© ks. Ireneusz Węgrzyn
 

 

W cyklu spotkań od września 2014 r. do czerwca 2015 r. zapoznajemy się z obietnicami Pana Jezusa dotyczącymi kultu Najświętszego Serca Jezusowego złożonymi w XVII wieku świętej Małgorzacie Marii Alacoque.

Zamieszczone niżej teksty to tylko skrót katechez wygłoszonych w kościele podczas spotkań formacyjnych.


6 czerwca 2015 r. - Spotkanie formacyjne Żeńskiej Żywej Róży
Tym, którzy czcić będą Moje Serce Najświętsze:
8) Imiona osób, które rozpowszechniać będą nabożeństwo do Mego Boskiego Serca, będą w nim zapisane i na zawsze w nim pozostaną.

Łaski Bożej nie wolno zatrzymywać dla siebie. Boża dobroć pomnaża się, gdy jest rozdawana. Sam Jezus powiedział, że "więcej radości jest w dawaniu niż w braniu".
9) Przystępującym przez 9 z rzędu pierwszych piątków miesiąca do Komunii Świętej dam łaskę pokuty ostatecznej, że nie umrą w stanie niełaski ani bez sakramentów świętych, a to Serce Moje stanie się dla nich ucieczką w godzinę śmierci.
Obietnica ta nie działa na zasadzie automatu. Bóg obiecuje swoją pomoc, ale nikogo nie zmusza do korzystania z niej. Dlatego w dziele zbawienia fundamentalne znaczenie ma wolna wola człowieka.

2 maja 2015 r. - Spotkanie formacyjne Żeńskiej Żywej Róży
Tym, którzy czcić będą Moje Serce Najświętsze:
6) Zleję obfite błogosławieństwo na te domy, w których obraz Serca Mego Boskiego będzie zawieszony i czczony.

Tak jak człowiek jest istotą duchową i cielesną zarazem, tak w naszej pobożności niewidzialne przeplata się z widzialnym. Oprócz modlitw i rozważań czynionych w głębi serca potrzebujemy materialnych znaków Bożej obecności. Obraz Bożego Serca jest takim właśnie znakiem - przypomnieniem o nieskończonej miłości Jezusa.
7) Kapłanom dam moc zmiękczania serc najzatwardzialszych.
Obietnica zapisana w proroctwie Ezechiela: "Odbiorę im serce kamienne i dam im serce z ciała" to wezwanie do wrażliwości i żaru w sercu. Rolą kapłanów jest ten żar rozniecać, a Boże Serce to najlepsza pomoc.

4 kwietnia 2015 r. - Nie było katechezy

7 marca 2015 r. - Spotkanie formacyjne Żeńskiej Żywej Róży
Tym, którzy czcić będą Moje Serce Najświętsze:
5) Dusze oziębłe staną się gorliwymi.

Oziębłość to stan ludzkiej duszy, w którym staje się ona zimna i twarda jak kamień. I jak kamień jest niewrażliwa na Boga i na ludzi. Człowiek, który czuje, że zaczyna stygnąć i robi się coraz bardziej obojętny, powinien szukać ratunku w Najświętszym Sercu Jezusa.
6) Dusze gorliwe szybko dostąpią wielkiej doskonałości.
Gorliwość to dobry stan, ale niestety nietrwały. Dlatego płomień, który rozświetla i ogrzewa nasze serce, trzeba nieustannie podsycać, by nie zgasł. Kult Serca Bożego to dobra metoda - na wizerunku Jezusa Jego serce jest rozpalone ogniem miłości.

7 lutego 2015 r. - Spotkanie formacyjne Żeńskiej Żywej Róży
Tym, którzy czcić będą Moje Serce Najświętsze:
5) Błogosławić będę wszystkim ich zamiarom i sprawom.

