© ks. Ireneusz Węgrzyn

 

20 maja 2019 r. - Poniedziałek V Tygodnia Wielkanocnego
Warto zwrócić uwagę na dokładne brzmienie słów Jezusa o związku przykazań z miłością: "Kto ma przykazania moje i je zachowuje, ten Mnie miłuje" (J 14,21-26). Jezus nie mówi o poznaniu przykazań, nie mówi o ich rozumieniu. Mówi o posiadaniu, a posiadanie to uznanie czegoś za swoje. Przykazania trzeba "mieć", to znaczy uważać je za cząstkę siebie, bez której nie jesteśmy sobą w pełni.