© ks. Ireneusz Węgrzyn

 

1 marca 2021 r. - Poniedziałek II Tygodnia Wielkiego Postu
Liturgiczne pierwsze czytanie rozpoczyna się od słów proroka Daniela: "Panie, Boże mój, wielki i straszliwy" (Dn 9,4b-10), a w Ewangelii słyszymy słowa Jezusa: "Ojciec wasz jest miłosierny" (Łk 6,36-38). Bóg ze swej natury jest niezmienny, zmienność byłaby oznaką Jego niedoskonałości. Dlaczego więc z wielkiego i straszliwego Boga Starego Testamentu stał się miłosiernym Ojcem Nowego Testamentu? Jaka jest prawda o Bogu?
Bóg rzeczywiście się nie zmienia, ale my - ludzkość - zmieniamy się, ewoluujemy. Tak samo ewoluuje nasze widzenie Boga i rozumienie Jego roli w naszym życiu. Na tym polega nasz rozwój duchowy, że czytając Biblię, medytując, modląc się i otwierając na działanie Ducha Świętego, ciągle odkrywamy w Bogu coś nowego, dotąd przez nas nierozpoznanego. A Bóg? On w niezrozumiały dla ludzi sposób potrafi być jednocześnie wielki i straszliwy, a zarazem miłosierny. Chyba dopiero w niebie to pojmiemy.