© ks. Ireneusz Węgrzyn
 

 

29 stycznia 2022 r. - Sobota III Tygodnia Zwykłego
Nie zawsze jest tak, że Bóg natychmiast odpowiada na nasze modlitwy. Czasem na przykład prosimy Boga o poradę w ważnej sprawie, otwieramy "na chybił trafił" Pismo Święte, a słowa, które czytamy ani trochę nie pasują do naszej sytuacji. Czy Bóg milczy? Czy śpi, jak Jezus w łodzi podczas nawałnicy (Mk 4,35-41)? Nawet jeśli nie słyszymy wyraźnie słów Jezusa, sama Jego obecność jest gwarancją naszego bezpieczeństwa. Warto wypracować w sobie umiejętność stałego widzenia tej obecności (w języku Kościoła nazywa się to wiarą w Bożą Opatrzność).

28 stycznia 2022 r. - Piątek III Tygodnia Zwykłego
Chyba nie ma na świecie człowieka, który jako dziecko nie zasiał ziarenka w ziemię, podlewał, pielęgnował i obserwował, jak rośnie. Jezus uczy na tym przykładzie, jak w człowieku i w świecie może rosnąć Królestwo Boże (Mk 4,26-34). A św. Tomasz z Akwinu, patron 28 stycznia, dodaje, że wielką mądrością jest z obserwacji świata przyrody wysnuwać wnioski na temat Boga i ludzi.

27 stycznia 2022 r. - Czwartek III Tygodnia Zwykłego
Osiem dni temu refleksja nad Ewangelią była poświęcona wdzięczności wobec Boga za dar, jakim są nasze ręce. W dzisiejszej Ewangelii czytamy: "Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha!" (Mk 4,21-25). Bogu dzięki za to, że dał nam uszy. Że mówi do nas i pozwala się słyszeć. Że dał nam ludzi rozmawiających z nami. Że dał ogromną harmonię dźwięków otaczającego nas świata. Obyśmy tylko potrafili z uszu dobrze korzystać.

26 stycznia 2022 r. - Środa - Wspomnienie św. Tymoteusza i Tytusa
Ewangelia mówi o posłaniu przez Jezusa siedemdziesięciu dwóch uczniów "do każdego miasta i miejscowości, dokąd sam przyjść zamierzał" (Łk 10,1-9). Ten tekst dowodzi, że Jezus ma wobec ludzi konkretny plan, że chce do nich przyjść, wejść w ich świat i ofiarować swój pomysł na życie. Warto dziś pomyśleć także o sobie i swoim miejscu w Bożych planach.

25 stycznia 2022 r. - Wtorek - Święto Nawrócenia św. Pawła, apostoła
W poleceniu Jezusa "Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu" (Mk 16,15-18) warto położyć akcent na słowo "cały". Nie powinniśmy wybierać sobie tylko tych ludzi, do których łatwo się mówi i którzy chętnie słuchają. Nie powinniśmy iść wyłącznie w te miejsca, gdzie będzie nam ciepło i bezpiecznie. Trzeba iść wszędzie, do wszystkich, na cały świat - jak święty Paweł.

24 stycznia 2022 r. - Poniedziałek III Tygodnia Zwykłego
Chyba nie można było Jezusowi sprawić większej przykrości niż oskarżyć Go o działanie mocą Belzebuba, władcy złych duchów (Mk 3,22-30). To tak, jakby dziecko wykrzyczało w twarz mamie, że go nie kocha. Jezus miałby pełne prawo swoich oskarżycieli - kłamców, przekląć, odrzucić na zawsze. A co zrobił? Zaczął cierpliwie i logicznie wszystko im tłumaczyć. Oby i nam udzieliła się od Niego łaska cierpliwości.

23 stycznia 2022 r. - Niedziela Słowa Bożego
W pierwszych czterech wersetach swojej Ewangelii św. Łukasz tłumaczy, jak doszło do jej powstania. W Niedzielę Słowa Bożego warto zatrzymać się nad pierwszym i ostatnim etapem procesu powstawania Ewangelii. Pierwszym są "zdarzenia, które się dokonały pośród nas" (Łk 1,1-4;4,14-21) - Dobra Nowina, jaką przekazał nam Jezus, Słowo Ojca. A ostatnim jest życie nas, ludzi, którzy spotkawszy Jezusa, "utkwili w Nim swój wzrok" i "przekonali się o całkowitej pewności Jego nauk".