24 kwietnia 2022 r. - Niedziela Miłosierdzia Bożego
Jakie jest najstarsze święto chrześcijańskie? Niedziela jako pamiątka zmartwychwstania. Ewangelista Jan daje świadectwo, że apostołowie "wieczorem pierwszego dnia tygodnia" spotkali żyjącego Jezusa. "A po ośmiu dniach, kiedy uczniowie znowu byli wewnątrz domu, Jezus przyszedł mimo drzwi zamkniętych" (J 20,19-31). Niedziela to dzień, a którym miłosierny Bóg ma dla nas czas, zaprasza nas do swego domu, karmi nas Słowem i Ciałem Jezusa, jednoczy nas we wspólnocie.

18 kwietnia 2022 r. - Poniedziałek Wielkanocny
Gdy kobiety odchodziły od pustego grobu, na ich drodze stanął Jezus i powiedział proste słowo "Witajcie" (Mt 28,8-15). Tak mówi się do ludzi, z których widoku się cieszymy. Bo Jezus naprawdę cieszy się, gdy nas widzi. Co więcej, gdy zdarzy się nam zagubić i zwątpić, On wychodzi nas szukać, przynosi nadzieję i dodaje sensu życia.

17 kwietnia 2022 r. - Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego
Niczym baranek uwięziony w zaroślach (Rdz 22,13), Jezus - Boży Baranek był więziony przez żołnierzy Piłata, przez koronę z cierni, przez gwoździe wbijane w krzyż, a na końcu przez chustę i całun pogrzebowy (J 20,1-9). On jednak pokonał śmierć i całkowicie wolny wyszedł z grobu. Trzeba pozwolić Mu, by zniszczył także to wszystko, co nam odbiera naszą wolność.

10 kwietnia 2022 r. - Niedziela Palmowa
W Palmową Niedzielę doświadczamy swoistego rozdwojenia. Najpierw w liturgii słyszymy tłum wiwatujący na cześć Jezusa i Jego słowa: "Jeśli ci umilkną, kamienie wołać będą" (Łk 19,28-40), a kilkanaście minut później medytujemy drogę krzyżową i śmierć Zbawiciela (Łk 23,1-49). Takie jest życie. Jest w nim miejsce na radość i jest w nim miejsce na łzy. Ważne, by jedno i drugie przeżywać razem z Jezusem, idąc wiernie Jego śladami.

3 kwietnia 2022 r. - V Niedziela Wielkiego Postu
Nie wiemy, co napisał Jezus palcem po ziemi, gdy uczeni w Piśmie i faryzeusze, chcąc wystawić Go na próbę, żądali, by przyłączył się do publicznego oskarżenia, potępienia i ukamienowania grzesznej kobiety (J 8,1-11). Być może były to jakieś ukryte grzechy oskarżycieli, skoro ci na słowa Jezusa "Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci w nią kamieniem" wszyscy się wycofali. Słowa pisane przez Jezusa są obrazem naszego sumienia, którego osądy często bywają zakryte nawet przed nami samymi. Trzeba pozwolić, by Bóg otworzył nam oczy na prawdę o nas. Nie jest oczywiście rzeczą przyjemną uświadamiać sobie własne błędy. Na szczęście - jak to kiedyś w naszym kościele powiedział pewien ksiądz rekolekcjonista - "Bóg nasze grzechy pisze na piasku, a dobre czyny wykuwa w skale".