11 marca 2018 r. - IV Niedziela Wielkiego Postu
Każdy człowiek chciałby żyć możliwie jak najdłużej. Ale nawet maksymalnie długie życie jest niczym wobec wieczności. Poza tym życie ziemskie nie zawsze przebiega po naszej myśli i często pełne jest cierpienia. W wieczności będzie natomiast szczęście i to tak wielkie, jakie tylko Bóg może nam dać. Warto więc każdą chwilę życia przeżywać z Jezusem, bo tylko On może zapewnić nam wieczność. "Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne" (J 3,14-21). Życie, zwłaszcza wieczne, to ogromny skarb.

4 marca 2018 r. - III Niedziela Wielkiego Postu
Dlaczego Jezus często modlił się na osobności? Bo chciał rozmawiał z Ojcem twarzą w twarz. Dlaczego jako dwunastolatek uciekł Maryi i Józefowi do świątyni? Bo to był dom Jego Ojca. Dlaczego w tej samej świątyni kilkanaście lat później zrobił wielki raban, wyrzucając przekupniów i bankierów? Bo o dom Ojca trzeba dbać, by nie zmienił się w targowisko (J 2,13-25). Dlaczego po śmierci i zmartwychwstaniu wstąpił do nieba? Bo tam czekał na Niego Ojciec.
Miłość Jezusa - Syna i Boga - Ojca mogą być dla nas zachętą do dbania o własne rodziny, o swój dom i bliskich. Rodzina to wielki skarb.