© ks. Ireneusz Węgrzyn
 

 

3 września 2022 r. - Sobota XXII Tygodnia Zwykłego
We wszystkich chyba epokach, także współcześnie, ludzie uwielbiają rządzić innymi, nakazywać, zakazywać, krytykować cudze postępowanie. Gdy uczniowie Jezusa w szabat zrywali kłosy zboża i wyłuskane w ten sposób ziarna zjadali dla zaspokojenia głodu, nawet to spotkało się z ostrą krytyką (Łk 6,1-5). Prawdopodobnie nie da się całkowicie powstrzymać od oceniania bliźnich, ale może warto pracę nad tym problemem rozpocząć od krytycznego spojrzenia na samych siebie. By najpierw zobaczyć własne braki i dopiero przez pryzmat swoich niedoskonałości oceniać i naprawiać bliźnich.

2 września 2022 r. - Piątek XXII Tygodnia Zwykłego
Jan Chrzciciel uczył swych uczniów, że powinni dużo pościć i modlić się, Jezus - przeciwnie, pozwalał uczniom jeść i pić (Łk 5,33-39). Jedna i druga droga była dobra, bo obie prowadziły do celu, jakim jest świętość. Podobnie jest w naszym życiu duchowym. Spotykamy różnych papieży, biskupów, duszpasterzy, katechetów, przewodników duchowych. Mamy różne typy pobożności, różne rodzaje modlitwy, różne duchowości, mnogość praktyk pobożnych. Która droga jest najlepsza? Każda, o ile naszym przewodnikiem po niej, a zarazem celem jest Jezus.

1 września 2022 r. - Czwartek XXII Tygodnia Zwykłego
Słowa Ewangelii, których słuchamy w pierwszym dniu nowego roku szkolnego, mogą być dla nas motywacją w podejmowaniu wytrwałej pracy. Najpierw Ewangelia mówi, że "tłum cisnął się do Jezusa, aby słuchać Słowa Bożego", a potem ukazuje zniechęconego po ciężkiej bezowocnej pracy Szymona, któremu Jezus nakazuje: "Wypłyń na głębię" (Łk 5,1-11). My też, niezależnie od tego, czy jesteśmy nauczycielami czy uczniami, przeżywamy swoje zniechęcenia. I do nas Jezus kieruje zachętę do wypływania na głębię w poszukiwaniu prawdy, dobra i mądrości. Im jest nam ciężej, tym bardziej możemy liczyć na Jego wsparcie.

31 sierpnia 2022 r. - Środa XXII Tygodnia Zwykłego
Od Jezusa powinniśmy uczyć się, jak dotykać ludzi, by każdorazowy dotyk przynosił im wyłącznie dobro. Gdy "przynoszono do Niego cierpiących na rozmaite choroby, On na każdego z nich kładł ręce i uzdrawiał ich" (Łk 4,38-44). Dotykać ludzi można oczywiście nie tylko czynem, ale też myślą, mową, ocenami, pragnieniami. Jeśli nasz dotyk jest dobry, to sam Jezus przez nas dotyka ludzi i przynosi im uzdrowienie.

30 sierpnia 2022 r. - Wtorek XXII Tygodnia Zwykłego
Gdy Jezus w Kafarnaum wyrzucał szatana z opętanego człowieka, okazało się, że duch nieczysty najnormalniej boi się Jezusa i musi być Mu posłusznym (Łk 4,31-37). Warto o tym pamiętać, gdy czasem wydaje się nam, że zło w nas i wokół nas nieustannie zwycięża, i gdy po raz kolejny doświadczamy duchowej słabości. Że owa moc zła to kłamstwo, którym zły duch próbuje nas omamić, a tak naprawdę to Jezus jest Panem wszystkiego, Panem świata, czasu i ludzkiego serca.

29 sierpnia 2022 r. - Poniedziałek - Wspomnienie męczeństwa św. Jana Chrzciciela
Herod wiedział, że czyni źle, nakazując zabicie Jana Chrzciciela (Mt 6,17-29). Ale - będąc władcą - był niestety niewolnikiem. Niewolnikiem swoich żądz i niewolnikiem opinii ludzkiej. My też jesteśmy czasem tak mocno uzależnieni od niektórych ludzi albo od swoich własnych słabości, że bojąc się ich utraty, wolimy utracić żywą więź z Bogiem. Dobrze byłoby wypracować w sobie umiejętność radykalnej rezygnacji z wszystkiego, co jest murem oddzielającym nas od Boga.

28 sierpnia 2022 r. - XXII Niedziela Zwykła
Ludzie wysokiego wzrostu patrzą na innych z góry. Ale czasem się zdarza, że staną obok kogoś jeszcze wyższego i wtedy zupełnie zmienia się im perspektywa. Prawdopodobnie o tym właśnie mówił Jezus, gdy uczył: "Każdy, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony" (Łk 14,1.7-14), oczywiście mając na myśli wzrost duchowy, nie fizyczny. Przez życie warto iść w otoczeniu ludzi duchowo wyższych od nas, znających dobrze Biblię, lepiej modlących się, głębiej wierzących, gorliwych w miłości bliźniego. Ich duchowa wielkość będzie nas ciągnęła w górę.