© ks. Ireneusz Węgrzyn
 

 

19 lutego 2022 r. - Sobota VI Tygodnia Zwykłego
Scena Przemienienia Pańskiego na górze Tabor (Mk 9,2-13) pokazuje nam właściwy kierunek, ku któremu warto zwracać nasze pragnienia i działania. Warto czasem zostawić zgiełk świata, by w ciszy usłyszeć Jezusa i zobaczyć Jego prawdziwe oblicze. Ważne jest też to, że na górze nie tylko Jezus się przemienił, ale i Jego uczniowie powrócili stamtąd przemienieni. Bo każdy człowiek, który spotka Jezusa twarzą w twarz, już nigdy nie będzie taki sam jak dotąd.

18 lutego 2022 r. - Piątek VI Tygodnia Zwykłego
Uczucie wstydu z powodu bliskich jest nam niestety dobrze znane. Wstydzimy się, gdy ludzie, za których jesteśmy odpowiedzialni, postępują nagannie. Rodzice za dzieci, dzieci za rodziców. Księża za niektórych parafian, parafianie za niektórych swoich księży. Tak rozumiany wstyd bardzo boli, gdyż wynika z naszej miłości wobec bliskich. Jezus przestrzega nas przed sprawieniem Mu zawodu, bo - jak mówi - "Kto się bowiem Mnie i słów moich zawstydzi przed tym pokoleniem wiarołomnym i grzesznym, tego Syn Człowieczy wstydzić się będzie" (Mk 8,34-9,1).

17 lutego 2022 r. - Czwartek VI Tygodnia Zwykłego
Na pytanie Jezusa "A wy za kogo Mnie uważacie?", Piotr mógłby udzielić wielu różnych odpowiedzi i każda z nich byłaby z pewnością poprawna. Piotr jednak powiedział trzy krótkie słowa: "Ty jesteś Mesjasz" (Mk 8,27-33), a słowa te zawierały niezwykłą prawdę, że w Jezusie spełniają się wszystkie oczekiwania Narodu Wybranego, że Jezus jest nadzieją ludzi, która na ich oczach się realizuje, że zaufanie Mu i pójście za Nim będzie dla ludzi wyzwoleniem.

16 lutego 2022 r. - Środa VI Tygodnia Zwykłego
Zaskakujące jest to, że cud uzdrowienia niewidomego odbył się dwuetapowo. Najpierw człowiek ten widział ludzkie sylwetki "niby drzewa", a dopiero po drugim dotknięciu oczu przez Jezusa zobaczył "wszystko jasno i wyraźnie" (Mk 8,22-26). Czego nas to może nauczyć? Chyba tego, byśmy umieli czekać cierpliwie na Bożą łaskę. Że nie wszystko dostajemy od Boga na życzenie i od razu. Ale też, żebyśmy nie bali się prosić o więcej.

15 lutego 2022 r. - Wtorek VI Tygodnia Zwykłego
Jesteśmy niedowiarkami. To niezbyt dobrze, ale skoro kłopoty z wiarą mieli nawet apostołowie, którzy na własne oczy widzieli wielkie cuda, a mimo to przejmowali się brakiem chleba (Mk 8,14-21), to może i nam Jezus wybaczy niedowiarstwo i da łaskę zrozumienia.

14 lutego 2022 r. - Poniedziałek - Święto św. Cyryla i Metodego, patronów Europy
Posłannictwem uczniów jest - według Jezusa - przybliżać ludziom Królestwo Boże (Łk 10,1-9). Co to konkretnie znaczy? Skoro Bóg króluje w niebie, to mamy tak żyć, by ludzie nas otaczający poczuli dzięki nam przedsmak nieba już tutaj na ziemi. Św. Paweł na przykład wytłumaczył to w ten sposób: "Królestwo Boże to nie sprawa tego, co się je i pije, ale to sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym" (Rz 14,17).

13 lutego 2022 r. - VI Niedziela Zwykła
"Osiem błogosławieństw" (choć w wersji Łukasza jest ich nieco mniej) to jeden z najważniejszych tekstów biblijnych, często nazywany konstytucją Królestwa Bożego (Łk 6,17.20-26). Słowo "błogosławieni" po łacinie oznacza dokładnie to samo co "szczęśliwi". To ważne, że Bóg pragnie naszego szczęścia i wskazuje nam drogę do jego osiągnięcia. A my, gdy mówimy do drugiego człowieka słowa "Szczęść Boże", to błogosławimy go w imię Jezusa.