© ks. Ireneusz Węgrzyn
 

 

24 września 2022 r. - Sobota XXV Tygodnia Zwykłego
Święty Łukasz pisze, że uczniowie nie rozumieli słów Jezusa, ale bali się Go zapytać o sens nauki (Łk 9,43-45). Dla nas wiara też jest wielką tajemnicą, więc warto pytać Jezusa o wszystkie niezrozumiałe kwestie, czyli po prostu modlić się o Bożą mądrość i rozum. Nie powinniśmy się bać darów płynących z nieba.

23 września 2022 r. - Piątek XXV Tygodnia Zwykłego
Uczniowie Jezusa, gdy tylko wyznali Mu wiarę w Jego mesjańskie posłannictwo, usłyszeli, że "Syn Człowieczy będzie musiał wiele wycierpieć, będzie odrzucony przez starszyznę, że zostanie zabity, a trzeciego dnia zmartwychwstanie" (Łk 9,18-22). Każdy święty, w tym patron 23 września ojciec Pio, musi u progu swego powołania odpowiedzieć Jezusowi, czy przyjmuje Go jako cierpiącego, odrzuconego, umierającego, a wreszcie zmartwychwstałego. Stygmaty ojca Pio są czytelnym świadectwem jego odpowiedzi.

22 września 2022 r. - Czwartek XXV Tygodnia Zwykłego
"Tetrarcha Herod chciał zobaczyć Jezusa" (Łk 9,7-9). Prawdopodobnie nie z wiary lub fascynacji Jego nauką, raczej z ciekawości i zaniepokojenia. Ale chciał. Dziś niestety bardzo wielu ludzi tego nie chce, wyrzuca Jezusa poza zasięg swego wzroku, na przykład wypisując się z katechezy szkolnej. Ateizm jest dziś modny i wygodny. Oby nasze świadectwo było wystarczająco mocne, by ten trend odmienić.

21 września 2022 r. - Środa - Święto św. Mateusza, apostoła i ewangelisty
Opis powołania celnika Mateusza (Mt 9,9-13) to jeden z najcenniejszych fragmentów jego Ewangelii. Dlaczego? Bo jest osobistym świadectwem człowieka, który przeżył nawrócenie. Warto, by wszyscy głoszący Dobrą Nowinę nie bali się mówić ludziom o sobie, o swoim życiu duchowym i o więzi z Jezusem. Nie po to, broń Boże, by się przechwalać, ale by dać świadectwo.

20 września 2022 r. - Wtorek XXV Tygodnia Zwykłego
Pierwsza myśl, jaka może się pojawić po przeczytaniu krótkiego fragmentu Ewangelii Łukasza, to podejrzenie, że Jezus lekceważył Maryję i swych bliskich, gdy "przyszli do Niego, lecz nie mogli dostać się z powodu tłumu". Jest jednak odwrotnie - miłość Jezusa i Matki była tak wielka, że tylko ona mogła być wzorem dla tych, którzy "słuchają Słowa Bożego i wypełniają je" (Łk 8,19-21). Bo przecież miłość macierzyńska to największa z ludzkich miłości.

19 września 2022 r. - Poniedziałek XXV Tygodnia Zwykłego
Kiedy znienacka dopadają nas poważne zmartwienia, na przykład z nagłym pogorszeniem zdrowia własnego lub bliskich, wychodzi z nas cała prawda o nas i naszej wierze. "Nie ma bowiem nic skrytego, co by nie miało być ujawnione, ani nic tajemnego, co by nie było poznane i na jaw nie wyszło" (Łk 8,16-18). Takie sytuacje to prawdziwy egzamin dojrzałości.

18 września 2022 r. - XXV Niedziela Zwykła
Ktoś kiedyś wyliczył, że regularne chodzenie co niedzielę do kościoła zajmuje nam sześć tysięcznych (0.006) naszego życia. Podobnie kilka minut modlitwy rano i wieczorem to zaledwie ułamek naszego czasu. Konsekwentne wypełnianie praktyk religijnych naprawdę nie kosztuje nas wiele. A Jezus uczy: "Kto w bardzo małej sprawie jest wierny, ten i w wielkiej będzie wierny; a kto w bardzo małej sprawie jest nieuczciwy, ten i w wielkiej nieuczciwy będzie" (Łk 16,10-13). Rada Jezusa ma swoje zastosowanie nie tylko w kwestiach religijnych, ale także w innych sprawach życia codziennego. Na przykład - być patriotą to nie tylko być gotowym oddać życie za Polskę podczas wojny, ale także choćby nie rzucać śmieci na trawnik, albo nie kaleczyć języka polskiego wulgaryzmami.