groźbą męczarni i śmierci władca zażądał od niego wydania majątku, ten zgromadził ubogich Rzymu i powiedział, że oni są prawdziwym skarbem Kościoła. Śmierć męczenników jest przykładem ziarna, które obumiera dla siebie, by wydać obfity plon dla innych (J 12,24-26).

9 sierpnia 2022 r. - Wtorek - Święto św. Teresy Benedykty od Krzyża (Edyty Stein)
Dokładnie osiemdziesiąt lat temu, 9 sierpnia 1942 r., w obozie koncentracyjnym Auschwitz została zagazowana Edyta Stein - Żydówka, filozofka, karmelitanka. Ona była "panną mądrą" z przypowieści Jezusa (Mt 25,1-13). Nie tylko w momencie męczeństwa była gotowa na spotkanie z Oblubieńcem, ale poszukiwała Go przez całe życie - w rozważaniach filozoficznych, w klasztornym odosobnieniu, wreszcie wśród skazanych na śmierć. "Czuwajcie, bo nie znacie dnia ani godziny". Św. Teresa Benedykta uczy, że czuwać to znaczy niestrudzenie szukać Prawdy.

8 sierpnia 2022 r. - Poniedziałek XIX Tygodnia Zwykłego
W krótkim fragmencie Ewangelii św. Mateusza niezwykle ważne słowa Jezusa "Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi, oni zabiją Go, ale trzeciego dnia zmartwychwstanie" (Mt 17,22-27) to zaledwie czternaście słów. A zaraz po nich następuje wielokrotnie dłuższy wywód na temat konieczności płacenia podatków. Tak niestety jest w życiu. Sprawy ziemskie absorbują nas o wiele bardziej niż sprawy Boże. Jedno i drugie jest ważne, ale Bóg naprawdę zasługuje na pierwsze miejsce.

7 sierpnia 2022 r. - XIX Niedziela Zwykła
Piękne i poruszające są słowa Jezusa, gdy swoich uczniów, a więc i nas, nazywa czule "małą trzódką" (Łk 12,32-48). Jeszcze piękniejsze są kolejne Jego słowa: "Gdzie jest skarb wasz, tam będzie i serce wasze". Możemy te słowa odczytać jako zapewnienie Jezusa, że zawsze będzie z nami, że nigdy nas nie opuści, że Jego serce będzie zawsze nam towarzyszyło, skoro jesteśmy Jego skarbem.