25 lutego 2018 r. - II Niedziela Wielkiego Postu
Jak daleko jest z ziemi do nieba? Czy tę odległość można zmniejszyć? Gdy Jezus prowadził uczniów na górę Tabor, kierował ich w stronę nieba, nie tylko w znaczeniu wysokości nad poziomem morza. Ważniejsze było to, że objawił im swoją chwałę, ukazał Mojżesza i Eliasza, pozwolił usłyszeć głos Ojca i zapowiedział zmartwychwstanie (Mk 9,2-10). Jeśli trwamy w obecności Jezusa, niebo jest bardzo blisko nas.

18 lutego 2018 r. - I Niedziela Wielkiego Postu
Dlaczego "Duch wyprowadził Jezusa na pustynię" (Mk 1,12-15)? Po co Jezusowi i nam pustynia? Przebywając w samotności na pustyni można doświadczyć szczególnej obecności Boga - jak Mojżesz, który na pustyni w gorejącym krzewie spotkał JAHWE - JESTEM. Pustynia to doświadczenie obecności i miłości Ojca. Pustynia to także czas tęsknoty za ludźmi, a tęsknota umacnia miłość. Właśnie MIŁOŚĆ to pierwszy wielkopostny skarb do odnalezienia.

14 lutego 2018 r. - Środa Popielcowa
Szczypta popiołu to bardzo niewiele, zaledwie dziesiąta część grama. A jednak w połączeniu z Bożą łaską może uczynić w naszym życiu wielkie rzeczy. Warto o tym pamiętać, gdy pytamy o sens podejmowania postu, modlitwy i jałmużny w intencji pokonania ogromu zła i nieszczęść tego świata.

11 lutego 2018 r. - VI Niedziela Zwykła - Światowy Dzień Chorego
Gdy człowiek chory modli się o uzdrowienie, lecz modlitwa się nie spełnia i choroba nie ustępuje, czy to oznacza, że Bóg nie chciał go wysłuchać? Czy cierpienie człowieka naprawdę jest wolą Bożą? Czy słowa Jezusa powiedziane do trędowatego: "Chcę, bądź oczyszczony" (Mk 1,40-45) odnosiły się tylko do tego jednego człowieka, czy może także do nas?
Na te pytania nie znamy do końca odpowiedzi i najprawdopodobniej nie poznamy aż do momentu znalezienia się w niebie i pełnego zjednoczenia z Bogiem. Jedno jest pewne - gdy my cierpimy, Jezus cierpi razem z nami, a zbawienie przychodzi przez krzyż.

4 lutego 2018 r. - V Niedziela Zwykła
Krótki fragment Ewangelii św. Marka ukazuje Jezusa, który modli się (Mk 1,29-39). Ważne jest, by zauważyć, że czyni to w różnych miejscach i porach. W synagodze, w domu Piotra nad chorą kobietą, wreszcie na miejscu pustynnym, w samotności. Za dnia i w nocy, wieczorem i przed wschodem słońca. Warto uczyć się od samego Jezusa przeniknięcia modlitwą każdej chwili naszego życia.