29 kwietnia 2018 r. - V Niedziela Wielkanocna
"Beze Mnie nic nie możecie uczynić" - mówi Jezus (J 15,1-8). Im bardziej w życiu nam się powodzi, im jesteśmy zdrowsi, bogatsi, im bardziej ludzie nas lubią i poważają, tym trudniej uwierzyć w słowa Jezusa i nimi się kierować. Na szczęście życie uczy nas pokory i wtedy łatwiej sobie uświadomić własną niemoc. Ważne, by doświadczywszy niemocy, wiedzieć, gdzie jest źródło siły. "Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia" (Flp 4,13).

22 kwietnia 2018 r. - IV Niedziela Wielkanocna
Każdy z nas jest i owcą, i pasterzem. O ile owcą można być zagubioną, o tyle pasterzem trzeba być zawsze dobrym. Co znaczy być dobrym pasterzem dla swoich parafian, uczniów, dzieci, wnuków, podwładnych, przyjaciół, sąsiadów? Jezus podpowiada: "Dobry pasterz daje życie swoje za owce" (J 10,11-18).

15 kwietnia 2018 r. - III Niedziela Wielkanocna
Gdy po zmartwychwstaniu Jezus objawiał się swoim uczniom, ci Go nie rozpoznawali, byli przestraszeni, załamani. Co robił, by ich przekonać? Pokazywał im swoje ręce i nogi, a na nich ślady męki (Łk 24,35-48). Po niczym innym nie można poznać Jezusa tak dobrze, jak właśnie po znakach Jego miłości do nas. Można próbować poznać Jezusa przez historię, archeologię, psychologię, nawet teologię, ale to poznanie nie będzie pełne tak długo, póki nie poznamy przez miłość - Jezusa do nas i naszą do Jezusa.

9 kwietnia 2018 r. - Uroczystość Zwiastowania Pańskiego
Łatwo jest modlić się o poszanowanie życia dzieci nienarodzonych, łatwo też podpisywać w tej sprawie petycje do sejmu. Ale troska o życie to coś więcej. To na przykład pomoc sąsiadce samotnie wychowującej dzieci w opiece nad nimi. To regularne wspieranie domu samotnej matki. To kupno wózka inwalidzkiego osobie, która o własnych siłach nie może opuścić mieszkania. To pomaganie ludziom starszym w sprawach urzędowych lub ułatwienie wizyty lekarskiej. To fundowanie obiadów w szkole dla dzieci z ubogich rodzin.
Przykładów można wymieniać bardzo dużo. Warto w Dniu Świętości Życia spytać się, czy naprawdę jest dla nas święte życie ludzi wokół nas żyjących i potrzebujących naszej pomocy.

8 kwietnia 2018 r. - Niedziela Miłosierdzia Bożego
W katalogu siedmiu grzechów głównych, który znamy jeszcze z czasów przygotowań do pierwszej spowiedzi, znajduje się między innymi zazdrość. Czy jest jednak grzechem zazdrościć Tomaszowi, że mógł dotknąć ran Jezusa, włożyć palec w miejsce gwoździ, włożyć rękę do przebitego boku (J 20,19-31)? Z pewnością lepiej byłoby wierzyć Jezusowi bezgranicznie, bez poszukiwania dowodów, bo "błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli". Jezus jednak niedowiarstwa Tomasza nie potępia, tylko namawia, by Go dotknął, ale potem oczekuje pójścia dalej - odważnego apostolstwa.

2 kwietnia 2018 r. - Poniedziałek w Oktawie Wielkanocy
Kobiety idące od pustego grobu do apostołów - według relacji św. Mateusza - czyniły to pośpiesznie, z bojaźnią i wielką radością (Mt 28,8-15). Te trzy uczucia winny towarzyszyć także nam, jeśli chcemy być świadkami zmartwychwstania. Pośpiech to gorliwość w głoszeniu Dobrej Nowiny, bojaźń to zachwyt nad wielkością tajemnicy i obawa, by niczego z niej nie uronić. Radość to przeniknięcie zmartwychwstaniem każdej naszej tkanki, każdego zakamarka duszy.

1 kwietnia 2018 r. - Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego
Tylko Bóg jest tak silny, że był w stanie odsunąć kamień zatoczony u wejścia do grobu Jezusa (J 20,1-9). W naszym życiu też jest wiele ciężkich kamieni, które zamykają nas w krainie śmierci - egoizm, pycha, lęk, obojętność. Warto w święto Zmartwychwstania Jezusa pomodlić się o własne zmartwychwstanie.