© ks. Ireneusz Węgrzyn
 

 

1 października 2022 r. - Sobota XXVI Tygodnia Zwykłego
Różaniec to modlitwa niezwykła. Bierze swą nazwę od królowej kwiatów - róży. Każda zdrowaśka, każdy przesunięty w dłoni paciorek to modlitewny kwiat wręczony Matce Bożej. Różaniec to modlitwa prostaczków, którzy dzięki niej odkrywają wielkie rzeczy Boże, "zakryte przed mądrymi i roztropnymi". Różaniec to modlitwa, dzięki której spełniają się słowa Jezusa: "Widziałem szatana, który spadł z nieba jak błyskawica". Modląc się na różańcu, możemy cieszyć się, że "nasze imiona są zapisane w niebie" (Łk 10,17-24).

30 września 2022 r. - Piątek XXVI Tygodnia Zwykłego
Słuchanie, o którym Jezus mówi w słowach "Kto was słucha, Mnie słucha, a kto wami gardzi, Mną gardzi" (Łk 10,13-16), to także czytanie natchnionych przez Ducha Świętego świętych tekstów napisanych przez apostołów i ewangelistów: Mateusza, Marka, Łukasza, Jana, Pawła, Jakuba, Piotra, Judę. W dniu św. Hieronima, wybitnego znawcy i tłumacza, a przede wszystkim wielkiego miłośnika Pisma Świętego, warto spytać siebie o rolę Biblii w naszym życiu duchowym i zmobilizować się do większej gorliwości w poznawaniu Słowa Bożego.

29 września 2022 r. - Czwartek - Święto Świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała
Co prawda na wielu wizerunkach Archanioł Michał jest przestawiany jako potężny wojownik z mieczem w ręku, to jednak jego orężem była i jest wiara w Boga oraz miłość ku Niemu i ludziom. Nie może być przecież sługa inny niż Ten, któremu służy. A Bóg jest Miłością. Aniołowie są posłańcami Miłości, którzy z otwartych niebios zstępują na ziemię (J 1,47-51).

28 września 2022 r. - Środa XXVI Tygodnia Zwykłego
Gdy Jezus mówi "Pójdź za Mną" (Łk 9,57-62), może się nam wydawać, że czeka nas bardzo daleka i uciążliwa wędrówka. Tymczasem słowa Jezusa o Jego bezdomności sugerują, że jedyna wędrówka, jaka nas czeka, to droga do bram własnego serca, by je otworzyć, by stało się ono mieszkaniem dla Boga. Tylko tyle i aż tyle.

27 września 2022 r. - Wtorek XXVI Tygodnia Zwykłego
Przez dwa kolejne dni w liturgii słyszymy złożone Jezusowi przez św. Jana propozycje konkretnych działań wobec ludzi odrzucających Dobra Nowinę. Jan, zwany Boanerges (Syn gromu), jak to młody człowiek, chciał działać bardzo radykalnie, potępiać niewiernych, zsyłać na nich ogień z nieba (Łk 9,51-56). Jezus jednak stanowczo tłumaczył, że dużo więcej można osiągnąć cierpliwością i łagodnością. Upomnienia Jezusa nie poszły na marne, skoro to właśnie św. Jan jako jedyny z apostołów wytrwał w Wielki Piątek pod krzyżem, a później był jednym z pierwszych świadków zmartwychwstania. Wniosek: warto słuchać Jezusa i być Mu posłusznym nawet wtedy, gdy mówi rzeczy odwrotne do naszych oczekiwań i pomysłów na życie.

26 września 2022 r. - Poniedziałek XXVI Tygodnia Zwykłego
"Uczniom Jezusa przyszła myśl, kto z nich jest największy". Pragnienie wielkości jest dobrym pragnieniem. Dobrą rzeczą jest zdobywać mądrość, osiągać stopnie naukowe, rozwijać talenty, bić rekordy sportowe. Dążenie do doskonałości jest siłą napędową cywilizacji. Jezus jednak podpowiada, że największy jest taki człowiek, który bezinteresownie pomaga bezbronnym i biednym, pogardzanym i takim, z których głosem nikt się nie liczy. "Kto by to dziecko przyjął w imię moje, Mnie przyjmuje; a kto by Mnie przyjął, przyjmuje Tego, który Mnie posłał" (Łk 9,46-50).

25 września 2022 r. - XXVI Niedziela Zwykła
Słuchając przypowieści o bogaczu i Łazarzu (Łk 16,19-31), warto postawić sobie pytanie, co jest naszym prawdziwym bogactwem. Dobra materialne (dom, samochód konto w banku) są z pewnością ważne i potrzebne, nie tylko nam, ale i bliskim, za których jesteśmy odpowiedzialni. Są jednak dobra jeszcze cenniejsze - rodzina, uczucia, talenty, posiadany przez nas czas, zwłaszcza ten oddawany w służbie potrzebującym. Przykładem niech będzie schola rodzinna, która co niedzielę przychodzi na próbę ponad godzinę przed mszą, a potem przez kolejną godzinę pięknie śpiewa na chwałę Boga i dla dobra wiernych Parafii Świętej Rodziny. Każdy wolontariat to ogromne bogactwo.