© ks. Ireneusz Węgrzyn
 

 

15 października 2022 r. - Sobota XXVIII Tygodnia Zwykłego
Słowa "Kto się przyzna do Mnie wobec ludzi, przyzna się i Syn Człowieczy do niego wobec aniołów Bożych" (Łk 12,8-12) powiedział Jezus w momencie, gdy Jego i apostołów otaczał wielki tłum ludzi. Wydaje się, że to naprawdę dobra, choć trudna wskazówka dla kaznodziejów, katechetów, rodziców i wszystkich, którzy w jakikolwiek sposób przekazują wiarę innym. Nie można bać się mówienia o sobie, o swoim duchowym wzrastaniu, także o swoich upadkach. Oczywiście nie po to, by się - broń Boże - chwalić, ale by dać Bogu szczere świadectwo.

14 października 2022 r. - Piątek XXVIII Tygodnia Zwykłego
Kwas (lub inaczej mówiąc zakwas) to składnik ciasta chlebowego, który powoduje jego wyrośnięcie. Gdy Jezus mówi uczniom, że powinni strzec się kwasu faryzeuszy (Łk 12,1-7), oznacza to zachętę do unikania w życiu wszelkich sytuacji, które mogłyby zarażać nas faryzeizmem i powodować jego wzrost w naszych duszach. Jak tego dokonać? Na przykład przez większą ufność w Bożą opiekę nad nami, bo przecież "u nas nawet włosy na głowie wszystkie są policzone" i "jesteśmy ważniejsi niż wiele wróbli".

13 października 2022 r. - Czwartek XXVIII Tygodnia Zwykłego
W czytanym tego dnia fragmencie Ewangelii wielokrotnie powraca motyw śmierci i grobowców (Łk 11,47-54). Jezus w bardzo mocnych słowach wypominał faryzeuszom i uczonym w prawie, że brak sprawiedliwości i miłości w ich sercach to prawdziwa śmierć za życia. Coś podobnego głosił światu i nam święty Jan Paweł II, gdy mówił o walce cywilizacji życia z cywilizacją śmierci.

12 października 2022 r. - Środa XXVIII Tygodnia Zwykłego
Można czasem zauważyć w kościele, że niektórzy uczestnicy liturgii wykonują gesty religijne, na przykład znak krzyża, bardzo precyzyjnie, co do centymetra, z aptekarską dokładnością. Z jednej strony to dobrze, że zależy im na dokładności. Ale Jezus w rozmowie z faryzeuszami bardzo mocno podkreślał, że nie liczy się to, co zewnętrzne i materialne, że najważniejsze jest wnętrze człowieka, intencje jego serca. "Dajecie dziesięcinę z mięty i ruty, i z wszelkiej jarzyny, a pomijacie sprawiedliwość i miłość Bożą" (Łk 11,42-46). Bóg nie mierzy linijką wymiarów kreślonego przez nas krzyża, ale bardzo uważnie śledzi, ile tego krzyża jest w naszym wnętrzu.

11 października 2022 r. - Wtorek XXVIII Tygodnia Zwykłego
Pewien faryzeusz zaprosił Jezusa do siebie na obiad, ale chwilę później zaczął swego Gościa pouczać, jak ten ma się zachować (Łk 11,37-41). A że historia lubi się powtarzać, to i my często przyjąwszy Jezusa do serca, próbujemy ustawiać Go według własnych oczekiwań. Niestety jednym z częściej wypowiadanych przez nas zdań są słowa: "A ja uważam..." A gdyby tak zaufać Bogu bezgranicznie i bez reszty, przyjmując Go takim, jakim jest?

10 października 2022 r. - Poniedziałek XXVIII Tygodnia Zwykłego
Czym jest przewrotność, o której mówił Jezus w słowach: "To plemię jest plemieniem przewrotnym" (Łk 11,29-32)? Przewrotność to odwrócenie porządku, jaki powinien panować w świecie. To odwrócenie relacji "Stwórca - stworzenie" istniejącej między Bogiem a ludźmi. Ludzie przewrotni siebie stawiają na miejscu Boga, a Boga spychają na margines życia. Ludzie przewrotni wierzą w siebie, a nie w Boga. Czy jest jakieś wyjście z przewrotności? Tak, to pokora na wzór królowej z południa i mieszkańców Niniwy, którzy zrozumieli, że tylko poznanie i zastosowanie w życiu Bożej mądrości może temu życiu nadać sens.

9 października 2022 r. - XXVIII Niedziela Zwykła
Jaka modlitwa podoba się Bogu najbardziej? W oparciu o ewangeliczny opis spotkania Jezusa z dziesięciu trędowatymi (Łk 17,11-19) można wskazać trzy sugestie. Po pierwsze: "Jezusie, ulituj się", czyli pokorne stanięcie przed Bogiem w pełni własnej słabości. Po drugie: "Ulituj się nad nami", czyli prośba o łaskę nie tylko dla siebie, ale i dla innych. Po trzecie: "Jeden z nich wrócił, chwaląc Boga donośnym głosem, upadł na twarz do nóg Jego i dziękował Mu", czyli więcej wdzięczności niż próśb.