© ks. Ireneusz Węgrzyn
 

 

Tematem spotkań formacyjnych Męskiej Grupy Różańcowej od września 2017 r. do czerwca 2018 r. są święta maryjne przypadające w kolejnych miesiącach. W szczególny sposób zatrzymujemy się nad mszalnymi tekstami liturgicznymi świąt maryjnych.

Zamieszczone niżej teksty to tylko skrót katechez wygłoszonych podczas spotkań formacyjnych. Spotkania odbywają się w łódzkiej Parafii Św. Rodziny w każdą II sobotę miesiąca o godzinie 7.00.


10 lutego 2018 r. - Spotkanie formacyjne Męskiej Grupy Różańcowej

Święto Ofiarowania Pańskiego - Matki Boskiej Gromnicznej (2 lutego)

 • Łatwo jest oddawać Bogu rzeczy, których mamy wiele i których nam zbywa. Ale zaryzykować oddanie Bogu tego, co pierworodne (pierwszego syna, pierwszych plonów), wymaga wielkiej wiary i ufności w Bożą Opatrzność.

 • Teksty liturgiczne bardziej niż Maryję i Józefa eksponują starca Symeona i Annę, którzy całe swoje życie ofiarowali Bogu na służbę w świątyni, i na koniec spotkało ich szczęście wzięcia w ramiona długo wyczekiwanego Mesjasza.

 • W polskiej pobożności ludowej poświęcone 2 lutego świece miały bronić przed piorunami, dlatego podczas burzy stawiano zapaloną świecę w oknie i modlono się do Maryi o bezpieczeństwo. Miały też bronić przed wilkami, których wygłodniałe w środku zimy stada podchodziły niebezpiecznie blisko do ludzkich domostw. Warto pomyśleć, co w naszej rzeczywistości XXI wieku jest prawdziwym niebezpieczeństwem, i przyzywać opieki i ratunku Maryi.

 

13 stycznia 2018 r. - Spotkanie formacyjne Męskiej Grupy Różańcowej

Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi (1 stycznia)

 • Mądrość Kościoła każe w pierwszym dniu roku kalendarzowego czcić Maryję jako Bożą Matkę. Jeśli coś jest wysuwane na pierwszy plan, znaczy, że jest bardzo ważne. Macierzyństwo Maryi jest dla nas - katolików sprawą fundamentalną, odróżniającą nas od wielu innych wyznań chrześcijańskich.

 • Gdyby zadać pytanie o granicę między Starym a Nowym Testamentem, najwłaściwszą odpowiedzią będzie wskazanie momentu zwiastowania, czyli tej chwili, w której Maryja, mówiąc Bogu "TAK", została Matką Syna Bożego. Przez dziewicze macierzyństwo jest Ona jest pierwszą osobą Nowego Testamentu.

 • Skoro dla Kościoła i dla całej ludzkości Maryja jest postacią tak ważną, warto, by mężczyźni, także ci z Męskiej Grupy Różańcowej, stawiali sobie często pytanie o rolę kobiet w naszym życiu i w naszej wierze. Wg Księgi Rodzaju kobieta jest łaską (darem) od Boga dla mężczyzny, a przecież o łaskę Bożą trzeba dbać i być za nią Bogu dozgonnie wdzięcznym.

 

9 grudnia 2017 r. - Spotkanie formacyjne Męskiej Grupy Różańcowej

Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP (8 grudnia)

 • Maryja została zachowana od grzechu pierworodnego na mocy przewidzianych zasług Jezusa Chrystusa - Bóg wyprzedził czas o mniej więcej 50 lat (czas życia Maryi od Jej poczęcia do poczęcia Jezusa + około 33 lata życia Jezusa). Dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych.

 • Trzeba koniecznie pamiętać, że nawet Maryja, święta i niepokalana, nie była na tyle doskonała, by sama zasłużyła na Boże przywileje. Nawet u Niej wszystko było łaską - darem niezasłużonym. Tym bardziej my - słabi i grzeszni, nie możemy polegać na własnych staraniach i wysiłkach, trzeba zdać się na Boże miłosierdzie i pozwolić Bogu działać.

 • Warto prosić Boga, by i nam dał łaskę uprzedzającą, nie tylko przebaczał grzechy już popełnione, ale zachował swoją mocą od kolejnych.

 

11 listopada 2017 r. - Spotkanie formacyjne Męskiej Grupy Różańcowej

Wspomnienie Ofiarowania Maryi (21 listopada)

 • Teksty liturgiczne wspomnienia Ofiarowania Maryi na pierwszym miejscu stawiają motyw świątyni. Świątynia to dom Boży w potrójnym znaczeniu:

 • Świątynią był kompleks budynków w centrum Jerozolimy z najważniejszym punktem  - Świętym Świętych. Świątynią jest też każdy kościół, kaplica, gdzie można stanąć twarzą w twarz z Bogiem i nasycić się Jego obecnością.

 • Świątynią Bożą jest niebo, gdzie trwa wieczna liturgia na cześć Boga, a aniołowie i święci wyśpiewują najpiękniejsze hymny chwały.

 • Świątynią jest też każdy człowiek, który zaprasza Boga do swego serca i pozwala Mu zamieszkać nie jako gościowi, lecz domownikowi.

 

14 października 2017 r. - Spotkanie formacyjne Męskiej Grupy Różańcowej

Święto Matki Boskiej Różańcowej (7 października)

 • Całe życie Jezusa, nie tylko Jego śmierć i zmartwychwstanie, było wysłużeniem nam łaski zbawienia. Dlatego w rozwoju swojej duchowości trzeba skupiać się nie tylko na wydarzeniach Triduum Paschalnego, ale na całym życiu Jezusa, od sceny Zwiastowania - przez Boże Narodzenie, młodość, działalność publiczną, mękę, śmierć, zmartwychwstanie, wniebowstąpienie - aż po Zesłanie Ducha Świętego. Ważne, by poznać CAŁĄ naukę Jezusa, CAŁE Jego życie.

 • Rozważanie tajemnic Jezusa i Maryi jest szkołą, w której kształtujemy swoje życie, uczymy się - przez naśladowanie - dokonywania właściwych wyborów. Modlitwa różańcowa jest też źródłem mocy do osiągnięcia celu, jakim jest niebo.

 • Warto zwrócić uwagę, że w modlitwach mszalnych w święto Matki Boskiej Różańcowej są przywołane sakramenty i ich owoce. Trzeba koniecznie zachować właściwą hierarchię modlitwy. Sakramenty, zwłaszcza Eucharystia to szczyt całej działalności Kościoła (Sobór Watykański II), modlitwa różańcowa też jest ważna, ale nie ważniejsza od sakramentów. Dlatego np. odmawianie różańca podczas mszy świętej nie jest właściwym sposobem jej przeżywania.

 

9 września 2017 r. - Spotkanie formacyjne Męskiej Grupy Różańcowej

Święto Narodzenia NMP (8 września)

 • Macierzyństwo Najświętszej Maryi Panny jest początkiem naszego zbawienia, bez Jej zgody nie mógłby się narodzić Jezus, a więc w przyszłości nie byłoby ani Wielkiego Piątku ani Niedzieli Zmartwychwstania. Dlatego święto Narodzenia Maryi daje nam pokój i w nim nas utwierdza.

 • Tak jak narodzenie Maryi jest dla nas nadzieją i jutrzenką zbawienia, tak każde przyjęcie Komunii Świętej może i powinno być dla nas pokrzepieniem i źródłem nadziei.