© ks. Ireneusz Węgrzyn
 

 

W cyklu spotkań od września 2015 r. do czerwca 2016 r. zapoznajemy się z tajemnicami radosnymi i światła.

Zamieszczone niżej teksty to tylko skrót katechez wygłoszonych w kościele podczas spotkań formacyjnych. Spotkania odbywają się w łódzkiej Parafii Św. Rodziny w każdą II sobotę miesiąca o godzinie 7.00.


11 czerwca 2016 r. - Spotkanie formacyjne Męskiej Grupy Różańcowej

Tajemnica V światła - Ustanowienie Eucharystii

 • Przez Eucharystię Bóg okazuje nam swoje nieskończone miłosierdzie. Wielki Bóg zamyka się w małym opłatku, pozwala wziąć w ręce, połamać i spożyć.

 • Bliskość Jezusa jest wyrażona w geście spożycia Komunii Świętej. Bóg w ten sposób staje się częścią nas, budulcem naszego organizmu psychofizycznego.

 • Eucharystia to nie tylko msza i Komunia Święta. To także trwanie w obecności Jezusa na adoracji Najświętszego Sakramentu, podczas nabożeństw i indywidualnych nawiedzeń.

 

14 maja 2016 r. - Spotkanie formacyjne Męskiej Grupy Różańcowej

Tajemnica IV światła - Przemienienie na Górze Tabor

 • Wyjście na Górę Przemienienia to symbol wędrówki człowieka na spotkanie z Bogiem. Trzeba pozostawić w tyle zgiełk świata, po drodze pokonać wiele trudności, jednak nagroda za wytrwałość jest wielka.

 • Mojżesz, Eliasz i Jezus symbolizują trzy drogi wiodące człowieka do Boga - Prawo, Mądrość i Miłość.

 • Namiot postawiony dla Jezusa to symbol zatroszczenia się o trwanie sam na sam z Bogiem. Żydzi wędrujący z Egiptu do Ziemi Obiecanej stawiali w obozie Namiot Spotkanie, gdzie można było doświadczyć obecności Boga.

 

9 kwietnia 2016 r. - Spotkanie formacyjne Męskiej Grupy Różańcowej

Tajemnica III światła - Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia

 • Królestwo Boże to niebo, raj, wieczność. To szczęście tak wielkie, że "ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie zdołało pojąć, jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy Go miłują" (1Kor 2,9).

 • Trzeba budować Królestwo Boże już tutaj, na ziemi. Budować poprzez miłość, dobroć, pokój, cierpliwość, życzliwość, pomoc wzajemną, uśmiech.

 • Łatwo jest wzywać do nawrócenia innych (żonę, męża, znajomych, współpracowników, sąsiadów, parafian). Prawdziwe nawrócenie jednak trzeba zacząć od siebie samego.

 

12 marca 2016 r. - Spotkanie formacyjne Męskiej Grupy Różańcowej

Tajemnica II światła - Cud na weselu w Kanie Galilejskiej

 • To był pierwszy cud dokonany przez Jezusa. Ewangelia mówi, że był to początek znaków przez niego uczynionych.

 • Przemiana zwykłej wody w szlachetne wino jest obietnicą zmian, jakich chce dokonać w nas Jezus. To, co zwykłe i szare, może On przemienić w wielkie i szlachetne. Trzeba Mu tylko pozwolić i zaufać.

 • Słowa wypowiedziane przez Maryję na weselu w Kanie to ostatnie Jej słowa przekazane przez Pismo Święte. Od czasu, gdy Jezus rozpoczął publiczną działalność, Ona już tylko słuchała. To dla nas wskazówka, by bardziej słuchać niż mówić.

 

13 lutego 2016 r. - Spotkanie formacyjne Męskiej Grupy Różańcowej

Tajemnica I światła - Chrzest Jezusa w Jordanie

 • Chrzest, jakiego udzielał w Jordanie Jan Chrzciciel, różnił się od sakramentu chrztu udzielanego w Kościele. Był to tzw. chrzest pokuty, przez który ludzie błagali Boga o miłosierdzie. Gdy Jezus zanurzył się w wodach Jordanu, były one brudne i gęste od grzechów. Jezus te wszystkie grzechy wziął na siebie, by trzy lata później zmyć je własną krwią.

