© ks. Ireneusz Węgrzyn
 

 

22 stycznia 2022 r. - Sobota II Tygodnia Zwykłego
Nie ma co się dziwić Maryi i innym bliskim Jezusa, że niepokoili się o Niego, słysząc: "Odszedł od zmysłów" (Mk 3,20-21). To normalne, że każda mama troszczy się o dziecko, które nawet na posiłek nie ma czasu. Ofiarność Jezusa jest dla nas wzorem poświęcenia dla innych, oddania im swego czasu, sił, talentów i uczuć, dosłownie wszystkiego, bez zostawiania dla siebie czegokolwiek.

21 stycznia 2022 r. - Piątek II Tygodnia Zwykłego
Imię "Agnieszka" pochodzi od łacińskiego słowa "agnus", czyli "baranek". W pewnym sensie każdy z nas jest Agnieszką, bo jesteśmy podobni do Jezusa - Baranka Bożego. Jesteśmy wszyscy także Szymonem Piotrem, Jakubem, Janem, Andrzejem, Filipem, Bartłomiejem, Mateuszem, Tomaszem, Jakubem, Tadeuszem, Szymonem Gorliwym, a czasem niestety również Judaszem (Mk 3,13-19).

20 stycznia 2022 r. - Czwartek II Tygodnia Zwykłego
Dlaczego Ewangelista Marek tak bardzo szczegółowo wymieniał miejsca, z których pochodzili ludzie tłumnie idący za Jezusem - "z Galilei, z Judei, z Jerozolimy, z Idumei i Zajordania oraz z okolic Tyru i Sydonu" (Mk 3,7-12)? Być może za natchnieniem Ducha Świętego chciał przekazać informację, że przy Jezusie jest miejsce dla wszystkich, niezależnie od tego, skąd pochodzą. Być może również dlatego, że tożsamość człowieka wtedy często określano przez odwołanie do miejsca zamieszkania, więc było to niejako wezwanie po imieniu do pójścia za Jezusem.

19 stycznia 2022 r. - Środa II Tygodnia Zwykłego
Nasze ręce są darem Boga dla nas. Warto być za nie Panu Bogu wdzięcznym i warto je wykorzystywać tylko dla dobrych celów. My ciągle mamy wybór: "Uczynić coś dobrego czy coś złego? Życie uratować czy zabić?" (Mk 3,1-6). Oby z naszych rąk obficie płynęło wyłącznie dobro.

18 stycznia 2022 r. - Wtorek II Tygodnia Zwykłego
Uwielbiamy - niestety - wytykać ludziom ich błędy. Jak faryzeusze, którzy widząc uczniów Jezusa zrywających kłosy w szabat, pytali Go, czemu im na to pozwala (Mk 2,23-28). Warto usłyszeć odpowiedź Jezusa, że to On jest Panem. Więc tylko On ma prawo oceniać i - jeśli zechce - potępiać. Tylko On.

17 stycznia 2022 r. - Poniedziałek II Tygodnia Zwykłego
Jezus często posługiwał się w swym nauczaniu obrazami zaczerpniętymi z codziennego życia Jego słuchaczy, na przykład obrazem przyjęcia weselnego lub przeróbek krawieckich (Mk 2,18-22). Dlaczego? Odpowiedź jest bardzo prosta i niezwykle zobowiązująca. Bo nasze życie ma być Piątą Ewangelią. Bo ludzie, patrząc na nas, mają w nas wyczytać Dobrą Nowinę o Bogu i Jego miłości.

16 stycznia 2022 r. - II Niedziela Zwykła
Pytanie zadane przez Jezusa podczas wesela w Kanie Galilejskiej jest nieco prowokacyjne: "Czy to moja lub twoja sprawa, Niewiasto?" (J 2,1-11). Przecież wszystko, co dotyczy ludzi, jest również sprawą Bożą. Być może Jezus zadał to pytanie, by nas przestrzec przed jego zadawaniem, byśmy my nigdy nie dystansowali się od ludzkich problemów i braków. A jest ich wokół nas bardzo wiele: brak chleba, brak zdrowia, brak zgody, brak nadziei, brak czasu dla najbliższych.