© ks. Ireneusz Węgrzyn

 

7 sierpnia 2020 r. - Piątek XVIII Tygodnia Zwykłego
Co znaczy stracić życie z powodu Jezusa (Mt 16,24-28)? Na pewno uczniowie Jezusa musieli i ciągle muszą się liczyć z możliwością śmierci męczeńskiej za wiarę. Ale spłyceniem nauki Jezusa byłoby ograniczyć ją tylko do sytuacji ekstremalnych. Bardziej chyba chodzi o interpretację napisaną przez św. Pawła, że "nikt z nas nie żyje dla siebie" (Rz 14,7). Im bardziej umieramy dla siebie, a żyjemy dla Boga i ludzi, tym więcej życia mamy w sobie. Tak wiele, że wystarczy go na całą wieczność.