© ks. Ireneusz Węgrzyn
 

 

5 lutego 2022 r. - Sobota IV Tygodnia Zwykłego
Od apostołów możemy się uczyć, jak powinna wyglądać nasza modlitwa. Oni "zebrali się u Jezusa i opowiedzieli Mu wszystko, co zdziałali i czego nauczali" (Mk 6,30-34). Początkiem każdej modlitwy musi być poszukiwanie obecności Jezusa (w kościele, w domu, we własnym sercu, na spacerze, w tramwaju). A potem opowiedzenie Mu o wszystkim, co nam udało się dobrego zdziałać, i o wszystkich poniesionych porażkach. Na koniec uważne wsłuchanie się w Jego rady i polecenia.

4 lutego 2022 r. - Piątek IV Tygodnia Zwykłego
Większość ludzi uważa, że najbardziej tragiczną rzeczą, jaka może nas w życiu spotkać, jest śmierć. Boimy się śmierci własnej i naszych bliskich. Kiedy umarł tragicznie Jan Chrzciciel (Mk 6,14-29), wielu odebrało to jako jego przegraną. Gdy w Wielki Piątek Jezus umarł na krzyżu, to również dla wielu była Jego klęska. Gdy odchodzą nasi bliscy, wydaje się, że śmierć stoi nad nami jak potężny mocarz i się z nas śmieje: "Widzicie, kto tu rządzi?" i już się rozgląda, kto będzie następny. Ale to jest kłamstwo. Śmierć jest kłamcą. To nie ona jest zwycięzcą, a zmartwychwstały Jezus i ci, co Mu zaufali, wśród nich Jan Chrzciciel. Bardziej niż śmierci trzeba nam się bać oderwania od Jezusa. To byłaby prawdziwa tragedia.

3 lutego 2022 r. - Czwartek IV Tygodnia Zwykłego
Często tak się dzieje, że kiedy ludzie otrzymają jakąś władzę nad innymi, bardzo szybko niestety zaczynają uważać ją jako coś im należnego. Apostołowie też dostali od Jezusa władzę i to nie byle jaką, bo władzę nad duchami nieczystymi (Mk 6,7-13). Otrzymali jednak od Jezusa bardzo ważną wskazówkę, że ich władza ma być służbą wobec wszystkich spotkanych ludzi. Oby wszyscy współcześni, więksi i mniejsi władcy (politycy, rodzice, nauczyciele, dyrektorzy, prezesi, duchowni) byli zawsze sługami swych podopiecznych.

2 lutego 2022 r. - Środa - Święto Ofiarowania Pańskiego
Jezus, Syn Boży, od zawsze należał do Ojca. Ale poddał się żydowskiemu rytuałowi ofiarowania (Łk 2,22-40), by nas zachęcić do oddania się Bogu całkowicie i na zawsze. W tym rytuale Jezus potrzebował pomocy ludzi: Maryi, Józefa, kapłanów w świątyni, Symeona, Anny. My też potrzebujemy ludzi, którzy nas poprowadzą do Boga, a ludzie potrzebują nas jako przewodników ku niebu. Warto dziś Bogu za nich podziękować.

1 lutego 2022 r. - Wtorek IV Tygodnia Zwykłego
Od dzieciństwa nosimy w swojej głowie obraz Jezusa jako kogoś wyjątkowego, dobrego, wszechmocnego, pomagającego w sprawach beznadziejnych. I tak się do tego obrazu przyzwyczailiśmy, że gdy słyszymy fragment Ewangelii mówiący o wskrzeszeniu córki Jaira i uzdrowieniu od dwunastu lat chorej kobiety (Mk 5,21-43), nie robi to na nas większego wrażenia. Trzeba nam bardzo mocno pracować nad radykalnym odświeżeniem relacji z Jezusem, nad przywróceniem fascynacji Nim. Tylko wtedy będą się w nas działy rzeczy równie wielkie jak w czasach Ewangelii.

31 stycznia 2022 r. - Poniedziałek IV Tygodnia Zwykłego
Opis uwolnienia opętanego w Gerazie (Mk 5,1-20) to jeden z najbardziej przejmujących fragmentów Biblii. Człowiek owładnięty wpływem  złego ducha przez swych bliskich został skazany na życie wśród grobów, w krainie śmierci. W Jezusie dostrzegł szansę na powrót do wolności i do życia, i usłyszał od Niego: "Pan ulitował się nad tobą, wracaj do domu, do swoich".

30 stycznia 2022 r. - IV Niedziela Zwykła
W czytanym dziś w kościołach liście arcybiskupa Grzegorza słyszymy słowa podziękowania wiernym za ich miłość do Kościoła, która trwa mimo wielu trudności zewnętrznych i wewnętrznych. Wzorem takiej wiernej miłości jest oczywiście sam Jezus, który wyrzucony i niemal zabity przez rodaków z Nazaretu, wielokrotnie powracał do nich, leczył, karmił, rozgrzeszał, a na koniec zbawił (Łk 4,21-30). Dziś miłość do Kościoła może się wyrażać na przykład w wierności niedzielnej mszy świętej, regularnej lekturze Biblii, uczestnictwie w katechezie, modlitwie za Kościół i księży (dla przykładu w lutym w parafii Świętej Rodziny będą odprawione cztery msze święte w intencji kapłanów, co wcześniej było rzadkością). Ale także w poszukiwaniu nowych form duszpasterstwa parafialnego angażującego świeckich (przygotowanie ferii dla seniorów, organizacja wypożyczalni książek).