© ks. Ireneusz Węgrzyn

 

29 września 2023 r. - Piątek - Święto Świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała
Podczas rozmowy z Filipem i Natanaelem Jezus obiecał uczniom: "Ujrzycie niebiosa otwarte i aniołów Bożych wstępujących i zstępujących nad Syna Człowieczego" (J 1,47-51). Aniołowie są oczywiście duchami, których ludzkim okiem nie da się zobaczyć, ale Jezus mówi: "Ujrzycie aniołów". Trzeba nauczyć się patrzeć innym wzrokiem, nie ziemskim, ale niebiańskim; nie po ludzku, ale po Bożemu; nie ciałem, ale duszą; nie okiem, ale sercem.