© ks. Ireneusz Węgrzyn
 

 

W cyklu spotkań od września 2016 r. do czerwca 2017 r. zapoznajemy się z tajemnicami bolesnymi i chwalebnymi.

Zamieszczone niżej teksty to tylko skrót katechez wygłoszonych w kościele podczas spotkań formacyjnych. Spotkania odbywają się w łódzkiej Parafii Św. Rodziny w każdą II sobotę miesiąca o godzinie 7.00.


10 czerwca 2017 r. - Spotkanie formacyjne Męskiej Grupy Różańcowej

Tajemnica V chwalebna - Ukoronowanie Najświętszej Marii Panny

 • Maryja jest Królową z podwójnego nadania: z woli Boga, bo jest Matką Króla, i z woli ludzi, bo my ją za swoją Panią wybieramy.

 • Jezus wielokrotnie mówił, że ten, kto ma władzę, musi być sługą gotowym nawet umywać nogi (J 13,14). Maryja jest Królową, ale nie po to, by odbierać hołdy, lecz by służyć wszystkim, którzy oddają się w Jej opiekę.

 • Maryja jest Królową nie tylko ziemi i nieba. Warto korzystać z Jej pomocy nie tylko w sprawach ziemskich, codziennych, ale i w naszej wędrówce ku wieczności.

 

13 maja 2017 r. - Spotkanie formacyjne Męskiej Grupy Różańcowej

Tajemnica IV chwalebna - Wniebowzięcie Najświętszej Marii Panny

 • Nawet tak święta osoba jak Maryja nie miała własnej mocy, by wstąpić do nieba. Została tam zaproszona przez Boga Ojca, któremu była posłuszna całe życie. Została zaproszona przez Syna Bożego i zarazem swojego, bo wszystko, co miała, oddała Mu ofiarnie. Została zaproszona przez Ducha Świętego, którego jest Oblubienicą.

 • Miejsce Matki jest przy Synu. Maryja była z Jezusem w Betlejem i na Golgocie, od początku do końca. Za wierność i wytrwałość otrzymała nagrodę nieba.

 • Wniebowzięcie Maryi to drogowskaz dla nas. Nasz wzrok, nasze kroki, nasze pragnienia muszą być skierowane ku górze.

 

8 kwietnia 2017 r. - Spotkanie formacyjne Męskiej Grupy Różańcowej

Tajemnica III chwalebna - Zesłanie Ducha Świętego

 • Warto spojrzeć na katechizmowy katalog 7 darów Ducha Świętego i postawić pytanie, jak mogą one wspomóc mężczyzn (nie tylko z grupy różańcowej).

 • Dary mądrości, rozumu, rady, umiejętności - Prawdziwy mężczyzna zawsze jest przewodnikiem, opiekunem dla rodziny, wspólnoty. Trzeba modlić się do Ducha Świętego o Jego światło, by prowadzić swoich podopiecznych właściwą i bezpieczną drogą.

 • Dar męstwa - Mężczyzna nie może być tchórzem. Trzeba być mężnym, nie tylko w obliczu ekstremalnych trudności i niebezpieczeństw, ale także w prozie codziennego życia.

 • Dary pobożności i bojaźni Bożej - Być mężczyzną to być rycerzem, wojownikiem. A rycerze zawsze wiedzieli, kto jest ich królem i jakiemu panu służą. Trzeba uznać Jezusa za Króla i pod Jego sztandarem służyć wiernie przez całe życie.

 

11 marca 2017 r. - Spotkanie formacyjne Męskiej Grupy Różańcowej

Tajemnica II chwalebna - Wniebowstąpienie

 • Trzeba wyraźnie odróżnić wniebowstąpienie od wniebowzięcia. Tylko Jezus, nikt inny, miał moc, która pozwoliła Mu przejść z ziemi do nieba. Maryja, apostołowie, święci, nawet ci najwięksi, zostali zbawieni łaską i mocą Bożą.

 • Jezus jest jedynym, który poznał drogę do nieba w pełni, bo przeszedł ją w obie strony - zstąpił na ziemię i wstąpił do nieba. Nikt inny nie będzie lepszym przewodnikiem do Królestwa Bożego.

 • Warto zrobić wszystko, co w naszej mocy, by niebo było dla nas latarnią morską, światłem, które wskazuje cel, nawet jeśli wydaje się on strasznie odległy czy wręcz nieosiągalny. Trzeba mieć wzrok nieustannie utkwiony w Jezusa, tylko wtedy dotrzemy do celu.

 

11 lutego 2017 r. - Spotkanie formacyjne Męskiej Grupy Różańcowej

Tajemnica I chwalebna - Zmartwychwstanie

 • Chrześcijaństwo jest religią zwycięstwa - "Jeśli Chrystus nie zmartwychwstał, daremne jest nasze nauczanie, próżna jest także wasza wiara" (1 Kor 15,14).

