© ks. Ireneusz Węgrzyn

 

22 stycznia 2021 r. - Piątek II Tygodnia Zwykłego
W kaplicy Parafii Świętej Rodziny hasło roku liturgicznego "Zgromadzeni na Świętej Wieczerzy" jest wpisane w obraz Ostatniej Wieczerzy Jezusa i apostołów. Ciekawym szczegółem tego obrazu jest to, że niemal wszyscy apostołowie mają ręce wzniesione i skierowane ku Jezusowi podającemu im Eucharystię. Jedynie Judasz chowa swe ręce, nie chcąc dotknąć Ciała Chrystusa. Słuchając przekazanego przez Ewangelistę Marka spisu imion apostołów (Mk 3,13-19), warto postawić sobie pytanie, ile w nas jest Piotra, Jakuba, Jana, Andrzeja, Filipa, Bartłomieja, Mateusza, Tomasza, Jakuba, Tadeusza, Szymona - wznoszących ręce ku Jezusowi, a ile Judasza stroniącego od bliskości z Nim.