© ks. Ireneusz Węgrzyn
 

 

12 lutego 2022 r. - Sobota V Tygodnia Zwykłego
Jezus troszczył się nie tylko o zaspokojenie duchowego głodu gromadzących się wokół Niego tłumów, ale też przejmował się, że nie mają co jeść, że "zasłabną w drodze, bo niektórzy z nich przyszli z daleka". Dlatego "wziąwszy siedem chlebów, odmówił dziękczynienie, połamał i dawał uczniom, aby je podawali tłumowi" (Mk 8,1-10). Warto w ewangeliczny sposób popatrzeć na wszystkie nasze domowe obowiązki (gotowanie, zmywanie, pranie, sprzątanie) jako na realizowanie zleconej nam przez Boga misji troszczenia się o naszych najbliższych.

11 lutego 2022 r. - Piątek V Tygodnia Zwykłego
W Światowym Dniu Chorego warto uważnie wczytać się w ewangeliczny opis uzdrowienia głuchoniemego (Mk 7,31-37). Znamienne jest to, że Jezus "wziął go na bok, z dala od tłumu, włożył palce w jego uszy i śliną dotknął mu języka; a spojrzawszy w niebo, rzekł do niego: Effatha". Każda poważna choroba jest szansą, by pójść osobno z Jezusem z dala od ludzi, pozwolić Mu się dotknąć w sposób niezwykle osobisty i wsłuchać się w słowa, które chce bezpośrednio do nas wypowiedzieć.

10 lutego 2022 r. - Czwartek V Tygodnia Zwykłego
Według zasad rządzących tym światem Jezus nie powinien spełnić prośby Syrofenicjanki o uwolnienie jej córki spod władzy złego ducha (Mk 7,24-30). Po pierwsze, chciał pozostać w ukryciu, a ona mimo to przyszła do Niego, zakłócając spokój. Po drugie, była poganką, osobą innej wiary, a Jezus swoje posłannictwo kierował najpierw do Żydów. Na szczęście jednak Jezus nie postępuje według logiki tego świata, lecz kieruje się po prostu miłością. I wielkie wrażenie na Nim sprawia ludzka miłość, tak wielka jak miłość matki do chorego dziecka.

9 lutego 2022 r. - Środa V Tygodnia Zwykłego
Warto dziś uważnie wsłuchać się w słowa Jezusa: "Nic nie wchodzi z zewnątrz w człowieka, co mogłoby uczynić go nieczystym; lecz to, co wychodzi z człowieka, to czyni człowieka nieczystym. (...) Z wnętrza bowiem, z serca ludzkiego pochodzą złe myśli, nierząd, kradzieże, zabójstwa, cudzołóstwa, chciwość, przewrotność, podstęp, wyuzdanie, zazdrość, obelgi, pycha, głupota. Całe to zło z wnętrza pochodzi i czyni człowieka nieczystym" (Mk 7,14-23). To dobrze, że stanowczo sprzeciwiamy się złu. Ale niedobrze, że najczęściej niestety widzimy je wokół siebie, w ludziach, w świecie, a nie w sobie. I chcemy nawracać wszystkich oprócz siebie.

8 lutego 2022 r. - Wtorek V Tygodnia Zwykłego
Z tekstu Ewangelii św. Marka nie wiemy, jaka była reakcja faryzeuszów i uczonych w Piśmie na krytyczne wobec nich słowa Jezusa (Mk 7,1-13). Być może Go posłuchali i zmienili swój sposób myślenia. A może Jego nauka spowodowała ich wewnętrzny bunt, który w przyszłości przemienił się w żądanie śmierci krzyżowej. Dla nas to ważna lekcja, byśmy umieli pokornie słuchać słów krytyki, jakie płyną do nas od Boga przez Pismo Święte, przez głos sumienia, a czasem także przez ludzi - towarzyszy naszej życiowej drogi.

7 lutego 2022 r. - Poniedziałek V Tygodnia Zwykłego
Gdy mieszkańcy ziemi Genezaret ujrzeli przybywającego do nich Jezusa, "biegali po całej okolicy i znosili na noszach chorych tam, gdzie jak słyszeli, przebywa" (Mk 6,53-56). Warto od nich nauczyć się gorliwości w odkrywaniu tych miejsc i sytuacji życiowych, gdzie można doświadczyć szczególnej obecności i działania Boga. Jednym z takich miejsc jest na pewno kaplica Parafii Świętej Rodziny podczas odprawianej w każdy poniedziałek Nowenny do Jezusa, Maryi i Józefa.

6 lutego 2022 r. - V Niedziela Zwykła
Niesamowite jest to, że pierwszych swoich uczniów Jezus wybrał nie z tłumu, który "cisnął się do Niego, by słuchać Słowa Bożego", a spośród niezbyt Nim zainteresowanych rybaków płuczących sieci po nieudanym połowie (Łk 5,1-11). Bo Jezusowi zależy na wszystkich, nie tylko na tych zajmujących pierwsze ławki w kościele, ale także na wszystkich zagubionych, wątpiących, zmęczonych życiem, zniechęconych, mówiących jak Piotr: "Odejdź ode mnie, Panie, bo jestem człowiekiem grzesznym". W Bożych oczach każdy człowiek ma ogromną wartość. Obyśmy i my umieli patrzeć na ludzi Bożym wzrokiem.