"Bez Boga ani do proga" - powtarzali nasi przodkowie. Nawet jeśli nie byli ludźmi o wysokim wykształceniu, mieli ogromną mądrość życiową. Wiedzieli, że tylko Boża opieka jest w stanie pomóc człowiekowi. Dlatego każdy dzień zaczynali i kończyli modlitwą, znakiem krzyża rozpoczynali pracę, posiłek, podróż. W sytuacji zagrożenia żegnali się pobożnie, zapalali świece, stawiali w oknie święte obrazy. Czciciele Najświętszego Serca mają Boże błogosławieństwo obiecane przez samego Jezusa. Warto czcić Jezusa w tajemnicy Jego Miłości.
6) Grzesznicy znajdą w Mym Sercu źródło i całe morze niewyczerpanego nigdy miłosierdzia.
Powiedzenie "czuć się jak ryba w wodzie" świetnie tłumaczy, dlaczego tak szczęśliwi są ludzie, którzy doświadczyli Bożego Miłosierdzia. Powiedzenie z wiarą "Jezu, ufam Tobie" jest jak zanurzenie ryby w wodzie, jak lot ptaka w powietrzu. Człowiek ze wszystkich stron otoczony miłością Jezusa, nie może nie być szczęśliwym.

3 stycznia 2015 r. - Spotkanie formacyjne Żeńskiej Żywej Róży
Tym, którzy czcić będą Moje Serce Najświętsze:
3) Będę sam ich pociechą we wszystkich smutkach i utrapieniach życia.

Jezus nie obiecywał nigdy życia spokojnego i bezstresowego. Ale obiecywał, że we wszystkich trudnościach zawsze będzie z nami. Sam przeszedł drogę cierpienia i śmierci, ale zmartwychwstając, okazał się zwycięzcą. Jeśli Mu zaufamy, będzie dla nas wsparciem nawet w największych trudnościach.
4) Będę ich ucieczką najbezpieczniejszą w życiu, a szczególnie w godzinę śmierci.
Warto odwołać się o obrazu małego dziecka, które w objęciach rodziców znajduje ukojenie. Na kolanach mamy i taty jest najbezpieczniejsze miejsce na świecie. Serce Jezusa jest dla człowieka jak ramiona rodziców, które otaczają i bronią przed największym niebezpieczeństwem. Godzina śmierci to czas, kiedy człowiek toczy najważniejsza bitwę swojego życia, dlatego trzeba w tym momencie być po dobrej stronie. Czciciele Serca Bożego mają to zagwarantowane.

6 grudnia 2014 r. - Nie było katechezy

1 listopada 2014 r. - Nie było katechezy

4 października 2014 r. - Spotkanie formacyjne Żeńskiej Żywej Róży
Tym, którzy czcić będą Moje Serce Najświętsze:
1) Dam im wszystkie łaski potrzebne w ich stanie.

Niezależnie od tego, czy jesteśmy osobami duchownymi, zakonnymi czy świeckimi, czy jesteśmy młodzi czy starzy, wykształceni czy prości, Serce Jezusa wszystkich nas kocha miłością nieskończoną i wszystkich darzy takimi łaskami, jakie są nam najpotrzebniejsze w naszym stanie życia.
2) Zgoda i pokój będą panowały w ich rodzinach.
Symbolem Serca Jezusowego jest ogień, który rozświetla i rozgrzewa wszystko wokół. Zaproszenie Jezusa do naszych serc skutkuje wniesieniem Jego ognia także do naszych domów. Ogniska rodzinne mogą płonąć ogniem Serca Bożego.

6 września 2014 r. - Spotkanie formacyjne Żeńskiej Żywej Róży
1) Żywy Różaniec to grupa modlitewna, która jest ukierunkowana na Maryję. Ale nie może być pobożności maryjnej bez czci oddawanej Jezusowi. Nie byłoby Niepokalanego Serca Maryi, gdyby nie było Najświętszego Serca Jezusowego.
2) Kult Serca Jezusa zawdzięczamy objawieniom, jakich doświadczyła św. Małgorzata Maria Alacoque, francuska zakonnica żyjąca w XVII wieku. Sam Jezus upomniał się o oddawanie czci Jego Sercu oraz o ustanowienie święta Najświętszego Serca Jezusowego.
3) Podczas jednego z objawień Jezus w symbolicznym geście wziął serce Małgorzaty Marii i włożył je do swojego, a następnie oddał je, już wypełnione płomieniem miłości zaczerpniętym z Jego Serca. Jest w tym wydarzeniu jakieś podobieństwo do naszego modlitewnego żaru podczas adoracji Najświętszego Sakramentu.
4) Jezus obiecał czcicielom Jego Serca wiele łask. Kolejne obietnice będą przedmiotem rozważań przez kolejne miesiące aż do czerwca 2015 roku.