28 października 2018 r. - XXX Niedziela Zwykła
Bartymeusz, niewidomy spod Jerycha, nie miał wzroku. Ale miał za to bardzo mocny głos. Tak mocny, że wołając do Jezusa: "Synu Dawida, ulituj się nade mną!" był w stanie przekrzyczeć tych, którzy nastawali na niego, by umilkł (Mk 10,46-52). My też często doświadczamy niedoskonałości w niektórych aspektach naszego życia, ale łaska Boża jest tak wielka, że otrzymaliśmy od Stwórcy wiele innych talentów, o których być może jeszcze nie wiemy. Może trzeba doświadczyć niemocy w jednej sprawie, by odkryć moc w innej?

21 października 2018 r. - XXIX Niedziela Zwykła
W dniu wyborów samorządowych dobrze byłoby, gdyby wszyscy kandydaci na radnych, wójtów, burmistrzów, prezydentów, nawet jeśli nie są ludźmi wierzącymi, usłyszeli słowa Jezusa: "Wiecie, że ci, którzy uchodzą za władców narodów, uciskają je, a ich wielcy dają im odczuć swą władzę. Nie tak będzie między wami. Lecz kto by między wami chciał się stać wielkim, niech będzie sługą waszym. A kto by chciał być pierwszym między wami, niech będzie niewolnikiem wszystkich" (Mk 10,42-45).
A że każdy z nas, nawet jeśli nie kandydujemy w żadnych wyborach, ma jakąś władzę nad drugim człowiekiem (dziećmi, uczniami, parafianami), trzeba słowa Jezusa przyjąć jako skierowane wprost do nas. Nie do innych. Do nas!

14 października 2018 r. - XXVIII Niedziela Zwykła
Czytając Ewangelię, warto zwracać uwagę nie tylko na same słowa Jezusa i Jego rozmówców, ale też na opisy ich zachowań i okoliczności wydarzeń. W tekście opisującym rozmowę Jezusa z człowiekiem pytającym o życie wieczne (Mk 10,17-27) ciekawe jest to, że zadawał on pytanie "upadłszy na kolana". A Jezus, zanim mu odpowiedział, "spojrzał na niego z miłością". Pod koniec rozmowy, gdy padła propozycja rozdania majątku ubogim, mężczyzna "spochmurniał na te słowa i odszedł zasmucony".
Kontakt z Bogiem to nie tylko sfera myśli, słów, uczuć, ale to także praca naszego ciała - klękanie, postawa stojąca i siedząca, ułożenie rąk na modlitwie, znak krzyża, bicie się w piersi. Warto wszystkie postawy i gesty modlitewne wykonywać z jak największym zaangażowaniem.

7 października 2018 r. - XXVII Niedziela Zwykła
W swoim nauczaniu Jezus wielokrotnie odwoływał się do przykładów z życia rodzinnego (Mk 10,2-16). Nierozerwalna więź między mężem a żoną ma być obrazem więzi między Jezusem a Kościołem. Czuła troska ojca i matki o dziecko oraz dziecięce zaufanie względem rodziców uczą nas właściwej relacji z Bogiem Ojcem. Skoro więc rodzina zajmuje tak ważne i wysokie miejsce w nauce Jezusa, to trzeba zrobić wszystko, co w naszej mocy, by nasze codzienne życie rodzinne nie sprawiło Mu zawodu.