 • Często za dużo mówimy i myślimy o złu, grzechu i szatanie, a za mało o dobru, o Jezusie i Jego zwycięstwie nad śmiercią.

 • Świadkami zmartwychwstania - wg Ewangelii i Dziejów Apostolskich - byli tylko ci, którzy uwierzyli Jezusowi. Jeśli wierzymy, to razem z Jezusem powstaniemy z martwych do życia w chwale.

 

14 stycznia 2017 r. - Spotkanie formacyjne Męskiej Grupy Różańcowej

Tajemnica V bolesna - Śmierć Jezusa na krzyżu

 • Słowo "Pragnę" wypowiedziane z wysokości krzyża nie oznaczało wyłącznie chęci napicia się. To wyraz pragnienia, by nasze serca towarzyszyły Jezusowi w Jego dziele zbawienia.

 • Słowa "Wykonało się" to nauka, by wszelkie rozpoczęte dobro doprowadzić do końca, nawet jeśliby ceną za to miałby być krzyż.

 • Słowa "Ojcze, w Twe ręce" to wyraz ufności, że cokolwiek by się działo, Bóg jest zawsze z nami i nigdy nas nie opuści.

 • Słowa "Niewiasto, oto Syn Twój" to zaproszenie do synowskiego oddania Maryi wszystkich, którzy w swoim życiu doświadczają krzyża.

 

10 grudnia 2016 r. - Spotkanie formacyjne Męskiej Grupy Różańcowej

Tajemnica IV bolesna - Droga krzyżowa

 • Słowa Jezusa o zaparciu się siebie, wzięciu krzyża i pójściu za Nim, by Go naśladować, to zaproszenie do współuczestniczenia w krzyżowej drodze Jezusa.

 • Krzyż to skrzyżowane dwie belki: pionowa łącząca niebo z ziemią i pozioma łącząca ludzi między sobą. Krzyż to most, jaki Jezus stawia nad ogromną przepaścią dzielącą Boga i ludzi. Tylko Jezus jest w stanie tę odległość pokonać.

 • Przybicie do krzyża ukazuje bezsilność Jezusa. Gdy On nie może władać rękami i nogami, trzeba Mu użyczyć naszych rąk i nóg.

 

12 listopada 2016 r. - Spotkanie formacyjne Męskiej Grupy Różańcowej

Tajemnica III bolesna - Ukoronowanie cierniem Jezusa

 • Korona cierniowa jest o wiele cenniejsza niż korony ze złota zdobione drogocennymi kamieniami, bo na każdym cierniu jest kropla krwi Jezusa. Każdy cierń jest wyznaniem Bożej miłości do nas.

 • Korona to symbol królowania. Uznać Jezusa za Króla to przyznać Mu prawo do rządzenia, sądzenia, ustanawiania reguł, a także zdać się całkowicie na Jego opiekę i obronę.

 • Uznanie królowania Jezusa to także gotowość zaangażowania się w budowanie Jego królestwa na ziemi.

 

8 października 2016 r. - Spotkanie formacyjne Męskiej Grupy Różańcowej

Tajemnica II bolesna - Biczowanie Jezusa

 • Umiejętność bicia się jest często traktowana jako atrybut męskości. Nie do końca to prawda, bo prawdziwy mężczyzna nigdy nie będzie krzywdził słabszych, a siły będzie używał wyłącznie w obronie siebie, rodziny i ojczyzny.

 • Biczować bliźniego można nie tylko fizycznie, ale też np. złym słowem, wyśmianiem, wulgaryzmami, kłamstwem, plotkami.

 • Jezus mówił też o nadstawianiu drugiego policzka. To nie znaczy, że mamy być popychadłami dla wszystkich, ale warto wiedzieć, że więcej dobra się osiągnie spokojem i wybaczeniem niż agresją.

 

10 września 2016 r. - Spotkanie formacyjne Męskiej Grupy Różańcowej

Tajemnica I bolesna - Modlitwa Jezusa w Ogrójcu

 • Apostołowie byli mężczyznami, a mężczyzna - jak wiadomo - gdy zje, lubi się położyć i przespać. Tymczasem Jezus po Ostatniej Wieczerzy prosił uczniów, by czuwali i modlili się razem z Nim. Warto czasem rezygnować ze swoich ulubionych przyzwyczajeń.

 • Godna podziwu i naśladowania jest odwaga Jezusa, który wiedząc, co Go czeka, był gotów spełnić swój obowiązek wobec Ojca. Każdy prawdziwy mężczyzna bez wahania odda życie w obronie swoich najbliższych.