© ks. Ireneusz Węgrzyn
 

 

W cyklu spotkań od września 2014 r. do czerwca 2015 r. zapoznajemy się z postacią św. Józefa, który jest patronem, czyli opiekunem i wzorem każdego mężczyzny.
Tytuły św. Józefa są zaczerpnięte z "Nowenny do św. Józefa".

Zamieszczone niżej teksty to tylko skrót katechez wygłoszonych w kościele podczas spotkań formacyjnych.


13 czerwca 2015 r. - Spotkanie formacyjne Męskiej Grupy Różańcowej
Święty Józef - orędownik w niebie.
1) Męska ambicja często każe nam wszystko robić w pojedynkę. Niepowodzenia jednak przekonują nas, że warto korzystać z pomocy. Ważne jedna, kogo się prosi o pomoc. Musi to być ktoś pewny, sprawdzony i zaufany.
2) To właśnie mądrość podpowiada, że warto zaufać św. Józefowi.

9 maja 2015 r. - Spotkanie formacyjne Męskiej Grupy Różańcowej
Święty Józef - patron umierających.
1) Choć Biblia nic o tym nie mówi, św. Józef prawdopodobnie umierał w obecności Jezusa i Maryi. Dlatego w obliczu śmierci bliskiej osoby warto przyzywać orędownictwa patrona dobrej śmierci. Bo dobra śmierć to właśnie śmierć w obecności Jezusa.
2) Na co dzień raczej uciekamy od myślenia o śmierci swojej i swoich najbliższych. Boimy się tego trudnego wydarzenia. Ale prawdziwy mężczyzna nie może być tchórzem. Dlatego temat śmierci trzeba mieć "przepracowany".

11 kwietnia 2015 r. - Spotkanie formacyjne Męskiej Grupy Różańcowej
Święty Józef - wiernie ufający Bogu.
1) W Biblii jest kilku bohaterów, którzy wykazali się bezgraniczną ufnością wobec Boga (np. Abraham), mimo że ufność rozumiana jako zdanie się na drugą osobę jest sprzeczna z naturą mężczyzny. Z męskością bardziej kojarzy się zaufanie żołnierzy na polu walki.
2) Zaufanie nie oznacza bezmyślności i fanatyzmu. Ufać Bogu to wcale nie znaczy zrezygnować z myślenia i wolnej woli..

14 marca 2015 r. - Spotkanie formacyjne Męskiej Grupy Różańcowej
Święty Józef - wzór modlących się.
1) Przykład św. Józefa jest w szczególny sposób adresowany do osób zabieganych, zajętych codzienną pracą. "ORA ET LABORA - Módl się i pracuj" zawołanie benedyktyńskie namawia, by obie te sfery życia wzajemnie się przenikały.
2) Modlitwa to trwanie w obecności Jezusa, świadomość bycia razem i wzajemnej zależności. Ludzie, którzy znali św. Jana Bosko, zostawili świadectwo, że wszędzie gdzie szedł, mruczał pod nosem słowa modlitwy.

14 lutego 2015 r. - Spotkanie formacyjne Męskiej Grupy Różańcowej
Święty Józef - wzór pracujących.
1) Pismo Święte niewiele mówi o pracy Józefa, ale Józef musiał być dobrym i cenionym cieślą, skoro Jezusa nazywano "synem cieśli".
2) Nauka Kościoła na temat pracy sięga między innymi do dwóch tekstów biblijnych zapisanych w Księdze Rodzaju poświęconych stworzeniu człowieka. Pierwszy tekst (Rdz 2,4-7) mówi pracy, która jest sposobem na zapewnienie urodzajności ziemi, a dzięki temu godnego bytu swojej rodzinie. Drugi tekst (Rdz 1,28) wskazuje na pracę jako polecenie Boga, by człowiek kontynuował dzieło stworzenia.

8 stycznia 2015 r. - Spotkanie formacyjne Męskiej Grupy Różańcowej
Święty Józef - opiekun ubogich.
1) Normalną rzeczą jest, że mężczyzna musi czuć się odpowiedzialny za materialny byt swojej rodziny. A więc troska o to, by w domu były wystarczające środki do godnego życia, jest jak najbardziej uzasadniona. Zadaniem męża, ojca lub syna jest zapewnić bezpieczny byt rodzinie. Ewangeliczne ubóstwo nie musi oznaczać pustego portfela i braku środków do życia. Raczej chodzi o to, by nie mieć nic tylko dla siebie, ale wszystko oddawać osobom, za które jesteśmy odpowiedzialni.
2) Zrozumieć ubogiego może tylko ten, kto sam w swoim życiu doświadczył biedy i głodu. Józef utrzymywał Świętą Rodzinę z pracy własnych rąk, z pewnością wielokrotnie martwiąc się, czy starczy na chleb. Dlatego może być patronem osób głodnych, biednych, bezdomnych, odrzuconych. Jest patronem wszystkich zatroskanych o godne warunki życia swoich najbliższych.

13 grudnia 2014 r. - Nie było katechezy

8 listopada 2014 r. - Spotkanie formacyjne Męskiej Grupy Różańcowej
Święty Józef - patron ojców rodzin.
1) Z pewnością św. Józef wielokrotnie rozmawiał z Jezusem - dzieckiem i nastolatkiem. Maryja zostawała w domu, a Oni we dwóch wybierali się na tzw. męskie wyprawy. W życiu rodziny są sprawy, w których nikt mężczyzny nie zastąpi. Mówienie o zmęczeniu lub braku czasu jest tchórzostwem, ucieczką od odpowiedzialności.
2) Jesteśmy przyzwyczajeni do myślenia, że to my prosimy Boga o opiekę nad nami. Św. Józef uczy nas, że trzeba czasem tę relację odwrócić - to Bóg jest oddany pod naszą opiekę. Rolą mężczyzny, ojca, głowy rodziny - jest zapewnić Bogu miejsce we własnym domu.

11 października 2014 r. - Spotkanie formacyjne Męskiej Grupy Różańcowej
Święty Józef - patron bezdomnych.
1) Można spróbować sobie wyobrazić, co musiał czuć św. Józef, gdy z Maryją wędrowali po Betlejem, szukając miejsca na narodziny Jezusa, a wszędzie słyszeli słowa "Idźcie precz". Józef na własnej skórze doświadczył bezdomności, ale też pokazał, że nigdy nie wolno stracić nadziei, że Bóg zawsze czuwa nad swoimi dziećmi.
2) Ważne jest, by sobie uświadomić, że sam Bóg bywa często bezdomny ("Syn Człowieczy nie ma miejsca, gdzie by głowę mógł złożyć"). Rolą mężczyzny jest przyjąć Boga pod swój dach i zapewnić Mu stałe mieszkanie - jako domownika, nie gościa.

13 września 2014 r. - Spotkanie formacyjne Męskiej Grupy Różańcowej
Święty Józef - patron narzeczonych.
1) Święty Józef jest patronem, to znaczy opiekunem w niebie i wzorem do naśladowania na ziemi.
2) Dylemat Józefa, czy przyjąć Maryję pod swój dach, czy "oddalić ją potajemnie", ukazuje Go jako człowieka o niezwykłej wrażliwości, a także o otwartości na Słowo Boga i gotowości do wypełniania Jego woli.
3) Wypełnianie woli Bożej często jest związane z narażeniem się na sprzeciw otoczenia. Święty Józef pokazuje, że "nieważne, co mówią ludzie, ważne, co mówi Bóg".