 • Jan Chrzciciel nazwał Jezusa Barankiem Bożym. Jest to odniesienie do cudownego wyzwolenia Izraelitów z Egiptu, gdy krew baranka ocaliła ich przed śmiercią i przywróciła wolność. Dlatego wydarzenia związane z męką, śmiercią i zmartwychwstaniem Jezusa nazywamy Paschą (Wyjściem).

 • Godny uwagi jest obraz zatytułowany "Jan Chrzciciel", na którym widać ukrzyżowanego Jezusa, a w rogu rękę wskazującą na Niego.

 

9 stycznia 2016 r. - Spotkanie formacyjne Męskiej Grupy Różańcowej

Tajemnica V radosna - Znalezienie w świątyni

 • Jezus jest wzorem dla wszystkich chrześcijan, którzy winni czuć się dziećmi Bożymi. Świątynia (kościół) to dom Ojca, czyli także dom Jego dzieci.

 • Jezus jest wzorem troski o mądrość wiary. Nie można wierzyć na ślepo, fanatycznie. Wiara musi być mądra, tak, by zadziwiała słuchających.

 • Dorośli i starsi czasem powinni pokornie wysłuchać młodszych, bo Bóg - Duch Święty "tchnie, kędy chce".

Tajemnica IV radosna - Ofiarowanie Jezusa

 • Obowiązek ofiarowania Bogu wszystkiego, co pierworodne, oznaczał, że Bóg zasługuje na to, co najcenniejsze. Bogu nie zostawia się resztek, ochłapów.

 • Radość ofiarowania Jezusa w świątyni przeplata się z proroctwem Symeona o mieczu, który przeniknie serce Maryi. Takie jest życie, radość współistnieje z cierpieniem. Jeśli ktoś oczekuje, że wiara uczyni życie lekkim, łatwym i przyjemnym, jest w błędzie. Zbawienie przyszło przez krzyż.

 • Obecność starca Symeona i prorokini Anny przy ofiarowaniu Jezusa wskazuje, jak cenni są we wspólnocie wierzących ludzie w starszym, podeszłym wieku, służący Bogu dniem i nocą swoimi modlitwami.

 

12 grudnia 2015 r. - Spotkanie formacyjne Męskiej Grupy Różańcowej

 • Nie było spotkania.

 

14 listopada 2015 r. - Spotkanie formacyjne Męskiej Grupy Różańcowej

Tajemnica III radosna - Boże Narodzenie

 • Poszukiwanie przez Maryję i Józefa schronienia w Betlejem można porównać do sytuacji we współczesnym świecie. Bóg puka do drzwi naszych serc i niestety bardzo często słyszy słowa: "Idź precz, nie ma tu dla Ciebie miejsca".

 • Ubóstwo stajenki betlejemskiej może być dla nas nadzieją, że choć jesteśmy słabi, grzeszni i duchowo ubodzy, to Bóg nami nie pogardzi i zechce się w nas narodzić.

 • Złoto, kadzidło i mirra są symbolami ludzkiego życia. Należy Bogu ofiarować swoją fizyczność (złoto), duchowość (kadzidło) i cierpienia (mirra).

 

10 października 2015 r. - Spotkanie formacyjne Męskiej Grupy Różańcowej

Tajemnica II radosna - Nawiedzenie św. Elżbiety

 • Maryja mimo własnych problemów (pierwszy trymestr ciąży) bezinteresownie i ochoczo spieszy do Elżbiety z pomocą. Na tym polega wielkoduszność, że człowiek nie myśli o sobie, ale o innych potrzebujących pomocy.

 • Spotkanie Maryi i Elżbiety odbywa się w radości, i to tak wielkiej, że udziela się ona nawet nienarodzonemu Janowi Chrzcicielowi.

 • Posługa Maryi wobec Elżbiety skutkuje hymnem uwielbienia Magnificat. Zawsze miłość bliźniego powinna nas prowadzić do miłości Boga i odwrotnie.

 

12 września 2015 r. - Spotkanie formacyjne Męskiej Grupy Różańcowej

Tajemnica I radosna - Zwiastowanie Najświętszej Maryi Panny

 • Posłuszeństwo, nawet wobec Boga, nie może być ślepe. Dlatego Maryja zadawała Archaniołowi pytania, które miały Jej pomóc podjąć decyzję.

 • Wielkość św. Józefa widać w Jego reakcji na wiadomość o ciąży Maryi. Zaufanie wobec Boga wymaga czasem wielkiej odwagi sprzeciwienia się opinii otoczenia.