25 marca 2018 r. - Niedziela Palmowa
Niedziela Palmowa jest w liturgii nazywana Niedzielą Męki Pańskiej. Gdy czytamy w tym dniu opis cierpień Jezusa i Jego śmierci (Mk 15,1-39), warto spytać Go: "Czy poszedłbyś na krzyż, gdyby prócz mnie nie było na świecie ani jednego grzesznika?". Odpowiedź brzmi: "TAK", bo każdy człowiek jest dla Boga przeogromnym skarbem.

18 marca 2018 r. - V Niedziela Wielkiego Postu
Gdy obecni podczas świąt w Jerozolimie Grecy zapragnęli poznać Jezusa, poszli z tym do apostoła Filipa. Filip zabrał ich do apostoła Andrzeja, i dopiero on wskazał drogę do Jezusa (J 12,20-33). Wspólnota uczniów jest odpowiedzialna za przyprowadzanie Jezusowi kolejnych wyznawców. Kościół, zwłaszcza gdy prowadzi działalność apostolską, to wielki skarb.

11 marca 2018 r. - IV Niedziela Wielkiego Postu
Każdy człowiek chciałby żyć możliwie jak najdłużej. Ale nawet maksymalnie długie życie jest niczym wobec wieczności. Poza tym życie ziemskie nie zawsze przebiega po naszej myśli i często pełne jest cierpienia. W wieczności będzie natomiast szczęście i to tak wielkie, jakie tylko Bóg może nam dać. Warto więc każdą chwilę życia przeżywać z Jezusem, bo tylko On może zapewnić nam wieczność. "Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne" (J 3,14-21). Życie, zwłaszcza wieczne, to ogromny skarb.

4 marca 2018 r. - III Niedziela Wielkiego Postu
Dlaczego Jezus często modlił się na osobności? Bo chciał rozmawiał z Ojcem twarzą w twarz. Dlaczego jako dwunastolatek uciekł Maryi i Józefowi do świątyni? Bo to był dom Jego Ojca. Dlaczego w tej samej świątyni kilkanaście lat później zrobił wielki raban, wyrzucając przekupniów i bankierów? Bo o dom Ojca trzeba dbać, by nie zmienił się w targowisko (J 2,13-25). Dlaczego po śmierci i zmartwychwstaniu wstąpił do nieba? Bo tam czekał na Niego Ojciec.
Miłość Jezusa - Syna i Boga - Ojca mogą być dla nas zachętą do dbania o własne rodziny, o swój dom i bliskich. Rodzina to wielki skarb.