© ks. Ireneusz Węgrzyn
 

 

Jak zorganizować własny ślub?

PORADNIK PRZEDŚLUBNY


1. Wybór: ksiądz odprawiający ślub.

 • Spośród księży pracujących w parafii można wybrać księdza, który będzie celebrował sakrament małżeństwa. Najlepiej wybrać księdza, którego sposób odprawiania mszy i mówienia kazań wydaje się najciekawszy.

 • W dobrym tonie jest porozmawiać na ten temat bezpośrednio z wybranym księdzem, a nie wydawać dyspozycje w kancelarii parafialnej.

 • Po dokonaniu wyboru można z księdzem umówić się w kancelarii parafialnej na przeprowadzenie formalności przedślubnych, a później na próbę ślubu.

 2. Wybór: ślub podczas mszy lub bez mszy świętej.

 • Zawarcie sakramentu małżeństwa w połączeniu z sakramentem eucharystii jest bardziej uroczyste, ponadto pozwala na procesję z darami, przekazanie znaku pokoju sobie wzajemnie i najbliższej rodzinie, a także na Komunię Świętą w dwóch postaciach.

 3. Wybór: sposób wejścia do kościoła.

 • Wariant I (zwykły) - ksiądz przy ołtarzu czeka na narzeczonych.

 • Wariant II (bardziej uroczysty) - ksiądz wychodzi po narzeczonych do drzwi kościoła.

 • Wariant III - ojciec prowadzi pannę młodą, a narzeczony czeka przed ołtarzem.

 • W każdym z tych wariantów jest możliwe niesienie obrączek przez dzieci - należy koniecznie pamiętać o odpowiednim zamocowaniu obrączek, by dzieci ich nie pogubiły.

 4. Wybór: czytania biblijne podczas ślubu oraz osoba czytająca / śpiewająca.

 • W rytuale sakramentu małżeństwa znajduje się kilkadziesiąt fragmentów Pisma Świętego, które mogą być odczytane na ślubie. Można poprosić księdza o udostępnienie książki, by móc dokonać wyboru.

 • Należy wybrać jedno czytanie ze Starego lub Nowego Testamentu i jedno czytanie z Ewangelii.

 • Można też zaproponować, by osobą czytającą fragment biblijny / śpiewającą psalm był ktoś z zaproszonych gości.

 • Jeśli pannę młodą do ołtarza prowadził jej ojciec, wypada o przeczytanie fragmentu Biblii poprosić ojca pana młodego.

 • Kilka dni przed ślubem można w kościele przeprowadzić próbę mikrofonową, zwłaszcza gdy osoba czytająca nie jest przyzwyczajona do czytania przez mikrofon.

 • Powyższe zasady dotyczą też tekstów modlitwy powszechnej i osób ją czytających.

 • W modlitwie powszechnej warto wspomnieć także bliskie nowożeńcom osoby zmarłe, zwłaszcza jeśli odeszły w niedawnym czasie.

 5. Wybór: sposób składania przysięgi małżeńskiej.

 • Wariant I (zwykły) - powtarzanie przysięgi za księdzem.

 • Wariant II (najlepszy) - wypowiedzenie słów przysięgi z pamięci.

 • Wariant III (najgorszy) - odczytanie przysięgi z kartki.

 • W sytuacjach wyjątkowych (np. jąkanie się) można zastosować wariant IV - złożenie przysięgi poprzez odpowiedź na pytania zadawane przez księdza.

 • W tekście przysięgi należy używać wyłącznie imion (nie nazwisk) w wersji oficjalnej (bez zdrobnień). Nie używa się pseudonimów.

 • Tekstu przysięgi nie wolno pod żadnym pozorem zmieniać.

 6. Jeśli ślub odbywa się podczas mszy świętej, nowożeńcy lub ich rodzice mogą przynieść dary ofiarne (chleb i wino) w procesji z darami.

 7. Jeśli ślub odbywa się podczas mszy świętej, przed Komunią następuje przekazanie znaku pokoju.

 • Nowożeńcy mogą przekazać sobie znak pokoju poprzez pocałunek.

 • W dobrym tonie jest też podejść do rodziców i rodzeństwa, by im przekazać znak pokoju.

 8. Komunię Świętą nowożeńcy przyjmują, pozostając na swoich miejscach - na klęcząco.

 • Jeśli ślub jest połączony z mszą - Komunia jest w dwóch postaciach.

 • Jeśli ślub odbywa się bez mszy świętej, Komunia jest udzielana w jednej postaci.

 • Po Komunii nowożeńców następuje Komunia Święta pozostałych gości.

 • Zapraszając gości na ślub warto poprosić o ewentualną spowiedź, by jak najwięcej osób mogło przystąpić do Komunii.

 9. Po Komunii Świętej następuje podpisanie dokumentów - w przypadku ślubu konkordatowego.

 • Jeśli kobieta zmienia nazwisko na nazwisko męża, po raz ostatni podpisuje się starym nazwiskiem - czasem w tym momencie przydaje się chusteczka :)

 10. Po końcowym błogosławieństwie i przyjęciu życzeń od księdza, nowożeńcy na chwilę klękają, modlą się, po czym przy dźwiękach marsza weselnego wychodzą z kościoła.

 • Jeśli w parafii jest taki zwyczaj, można na chwilę modlitwy zatrzymać się w bocznej kaplicy / przy bocznym ołtarzu.

 11. Organizując ślub, warto zapytać o ewentualne ograniczenia czasowe związane z kolejnymi ślubami lub innymi nabożeństwami odprawianymi w kościele.

 • Głośno składane życzenia, odgłos klaksonów lub petard podczas odjeżdżania nowożeńców sprzed kościoła mogą zakłócić kolejną ceremonię.

 • Jeśli są wykorzystywane jakieś elementy wymagające dodatkowego sprzątania (konfetti, płatki kwiatów itp.), warto poprosić kogoś o sprzątnięcie lub pomyśleć o dodatkowym wynagrodzeniu pracy pana kościelnego.