© ks. Ireneusz Węgrzyn
 

 

Tematem spotkań formacyjnych Męskiej Grupy Różańcowej od września 2017 r. do czerwca 2018 r. są święta maryjne przypadające w kolejnych miesiącach. W szczególny sposób zatrzymujemy się nad mszalnymi tekstami liturgicznymi świąt maryjnych.

Zamieszczone niżej teksty to tylko skrót katechez wygłoszonych podczas spotkań formacyjnych. Spotkania odbywają się w łódzkiej Parafii Św. Rodziny w każdą II sobotę miesiąca o godzinie 7.00.


11 listopada 2017 r. - Spotkanie formacyjne Męskiej Grupy Różańcowej

Wspomnienie Ofiarowania Maryi (21 listopada)

  • Teksty liturgiczne wspomnienia Ofiarowania Maryi na pierwszym miejscu stawiają motyw świątyni. Świątynia to dom Boży w potrójnym znaczeniu:

  • Świątynią był kompleks budynków w centrum Jerozolimy z najważniejszym punktem  - Świętym Świętych. Świątynią jest też każdy kościół, kaplica, gdzie można stanąć twarzą w twarz z Bogiem i nasycić się Jego obecnością.

  • Świątynią Bożą jest niebo, gdzie trwa wieczna liturgia na cześć Boga, a aniołowie i święci wyśpiewują najpiękniejsze hymny chwały.

  • Świątynią jest też każdy człowiek, który zaprasza Boga do swego serca i pozwala Mu zamieszkać nie jako gościowi, lecz domownikowi.

 

14 października 2017 r. - Spotkanie formacyjne Męskiej Grupy Różańcowej

Święto Matki Boskiej Różańcowej (7 października)

  • Całe życie Jezusa, nie tylko Jego śmierć i zmartwychwstanie, było wysłużeniem nam łaski zbawienia. Dlatego w rozwoju swojej duchowości trzeba skupiać się nie tylko na wydarzeniach Triduum Paschalnego, ale na całym życiu Jezusa, od sceny Zwiastowania - przez Boże Narodzenie, młodość, działalność publiczną, mękę, śmierć, zmartwychwstanie, wniebowstąpienie - aż po Zesłanie Ducha Świętego. Ważne, by poznać CAŁĄ naukę Jezusa, CAŁE Jego życie.

  • Rozważanie tajemnic Jezusa i Maryi jest szkołą, w której kształtujemy swoje życie, uczymy się - przez naśladowanie - dokonywania właściwych wyborów. Modlitwa różańcowa jest też źródłem mocy do osiągnięcia celu, jakim jest niebo.

  • Warto zwrócić uwagę, że w modlitwach mszalnych w święto Matki Boskiej Różańcowej są przywołane sakramenty i ich owoce. Trzeba koniecznie zachować właściwą hierarchię modlitwy. Sakramenty, zwłaszcza Eucharystia to szczyt całej działalności Kościoła (Sobór Watykański II), modlitwa różańcowa też jest ważna, ale nie ważniejsza od sakramentów. Dlatego np. odmawianie różańca podczas mszy świętej nie jest właściwym sposobem jej przeżywania.

 

9 września 2017 r. - Spotkanie formacyjne Męskiej Grupy Różańcowej

Święto Narodzenia NMP (8 września)

  • Macierzyństwo Najświętszej Maryi Panny jest początkiem naszego zbawienia, bez Jej zgody nie mógłby się narodzić Jezus, a więc w przyszłości nie byłoby ani Wielkiego Piątku ani Niedzieli Zmartwychwstania. Dlatego święto Narodzenia Maryi daje nam pokój i w nim nas utwierdza.

  • Tak jak narodzenie Maryi jest dla nas nadzieją i jutrzenką zbawienia, tak każde przyjęcie Komunii Świętej może i powinno być dla nas pokrzepieniem i źródłem nadziei.