© ks. Ireneusz Węgrzyn
 

 

W cyklu spotkań formacyjnych od września 2019 r. do czerwca 2020 r. zajmujemy się cnotami chrześcijańskimi. Ten sam temat jest rozważany podczas spotkań Żeńskiej Żywej Róży w pierwsze soboty miesiąca.

Zamieszczone niżej teksty to tylko skrót katechez wygłoszonych podczas spotkań formacyjnych. Spotkania odbywają się w łódzkiej Parafii Św. Rodziny w każdą II sobotę miesiąca o godzinie 7.00. Zapraszam mężczyzn do włączenia się w spotkania grupy - na stałe lub jednorazowo.


8 lutego 2020 r. - Spotkanie formacyjne Męskiej Grupy Różańcowej

 • W słowie "poświęcenie" ukryte jest słowo "święty". Człowiek, który poświęca się dla innych, jest na prostej drodze ku świętości.

 • Przykładem poświęcenia są Jezus i apostołowie, którzy wielokrotnie nie mieli czasu ani na posiłek, ani na wypoczynek, bo ciągle przybywały do nich tłumy. Jezus i prawie wszyscy apostołowie oddali swoje życie, ginąc męczeńsko, poświęcając się dla Boga i ludzi.

 • Warto się poświęcać dla innych, nie żałować im swojego czasu, sił, cierpliwości. A poświęcenie to będzie miało wtedy najwyższą wartość, gdy nikt za nie nam nie podziękuje. W ten sposób damy szansę Bogu, by On nas za wszystko wynagrodził.

 

W grudniu i styczniu - nie było katechez

 

9 listopada 2019 r. - Spotkanie formacyjne Męskiej Grupy Różańcowej

 • Wdzięczność to cnota, którą warto wspomnieć w listopadzie, bo dotyczy ona osób nie tylko żywych, ale też naszych zmarłych.

 • W Liście do Kolosan św. Paweł wymienia cały szereg cnót, które powinny cechować uczniów Jezusa: miłosierdzie, dobroć, pokora, cichość, cierpliwość, wybaczenie, miłość i wdzięczność (Kol 3,12-15).

 • Wdzięczność to najpierw uświadomienie sobie, że nasze życie i szczęście jest uzależnione od innych osób, od Boga i ludzi.

 • Zrozumienie ich roli w naszym życiu przechodzi w świadomość, że mamy wobec nich dług, który winniśmy spłacić. Za dobro trzeba odpłacać dobrem.

 • Można ten dług spłacać bezpośrednio wobec osób, którym coś zawdzięczamy. Ale można też czynić dobro wobec innych, słabych, potrzebujących, głodnych, ubogich, smutnych.

 • Warto też pamiętać na co dzień o używaniu słowa "Dziękuję" wobec najbliższych, co wcale nie jest takie proste.

12 października 2019 r. - Spotkanie formacyjne Męskiej Grupy Różańcowej

 • Empatia to słowo, które ani razu nie pada w całej Biblii, ale to nie znaczy, że jest to słowo spoza terminologii chrześcijańskiej.

 • Empatia to umiejętność wczucia się w sytuację drugiego człowieka, myślenie i patrzenie na świat jego oczami.

 • Wzorem empatii jest oczywiście Jezus, który, by zbawić człowieka, sam stał się człowiekiem. Musiał doświadczyć tego, co ludzkie: smutku i radości, głodu i smaku jedzenia, samotności i przyjaźni. Doświadczył wszystkiego, nawet bólu i śmierci, z jednym wyjątkiem - grzechu.

 • Jezus uczył empatii, na przykład mówiąc: "Wszystko więc, co byście chcieli, żeby wam ludzie czynili, i wy im czyńcie". Dał też wiele przykładów empatii. Jednym z nich jest wskrzeszenie w Nain zmarłego syna kobiety, która była wdową.

 

14 września 2019 r. - Spotkanie formacyjne Męskiej Grupy Różańcowej

 • Pokora jest jedną z najważniejszych i najcenniejszych cnót. Jeśli przeciwieństwo pokory - pycha - jest pierwszym z siedmiu grzechów głównych, to pokora jest pierwszą z cnót.

 • Trzeba być pokornym wobec własnych niedoskonałości, pokornie znosić na przykład nieskuteczność postanowienia poprawy, nie poddawać się zwątpieniu, dać sobie prawo do słabości.

 • Być pokornym wobec ludzi to nie stawiać siebie na pierwszym miejscu, widzieć wartość w osobach ze swego otoczenia, szanować cudze zdanie i prawo do posiadania racji.

 • Pokora wobec Boga to mówienie z pełnym przekonaniem: "Bądź wola Twoja" albo "Jezu, ufam Tobie". To uznanie, że Bóg rządzi naszym życiem, że Jemu, a nie nam, należy się miejsce na tronie w naszym sercu.