© ks. Ireneusz Węgrzyn

 

26 września 2021 r. - XXVI Niedziela Zwykła
Jezus z reguły nauczał łagodnie, z miłością. Czasem jednak to właśnie miłość kazała Mu mówić i działać bardzo stanowczo. Tak było na przykład, gdy wypędzał kupców ze świątyni, albo gdy Piotr próbował Go odwieść od perspektywy krzyża. Stanowczy był również, gdy mówił o dobru słabych i bezbronnych, zwłaszcza dzieci. Dlatego każdy, kto czuje się odpowiedzialny za młode pokolenie - w rodzinie, państwie, szkole, Kościele - musi wziąć sobie do serca mocne słowa Jezusa: "Kto by się stał powodem grzechu dla jednego z tych małych, którzy wierzą, temu lepiej byłoby kamień młyński uwiązać u szyi i wrzucić go w morze" (Mk 9,38-48).